Нивои организације живих бића

27 Questions | Total Attempts: 526

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Која од наведених нивоа организације не припада биолошком нивоу организације:
  • A. 

   јединка

  • B. 

   организам

  • C. 

   ткиво

  • D. 

   ћелија

  • E. 

   орган

 • 2. 
  Која од наведених нивоа организације припада еколошком нивоу организације:
  • A. 

   јединка

  • B. 

   организам

  • C. 

   ткиво

  • D. 

   ћелија

  • E. 

   орган

 • 3. 
  Која од наведених нивоа организације не припада еколошком нивоу организације:
  • A. 

   јединка

  • B. 

   организам

  • C. 

   биом

  • D. 

   екосистем

  • E. 

   биосфера

 • 4. 
  Шта је од наведеног орган:
  • A. 

   крв

  • B. 

   срчани мишић

  • C. 

   срце

  • D. 

   мишићна ћелија

 • 5. 
  Које од наведених својстава није карактеристично за сва жива бића:
  • A. 

   фотосинтеза

  • B. 

   развиће

  • C. 

   ћелијска грађа

  • D. 

   кретање

  • E. 

   метаболизам

 • 6. 
  Која од наведених примера нивоа организације не припада биолошком нивоу организације:
  • A. 

   барски пужеви Обедске баре

  • B. 

   барски пуж

  • C. 

   полне ћелије пужа

  • D. 

   стопало пужа

  • E. 

   кречњачка љуштура пужа

 • 7. 
  Наука која се бави проучавањем ћелије, њеним обликом, грађом и функцијом назива се:
  • A. 

   цитологија

  • B. 

   физиологија

  • C. 

   хигијена

  • D. 

   антропологија

  • E. 

   хистологија

  • F. 

   анатомија

 • 8. 
  Ћелијска мембрана одликује:
  • A. 

   сваку ћелију

  • B. 

   само биљне ћелије

  • C. 

   само животињске ћелије

  • D. 

   само ћелије човека

  • E. 

   само еукариотске ћелије

 • 9. 
  Наследни материјал у ћелији налазимо у:
  • A. 

   једру

  • B. 

   Голџијевом апарату

  • C. 

   рибозомима

  • D. 

   лизозомима

 • 10. 
  О којој ћелијској органели се ради: Ова ћелијска органела је одвојена од цитоплазме двојном мембраном, спољашња је глатка и пропустљива за велике молекула, док је унутрашња мање пропустљива и гради читав низ набора који се називају кристе. Оне су главни извори енергије па их зову ''топлане ћелије'', у њима се синтетише једињење богато енергијом – аденозин трифосфат.
  • A. 

   митохондрија

  • B. 

   једро

  • C. 

   рибозоми

  • D. 

   Голџијев апарат

  • E. 

   лизозоми

  • F. 

   једро

 • 11. 
  Митоза:
  • A. 

   представља ћелијску деобу соматских ћелија

  • B. 

   представља редукциону ћелијску деобу

  • C. 

   одликује прокаритску ћелију

  • D. 

   је деоба полних ћелија

  • E. 

   је деоба у којој настају полне ћелије

 • 12. 
  Резултат мејотичке деобе су:
  • A. 

   четири хаплоидне кћери ћелије

  • B. 

   две соматске кћери ћелије

  • C. 

   четири диплоидне кћери ћелије

  • D. 

   осам соматских кћери ћелија

 • 13. 
  Хомологи хромозоми су:
  • A. 

   парови родитељских хромозома

  • B. 

   основна хромозомска гарнитура

  • C. 

   хромозоми са сестринским хроматидама

  • D. 

   хромозоми у полним ћелијама

 • 14. 
  Кариотип човека садржи:
  • A. 

   46 хромозома у соматским ћелијама

  • B. 

   46 хромозома у полним ћелијама

  • C. 

   23 хромозома у полним ћелијама

  • D. 

   23 хромозома у соматским ћелијама

 • 15. 
   На шеми је приказана ћелијска 
  • A. 

   Голџијев апарат

  • B. 

   митохондрија

  • C. 

   рибозоми

  • D. 

   једро

  • E. 

   ендоплазматични ретикулум

  • F. 

   лизозоми

 • 16. 
   На шеми је приказана ћелијска органела:
  • A. 

   рибозоми

  • B. 

   Голџијев апарат

  • C. 

   митохондрије

  • D. 

   лизозоми

  • E. 

   ћелијска мембрана

  • F. 

   ендоплазматични ретикулум

 • 17. 
   На шеми је приказана ћелијска органела
  • A. 

   једро

  • B. 

   ендоплазматични ретикулум

  • C. 

   рибозоми

  • D. 

   Голџијев апарат

  • E. 

   лизозом

  • F. 

   митохондрија

 • 18. 
   На шеми је приказана ћелијска органела:
  • A. 

   Ендоплазматични ретикулум

  • B. 

   лизозоми

  • C. 

   митохондрије

  • D. 

   једро

  • E. 

   Голџијев апарат

  • F. 

   ћелијска мембрана

 • 19. 
  Ако знамо да се у ћелијама мишића зебре налази 32 хромозома, колико хромозома чини хаплоидну гарнитуру
  • A. 

   16

  • B. 

   32

  • C. 

   64

  • D. 

   2

Related Topics
Back to Top Back to top