Ukuran Panjang

15 Questions | Total Attempts: 106

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ukuran Panjang

Pada zaman dahulu manusia menentukan jarak atau panjang dengan merujuk kepada anggota badan (jengkal,hasta,depa,tapak) atau objek-objek disekelilingnya. Panjang atau jarak yang diperolehi daripada rujukan yang berlainan tidak dapat dibandingkan. Oleh itu, kita perlu suatu sistem ukuran piawai. Sistem metrik (mm,cm,m, km) telah digunakan oleh negara kita dalam mengukur panjang. Namun sistem imperial (inci, kaki, ela, batu, nautika) juga digunakan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tukarkan 0.004 km kepada cm
  • A. 

   40 m

  • B. 

   0.4 cm

  • C. 

   400 cm

  • D. 

   40000 cm

 • 2. 
  Benarkah 1 m bersamaan 10 cm?
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 3. 
  Apakah unit bukan SI dalam gambar tersebut?
  • A. 

   Hasta

  • B. 

   Jengkal

  • C. 

   Depa

  • D. 

   Kaki

 • 4. 
  Tukarkan 400.7 m kepada m dan cm
  • A. 

   400.7 cm

  • B. 

   400 m 7 cm

  • C. 

   400 cm 7 m

  • D. 

   400 m 70 cm

 • 5. 
  Yang manakah unit S.I?
  • A. 

   Meter

  • B. 

   Kilometer

  • C. 

   Hasta

  • D. 

   Kaki

  • E. 

   Sentimeter

 • 6. 
  Hitung hasil tambah 100 m 20 cm dan 467 m 8 cm.(Beri jawapan dalam cm)
  • A. 

   56728 cm

  • B. 

   56729 cm

  • C. 

   567288 cm

  • D. 

   56722 cm

 • 7. 
  Hitung hasil tolak 6 km 800 m dengan 4 km 200 m.( Beri jawapan dalam km)
  • A. 

   2.6 m

  • B. 

   2.3 km

  • C. 

   2.6 km

  • D. 

   1.2 km

 • 8. 
  Dawai sepanjang 3.4 m dipotong kepada 2 bahagian. Berapakah panjang, dalam cm, satu bahagian dawai tersebut?
 • 9. 
  Hitung hasil tolak 1239 km 200 m dengan 899 km 987 m. (Beri jawapan dalam m)
  • A. 

   339213 km

  • B. 

   339223 m

  • C. 

   339213 m

  • D. 

   339.213 m

 • 10. 
  Selesaikan 9 m 27 cm x 6
  • A. 

   55.62 cm

  • B. 

   5562 m

  • C. 

   5562 cm

  • D. 

   55.62 m

 • 11. 
  Empat orang guru lelaki ingin membuat baju batik untuk dipakai pada Hari Guru. Sehelai baju batik lelaki memerlukan 2.6 meter kain batik. Jika harga kain batik ialah RM 25 semeter, berapa jumlah kos kain bagi 4 helai baju batik lelaki?
 • 12. 
  Nashwa membeli 5 m reben untuk mengikat 8 buah bungkusan yang sama saiz. Jika setiap bungkusan memerlukan 48 cm reben,cari baki panjang reben dalam m, setelah mengikat semua bungkusan itu.
 • 13. 
  Berapakah panjang pemadam tersebut?
  • A. 

   4.5 cm

  • B. 

   4 cm

  • C. 

   4.5 inci

  • D. 

   4 inci