Uit Prvi Deo

79 Questions | Total Attempts: 538

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uit Prvi Deo

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osi referentni mode se sastoji od koliko slojeva?
  • A. 

   2

  • B. 

   8

  • C. 

   7

  • D. 

   4

 • 2. 
  MAC adresa ima koliko bitova?
  • A. 

   16

  • B. 

   48

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   32

 • 3. 
  U kom modelu je html dokument sa svojim sadrzajem predstavljen u obliku cvorova koji su hijerarhijski organizovani?
  • A. 

   COM

  • B. 

   BOM

  • C. 

   DOM

  • D. 

   JOM

 • 4. 
  Koje od navedenih svojstava moze imati sledece vrednosti: flex-start, flex-end, center, space-between, space-around?
  • A. 

   Align-items

  • B. 

   Justify content

  • C. 

   Flex-direction

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 5. 
  Gde u html dokumentu treba ukljuciti spoljni css fajl?
  • A. 

   Na kraju dokumenta

  • B. 

   Unutar head taga

  • C. 

   Unutary body taga

  • D. 

   Na vrhu dokumenta

 • 6. 
  Oznaciti selektor koji  omogucava izbor elemenata na osnovu vrednosti  atributa i to tako da atribut ima navedenu vrednost ili da pocinje sa tom reci sa crticom iza nje
  • A. 

   [atribut *=val]

  • B. 

   [atribut |=val]

  • C. 

   [atribut $=val]

  • D. 

   [atribut #=val]

 • 7. 
  Napisati javascript tip za brojeve
 • 8. 
  U paketskom prenosu podataka je nemoguce da neki od paketa ne stigne do odredista
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Da

  • C. 

   Ne

 • 9. 
  Kako se u javascriptu zapisuje dogadjaj koji je izazvan klikom na elenemt?
 • 10. 
  Imena tagova u XML-u nisu case-sensitive
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Netacno

 • 11. 
  Ukoliko trajanje tranzicije(svojstvo transition-duration) nije definisano, podrazumevana vrednost je 0.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Netacno

 • 12. 
  Svojstvu text-indent se mogu dodeliti i negativne vrednosti.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 13. 
  Apsoluitne mere se mogu skalirati na klijentskom prikazu.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 14. 
  Koji tag se koristi za prelom reda, samo ako je to  neophodno?
  • A. 

   < br >

  • B. 

   < nobr >

  • C. 

   < rbr >

  • D. 

   < wbr >

 • 15. 
  Razmak izmedju slova se definise pomocu kog svojstva?
 • 16. 
  Najnizi sloj osi modela je
  • A. 

   Fizicki sloj

  • B. 

   Sloj prezentacije

  • C. 

   Sloj aplikacije

  • D. 

   Mrezni sloj

 • 17. 
  Oznaciti ispravan nacin za dodavanje checkboxa unutar stranice
  • A. 

   < input checkbox= " type" >

  • B. 

   < checkbox >"type"

  • C. 

   < input type = " checkbox " >

  • D. 

   < checkbox = "input type" >

 • 18. 
  Koje svojstvo definist kada ce animacija startovati
 • 19. 
  Tag font je podrzan u verziji html5
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Tacno

 • 20. 
  Za multimedijalne aplikacije za prenos glasa ili slike koje se oslanjaju na radu u realnom vremenu koristi se TCP protokol
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

 • 21. 
  Kod javascript metoda omogucava preuzimanje kontrole nad odredjenim elementom html dokumenta koji se identifikuje pomocu atribuda id?
 • 22. 
  Da li je na ovaj nacin pravilno specificirana boja? #00Y
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Netacno

 • 23. 
  Kod xml-a pri zadrzavanju vrednosti atributa moguce je koristiti
  • A. 

   Samo jednostruke znake navoda

  • B. 

   Samo dvostruke znake navoda

  • C. 

   Nijedno od ponudjenog

  • D. 

   I jednostruke i dvostruke znake navoda

 • 24. 
  Koji tag koristimo kada pisemo javascript kod u html dokumentu
 • 25. 
  Vrednosti atributa  valign taga tr mogu biti
  • A. 

   Top, middle, bottom

  • B. 

   Left, center, right

  • C. 

   Top, center bottom

  • D. 

   Left, middle, right

 • 26. 
  Koju kljucnu rec koristi javascript za definisanje funkcija
 • 27. 
  Kod xml dokumenta, prostor imena vazi samo  za element u kome je deklarisan
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Netacno

 • 28. 
  @font.face
  • A. 

   Sluzi za ukljucivanje web fontova u css kod

  • B. 

   Je nepravilan zapis

  • C. 

   Je svojstvo za definisanje podebljanosti slova

  • D. 

   Sluzi za selektovanje svih tekstova u dokumentu

 • 29. 
  Mapiranje slike se izvodi pomocu kog atrituba img taga?
  • A. 

   Map

  • B. 

   Maping

  • C. 

   Usemap

  • D. 

   Area

 • 30. 
  Kako se link moze otvoriti u novom tabu
  • A. 

   < a href="url"target="_tab" >

  • B. 

   < a href="url"new >

  • C. 

   < a href="url"target =_ new ">

  • D. 

   < a href="url" target="_blank">

 • 31. 
  Koju ekstenziju imaju zasebni dokumenti, fajlovi, koji sadrze javascript?
 • 32. 
  Da bi se koristile css3 tranzicije, potrebno je prvo definisati kljucne frejmove za tranziciju
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Option 4

 • 33. 
  Koje svojstvo omogucava izvrsavanje rotajice, skaliranja, pomeranja, ukosavanja
  • A. 

   Transform

  • B. 

   Animation

  • C. 

   Transition

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 34. 
  Kako se unosi komentar u css fajl?
  • A. 

   /*komentar*/

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   //komentar//

  • D. 

   /komentar/

  • E. 

  • F. 

   *komentar*

 • 35. 
  Javascript kod mozemo pisati samo unutar hread sekcije html koda
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Netacno

 • 36. 
  Oznaciti ispravan nacin za definisanje javascript niza
  • A. 

   Var colors =1=("red"), 2=("green"), 3=("blue")

  • B. 

   Var colors= "red", "green", "blue"

  • C. 

   Var colors =(1"red", 2"green", 3"blue")

  • D. 

   Var colors= ["red", "green", "blue"]

  • E. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 37. 
  Prilagodljivi dizajn se zasniva na koriscenju tehnika
  • A. 

   Skalabilnih slika

  • B. 

   Web fontova

  • C. 

   Fluidnih mreza

  • D. 

   Server-side komponenti

  • E. 

   Medija upita

  • F. 

   Ne znam

 • 38. 
  Xml je skracenica od 
  • A. 

   X-Markup Language

  • B. 

   EXtra Modern Link

  • C. 

   Nijedno od ponudjenog

  • D. 

   Example Markup Language

  • E. 

   EXtensible Markup Language

 • 39. 
  Koje svojstvo se koristi za iskljucivanje svojstva float
 • 40. 
  Uz pomoc kog html taga se moze napraviti nenumerisana lista
  • A. 

   < list >

  • B. 

   < li >

  • C. 

   < ol >

  • D. 

   < ul >

 • 41. 
  Kojim svojstvom specificiramo koji ce se element naci iznad, odnostno ispod, u slucajo da dodje do  njihovog preklapanja>
 • 42. 
  Ako se svojstvo background-size, postavi na vrednosti  contain, slika ce se sacuvati 'acpect ratio' tj  proporcionalnost izmedju sirine i visine
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

 • 43. 
  Atribut taga table koji definise rastojanje izmedju sadrzaja celije i njene granice linije je 
  • A. 

   Table spacing

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Cellspacing

  • D. 

   Tablepadding

  • E. 

   Cellpadding

 • 44. 
  Provera tipa neke javascript promenljive se izvodi primenom koje metode?
 • 45. 
  Oznaciti tacan iskaz sa dodavanje slike unutar stranice 
  • A. 

  • B. 

   < img href = " image.gif " >

  • C. 

  • D. 

   < img > image.gif

 • 46. 
  Pri zadrzavanju boja rgba vrednosti, cetvrti parametar ( alfa) je bron izmedju 0.0 i 1.0
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Ne znam

 • 47. 
  Svaki xml dokument mora da sadrzi  xml deklaraciju 
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

  • D. 

   Option 4

 • 48. 
  Oznaciti atribute ol taga
  • A. 

   Type

  • B. 

   Start

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Reversed

 • 49. 
  Ko je uveo responsive design pojam
  • A. 

   David Cooper

  • B. 

   Ethan Davids

  • C. 

   Vincent Cavanagh

  • D. 

   Ethan Marcotte

 • 50. 
  Koja funkcija interpretira prosledjeni skrint kao javascript kod
 • 51. 
  Kako se naziva poruka koja se pojavljuje kao dopunsko objasnjenje kada se kursor misa nadje iznad kontrole?
 • 52. 
  Da bi se animacija zauvek ponavljaja, koju vrednost je potrebno dodeliti svojstvu animation- duration- count
 • 53. 
  Za ubacivanje audio fajlova u dokument koristi se koji html5 tag?
  • A. 

   Sound

  • B. 

   Audio

  • C. 

   Voice

  • D. 

   Music

 • 54. 
  Tip javascript promenljuve x se moze prikazai promenom  koje metode
 • 55. 
  Za sta od navedenog je zaduzen sloj prezentacije?
  • A. 

   Definisanje vrsti medijuma za prenos

  • B. 

   Odredjivanje prenosnih puteva

  • C. 

   Kompresiju/dekompresiju podataka

  • D. 

   Ne znam

 • 56. 
  U < body > elemntu se navodi
  • A. 

   Sadrzaj dokumenta

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Kljucne reci

  • D. 

   Naslov dokumenta( vidljiv u naslovnoj liniji)

 • 57. 
  Koji html5 tag se koristi za grupisanje naslova
 • 58. 
  U xml-u se cuva prazan prostor izmedju karaktera, sto sa html nije slucaj
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 59. 
  DTD je skracenica od
  • A. 

   Do The Dance

  • B. 

   Nijedno od ponudjenog

  • C. 

   Direct Type Definition

  • D. 

   Dynamic Type Definiton

 • 60. 
  Koji hmtl5 tag se koristi za odeljak koji je obicno povezan sa glavnim sadrzajem ali moze biti odvojen od njega
 • 61. 
  Frejmovi omogucavaju
  • A. 

   Formiranje slozenih dokumenata od vise razlicitih dokumenata

  • B. 

   Unos podataka od strane korisnika

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   Ne znam

 • 62. 
  Koji  input atribut oznacava da veb citac moze poslati podatke samo ako su oznacena polja korektno popunjena?
 • 63. 
  Ukoliko se ne definise stil za ivice, ivica ne postoji.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 64. 
  Vidljiva povrsina web stranice za korisnike se naziva
  • A. 

   Media screen

  • B. 

   Viewport

  • C. 

   User interface

  • D. 

   Media query

 • 65. 
  Vrednost elementa za unos podataka, prilikom javascript validacije podataka, dobija se preko kog svojstva
 • 66. 
  Prilikom skracenog definisanja fonta, upotrebom svojstva font, minimalni sadrzaj mora imati
  • A. 

   Font-weight

  • B. 

   Font-style

  • C. 

   Font-size

  • D. 

   Font-family

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Font-variant

 • 67. 
  Stavke u vertikalnom meniju se definisu kao block elementi
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

 • 68. 
  Koje css svojstvo sluzi za menjanje boje teksta nekog elementa
  • A. 

   Color

  • B. 

   Bgcolor

  • C. 

   Text-color

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

  • E. 

   Font color

 • 69. 
  U javascriptu, pristum elementima objekta iz metode u objektu se obavlja uz pomoc koje kljucne reci
 • 70. 
  Javascript funkcija mora biti imenovana
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Ne znam

 • 71. 
  Oznaciti ispravnu javascript sintaksu za menjanje sadrzaja datog html elementa< p id="demo" > This is a demonstration. < /p?>
  • A. 

   #demo.innerHTML ="Hello World!".

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Document.getElementByName("p")InnerHTML = "Hello World!".

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

  • E. 

   Document.getElement("p")innerHTML= "Hello World!".

  • F. 

   Document.getElementByld("demo")innerHTML=" Hello World!".

 • 72. 
  Oznaciti tacan oblik xml deklaracije
  • A. 

   < xml version="1.0" />

  • B. 

  • C. 

  • D. 

   Option 4

 • 73. 
  Atribut taga frameseta su
  • A. 

   Marginwidth

  • B. 

   Marginheight

  • C. 

   Name

  • D. 

   Rows

  • E. 

   Src

  • F. 

   Cols

 • 74. 
  Svojstvo float prebacuje elemente iz horizontalnog u vertikalni  redosled
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Netacno