Az Úr Kísérjen Kérdéseinken át!

10 Questions | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Az Úr Kísérjen Kérdéseinken át! - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Zákeus alacsony ember volt, de nagyon szerette volna látni Jézust. Milyen fára mászott fel?
  • A. 

   Sittim fára

  • B. 

   Körtefára

  • C. 

   Errõl nem ír a Biblia

  • D. 

   Eperfügefára

 • 2. 
  Ki élt a leghosszabb ideig itt a földön?
  • A. 

   Ádám

  • B. 

   Metusélah

  • C. 

   Énók édesapja: Járed

  • D. 

   Ábrahám

 • 3. 
  Négy jó barát babiloni fogságba került. Hogy hívták õket?
  • A. 

   Sidrák, Misák, Dániel és Abednégó

  • B. 

   Sidrák, Misák, Áron és Zoltán

  • C. 

   Sidrák, Misáel, Abednégó és Ananiás

  • D. 

   Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás

 • 4. 
  Jób sok sok szenvedés után visszakapta minden vagyonát és még gyermekei is születtek. Hány gyermeke született még ezek után?
  • A. 

   3 fia és 7 lány

  • B. 

   7 fia és 3 lánya

  • C. 

   4 fia és 7 lánya

  • D. 

   7 fia és 7 lánya

 • 5. 
  Hányan mentek be Nóéval a bárkába?
  • A. 

   8-an

  • B. 

   13-an

  • C. 

   3-an

  • D. 

   14-en

 • 6. 
  Mit csinált Jézus Kánában?
  • A. 

   Meggyógyította a bénát

  • B. 

   Meggyógyította a vakot

  • C. 

   A vizet borrá változtatta

  • D. 

   Feltámasztott egy halottat

 • 7. 
  A Biblia melyik könyvében található ez a mondat: "... az Isten eltöröl minden könnyet szemeikrõl..."
  • A. 

   Ésaiás próféta könyvében

  • B. 

   Ezékiel Új földre vonatkozó próféciáiban

  • C. 

   A Jelenések könyvében

  • D. 

   Máté evangéliuma

 • 8. 
  A Szentlélek kitöltetése után az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot. Hány személy keresztelkedett meg Péter prédikációjának hatására?
  • A. 

   Mintegy 120 fõnyi sokaság

  • B. 

   5000 lélek

  • C. 

   500 ember

  • D. 

   Kb. 3000 lélek

 • 9. 
  Jézus egy szombaton meggyógyított egy igen régóta betegen fekvõ bénát. Hány éve nem tudott járni ez az ember?
  • A. 

   36 éve

  • B. 

   38 éve

  • C. 

   40 éve

  • D. 

   33 éve

 • 10. 
  Mit hazudott Ábrahám a Fáraónak?
  • A. 

   Van néhány fekete bakkecském

  • B. 

   én nagyon szegény ember vagyok

  • C. 

   Sára a húgom

Back to Top Back to top