Πώς είναι η φωτεινότητα στο χώρο εργασίας σας?

3
    ?

Απαντήστε αυτές τις 3 ερωτήσεις, και μάθετε εάν το φως στο χώρο εργασίας σας συμφωνεί με τις διεθνείς προδιαγραφέ&sigmaf ;, ή εάν μειώνει τη παραγωγικότη&t au;ά σας!

Sample Question

Συμφωνεί η φωτεινότητα στο χώρο εργασίας (h=0.75m, measuring grid≈0.5m) με τις αντίστοιχες προδιαγραφές (πχ, 500 lx τουλάχιστον για γραφεία)?

Ναι

Όχι

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Συμφωνεί η φωτεινότητα στο χώρο εργασίας (h=0.75m, measuring grid≈0.5m) με τις αντίστοιχες προδιαγραφές (πχ, 500 lx τουλάχιστον για γραφεία)?
  • A. 

   Ναι

  • B. 

   Όχι

 • 2. 
  Η φωτεινότητα κατανέμεται ομοιόμορφα (E min / E mean > 0.67)?
  • A. 

   Ναι

  • B. 

   Όχι

 • 3. 
  Η πρώτη οθόνη δείχνει ανακλάσεις ή εφέ κατόπτρου τόσο σοβαρά που κάνουν το κείμενο στην οθόνη αδύνατο να διαβαστεί. Η δεύτερη οθόνη συμβολίζει τη πλήρη αναγνωσιμότητα χαρακτήρων και συμβόλων. Ποια είναι η κατάσταση στο χώρο εργασίας σας?
  • A. 

   Πρώτη οθόνη

  • B. 

   Δεύτερη οθόνη