Ερωτήσεις επανάληψης Α΄Λυκείου (από σελ. 15-48)

12 Questions | Total Attempts: 172

SettingsSettingsSettings
  ( . 15-48) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Διανυσματικό μέγεθος είναι 
  • A. 

   Η μετατόπιση

  • B. 

   Η θερμοκρασία

  • C. 

   Η μάζα

  • D. 

   Ο χρόνος

 • 2. 
  Η θερμοκρασία στις 10.00 π.μ. είναι 80C και στις 13.00 μ.μ.είναι 140C. Η μεταβολή της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου είναι:  
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   2

 • 3. 
  Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα
  • A. 

   παραμένει σταθερή μόνο κατά μέτρο

  • B. 

   αυξάνεται

  • C. 

   παραμένει σταθερή

  • D. 

   μειώνεται

 • 4. 
  Αν η θερμοκρασία στις 9 π.μ. είναι  80C και στις 11 π.μ. 130C τότε ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας είναι: 
  • A. 

   6 βαθμοί C/h

  • B. 

   3 βαθμοί C/h

  • C. 

   3,5 βαθμοί C/h

  • D. 

   2,5 βαθμοί C/h

 • 5. 
  Η μετατόπιση και το διάστημα 
  • A. 

   είναι ταυτόσημες έννοιες

  • B. 

   ταυτίζονται μόνο αν έχουμε ευθύγραμμη κίνηση σταθερής φοράς

  • C. 

   έχουν πάντα θετικές τιμές

  • D. 

   εξαρτώνται και τα δύο από την αρχική και την τελική τους θέση

 • 6. 
  Το διάγραμμα μετατόπισης - χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση για κινητό που την χρονική στιγμή μηδέν βρίσκεται στη θέση x0=0 είναι :  
  • A. 

   ευθεία γραμμή διαγώνια προς τα πάνω που ξεκινά από σημείο x>0

  • B. 

   ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα των χρόνων

  • C. 

   ευθεία γραμμή διαγώνια προς τα πάνω που ξεκινά από την αρχή των αξόνων

  • D. 

   καμπύλη γραμμή προς τα πάνω που ξεκινά από την αρχή των αξόνων

 • 7. 
  Η ταχύτητα 72km/h αντιστοιχεί σε :
  • A. 

   20 m/s

  • B. 

   10 m/s

  • C. 

   30 m/s

  • D. 

   40 m/s

 • 8. 
   Κινητό κινείται ευθύγραμμα από το σημείο Α σε Β απόσταση ΑΒ= x1=40m σε χρόνο        Δt1= 6sec και μετά από το Β στο Γ απόσταση ΒΓ = x2 = 60m σε χρόνο Δt2 = 4sec.              Η μέση ταχύτητα οχήματος είναι: 
  • A. 

   2m/s

  • B. 

   1m/s

  • C. 

   20m/s

  • D. 

   10m/s

 • 9. 
  Η κλίση σε διάγραμμα x-t εκφράζει  
  • A. 

   την ταχύτητα

  • B. 

   τη μετατόπιση

  • C. 

   το διάστημα

 • 10. 
   Κινητό κινείται ευθύγραμμα από το σημείο Α σε Β απόσταση ΑΒ= x1=0,3km σε χρόνο        Δt1= 20sec και μετά από το Β στο Γ απόσταση ΒΓ = x2 = 900m σε χρόνο Δt2 = 40sec.              Η μέση ταχύτητα οχήματος είναι: 
  • A. 

   2m/s

  • B. 

   20m/s

  • C. 

   1m/s

  • D. 

   10m/s

 • 11. 
  Το εμβαδό σε διάγραμμα υ-t εκφράζει 
  • A. 

   τη μετατόπιση

  • B. 

   την ταχύτητα

  • C. 

   τη μέση ταχύτητα

 • 12. 
  Κινητό σε χρόνο 2min διανύει απόσταση 1,2km κινούμενο ευθύγραμμα ομαλά . Η ταχύτητα του κινητού είναι:    
  • A. 

   20 m/s

  • B. 

   10 m/s

  • C. 

   6 m/s

  • D. 

   0,6 m/s

Back to Top Back to top