Soal Tpa - Sinonim

25 Questions | Total Attempts: 275

SettingsSettingsSettings
Soal Tpa - Sinonim - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  ISTAL = ....
  • A. 

   Kandang sapi

  • B. 

   Kandang kambing

  • C. 

   Kandang kuda

  • D. 

   Kandang gajah

  • E. 

   Kandang macam

 • 2. 
  EPISTAKSIS = ....
  • A. 

   Musibah

  • B. 

   Mules

  • C. 

   Mimisan

  • D. 

   Muntah

  • E. 

   Muntaber

 • 3. 
  MENYURAI = ....
  • A. 

   Menyisir

  • B. 

   Menyapu

  • C. 

   Menekankan

  • D. 

   Membubarkan

  • E. 

   Menyurati

 • 4. 
  ARKAIS = ....
  • A. 

   Dinamis

  • B. 

   Lazim

  • C. 

   Kuno

  • D. 

   Baru

  • E. 

   Statis

 • 5. 
  INVERSI = ....
  • A. 

   Kebalikan

  • B. 

   Kesamaan

  • C. 

   Perbedaan

  • D. 

   Perubahan

 • 6. 
  AKLIMATISASI = ....
  • A. 

   Adaptasi

  • B. 

   Depresi

  • C. 

   Regresi

  • D. 

   Resesi

 • 7. 
  AGUN = ....
  • A. 

   Gadai

  • B. 

   Hutang

  • C. 

   Simpan

  • D. 

   Pinjam

 • 8. 
  NANAR = ....
  • A. 

   Kosong

  • B. 

   Bingung

  • C. 

   Berani

  • D. 

   Tajam

 • 9. 
  GITA = ....
  • A. 

   Lagu

  • B. 

   Merdu

  • C. 

   Indah

  • D. 

   Musik

 • 10. 
  KONTROVERSI = ....
  • A. 

   Bantahan

  • B. 

   Perebutan

  • C. 

   Perdebatan

  • D. 

   Perselisihan

  • E. 

   Persengketaan

 • 11. 
  WAHANA = ....
  • A. 

   Alat

  • B. 

   Sarana

  • C. 

   Hiburan

  • D. 

   Angkasa

  • E. 

   Transportasi

 • 12. 
  MANGKIR = ....
  • A. 

   Izin

  • B. 

   Bolos

  • C. 

   Pergi

  • D. 

   Mengelak

  • E. 

   Menghindar

 • 13. 
  KRITIS = ....
  • A. 

   Jauh

  • B. 

   Penting

  • C. 

   Sekarat

  • D. 

   Genting

  • E. 

   Terdesak

 • 14. 
  REFLEKSI = ....
  • A. 

   Gerakan

  • B. 

   Cerminan

  • C. 

   Renungan

  • D. 

   Penerimaan

  • E. 

   Penyadaran

 • 15. 
  RABAT = ....
  • A. 

   Bruto

  • B. 

   Neto

  • C. 

   Bonus

  • D. 

   Diskon

  • E. 

   Persen

 • 16. 
  RAWAN = ....
  • A. 

   Keras

  • B. 

   Lunak

  • C. 

   Kerap

  • D. 

   Rapuh

  • E. 

   Bahaya

 • 17. 
  SETERU = ....
  • A. 

   Lawan

  • B. 

   Musuh

  • C. 

   Penjahat

  • D. 

   Tandingan

  • E. 

   Bandingan

 • 18. 
  MANDIRI = ....
  • A. 

   BRI

  • B. 

   Tegang

  • C. 

   Berdikari

  • D. 

   Bergantung

  • E. 

   Sesama

 • 19. 
  GLOSARIUM = ....
  • A. 

   Indeks

  • B. 

   Intisari

  • C. 

   Kamus Ringkas

  • D. 

   Lampiran

 • 20. 
  NATALITAS = ....
  • A. 

   Kematian

  • B. 

   Migrasi

  • C. 

   Kelahiran

  • D. 

   Hari raya

  • E. 

   Penduduk

 • 21. 
  BULEVAR = ....
  • A. 

   Adimarga

  • B. 

   Jalan

  • C. 

   Gang

  • D. 

   Reguler

  • E. 

   Ramai

 • 22. 
  ABSURD = ....
  • A. 

   Gila

  • B. 

   Asli

  • C. 

   Serap

  • D. 

   Bingung

  • E. 

   Mustahil

 • 23. 
  PARIPURNA = ....
  • A. 

   Lengkap

  • B. 

   Perdana

  • C. 

   Panjang

  • D. 

   Parlemen

  • E. 

   Musyawarah

 • 24. 
  PUNAH = ....
  • A. 

   Usai

  • B. 

   Rusak

  • C. 

   Hilang

  • D. 

   Langka

  • E. 

   Binasa

 • 25. 
  JAJAK = ....
  • A. 

   Bekas tapak kaki

  • B. 

   Telaah

  • C. 

   Anjing hutan yang berbulu kuning

  • D. 

   Sejenis tanaman

  • E. 

   Berjalan sendiri

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.