Kuiz Kimia Malay Quiz

6 Questions | Total Attempts: 283

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Kimia Malay Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Semua yang berikut adalah zarah-zarah sub-atom KECUALI 
  • A. 

   Elektron

  • B. 

   Molekul

  • C. 

   Proton

  • D. 

   Neutron

 • 2. 
  Partikel dasar penyusun atom adalah
  • A. 

   Proton

  • B. 

   Elektron

  • C. 

   Neutron

  • D. 

   Proton, Elektron dan Neutron

 • 3. 
  Semua yang berikut adalah zarah-zarah sub-atom KECUALI 
  • A. 

   Elektron

  • B. 

   Molekul

  • C. 

   Proton

  • D. 

   Neutron

 • 4. 
  Apakah jirim ?
  • A. 

   Sesuatu yang mempunyai jisim

  • B. 

   Sesuatu yang mempunyai berat

  • C. 

   Sesuatu yang mengisi ruang

  • D. 

   Sesuatu yang mempunyai jisim dan mengisi ruang

 • 5. 
  • Zarah-zarah adalah berjauhan antara satu sama lain.
  • Daya tarikan zarah adalah lemah.
  • Zarah-zarah mempunyai daya tarikan yang tinggi dan bergerak secara rawak.
  Pernyataan di atas menerangkan zarah-zarah dalam bahan P. Apakah keadaan jirim dalam bahan P ?
  • A. 

   Gas

  • B. 

   Pepejal

  • C. 

   Cecair

 • 6. 
  Apakah yang membentuk jirim ?
  • A. 

   Tanah

  • B. 

   Sel

  • C. 

   Nukleus

  • D. 

   Zarah

Back to Top Back to top