Tik Praktik Mts Manba'ul Islam Klas 9

70 Questions | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tik Praktik Mts Manba

Ujian praktik online TIK IX MTs Manbaul Islam


Questions and Answers
 • 1. 
  Komponen komputer ini bernama ....
  • A. 

   Mouse

  • B. 

   Keyboard

  • C. 

   Memori

  • D. 

   Motherboard

  • E. 

   Prosessor

 • 2. 
  Komponen Komputer ini beranama .....
  • A. 

   Motherboard

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   Mouse

  • D. 

   Keyboard

  • E. 

   Joystick

 • 3. 
  Komponen komputer diatas disebut ....
  • A. 

   Harddisk

  • B. 

   VGA Card

  • C. 

   Monitor

  • D. 

   Prosessor

  • E. 

   Memori

 • 4. 
  Komponen di atas disebut ...
  • A. 

   VGA Card

  • B. 

   Memori

  • C. 

   Motherboard

  • D. 

   Prosessor

  • E. 

   Monitor

 • 5. 
  Komponen di atas disebut
  • A. 

   Memori

  • B. 

   Hard disk

  • C. 

   Mouse

  • D. 

   Joystick

  • E. 

   Disket

 • 6. 
  Komponen di atas disebut
  • A. 

   Motherboard

  • B. 

   Memori

  • C. 

   Disket

  • D. 

   Harddisk

  • E. 

   VGA Card

 • 7. 
  Komponen di atas disebut
  • A. 

   Mouse

  • B. 

   Memori

  • C. 

   Keyboard

  • D. 

   Flash disk

  • E. 

   Hard disk

 • 8. 
  Komponen di atas disebut
  • A. 

   CD room

  • B. 

   CD Blank

  • C. 

   Hard disk

  • D. 

   Memori

  • E. 

   Prosessor

 • 9. 
  Komponen di atas disebut
  • A. 

   Hard disk

  • B. 

   Motherboard

  • C. 

   CD Room

  • D. 

   Memori

  • E. 

   Motherboard

 • 10. 
  Komponen di atas disebut
  • A. 

   CPU

  • B. 

   Casing

  • C. 

   Hard disk

  • D. 

   Motherboard

  • E. 

   CD Room

 • 11. 
  Software untuk mengolah kata untuk dari microsoft
  • A. 

   Microsoft Access

  • B. 

   Microsoft Excell

  • C. 

   Microsoft Word

  • D. 

   Microsoft Publiser

  • E. 

   Microsoft Power Point

 • 12. 
  Software untuk mengolah angka untuk dari microsoft
  • A. 

   Microsoft Access

  • B. 

   Microsoft Excell

  • C. 

   Microsoft Word

  • D. 

   Microsoft Publiser

  • E. 

   Microsoft Power Point

 • 13. 
  Icon di atas berfungsi untuk
  • A. 

   Miring

  • B. 

   Garis bawah

  • C. 

   Tebal

  • D. 

   Rata tengah

  • E. 

   Rata kiri

 • 14. 
  Icon di atas berfungsi untuk
  • A. 

   Miring

  • B. 

   Garis bawah

  • C. 

   Tebal

  • D. 

   Rata tengah

  • E. 

   Rata kiri

 • 15. 
  Icon di atas berfungsi untuk
  • A. 

   Tebal

  • B. 

   Miring

  • C. 

   Rata Tengah

  • D. 

   Membuat lembar kerja baru

  • E. 

   Mengcopy

 • 16. 
  Icon di atas berfungsi untuk
  • A. 

   Jenis Huruf

  • B. 

   Ukuran Huruf

  • C. 

   Warna Huruf

  • D. 

   Ketebalan Huruf

  • E. 

   Copy Huruf

 • 17. 
  Icon di atas berfungsi untuk
  • A. 

   Tebal

  • B. 

   Miring

  • C. 

   Garis Bawah

  • D. 

   Tegak

  • E. 

   Mendatar

 • 18. 
  Icon di atas berfungsi untuk
  • A. 

   Rata kiri

  • B. 

   Rata Kanan

  • C. 

   Rata Tengah

  • D. 

   Rata Kiri dan Rata Kanan

  • E. 

   Rata-Rata

 • 19. 
  Icon di atas berfungsi untuk
  • A. 

   Copy

  • B. 

   Paste

  • C. 

   Membuat lembar kerja baru

  • D. 

   Menyimpan file

  • E. 

   Membuka file

 • 20. 
  Icon di atas digunakan untuk
  • A. 

   Copy

  • B. 

   Paste

  • C. 

   Membuat lembar kerja baru

  • D. 

   Menyimpan file

  • E. 

   Membuka file

 • 21. 
  Icon di atas digunakan untuk
  • A. 

   New

  • B. 

   Copy

  • C. 

   Paste

  • D. 

   Menyimpan file

  • E. 

   Membuka file

 • 22. 
  Icon di atas digunakan untuk
  • A. 

   New

  • B. 

   Copy

  • C. 

   Paste

  • D. 

   Print

  • E. 

   Save

 • 23. 
  Icon di atas digunakan untuk
  • A. 

   Rata kiri

  • B. 

   Rata kanan

  • C. 

   Rata Tengah

  • D. 

   Rata Kiri dan Rata Kanan

  • E. 

   Rata - Rata

 • 24. 
  Icon di atas digunakan untuk
  • A. 

   Open

  • B. 

   Print

  • C. 

   Save

  • D. 

   New

  • E. 

   Copy

 • 25. 
  Icon di atas digunakan untuk
  • A. 

   Miring

  • B. 

   Tebal

  • C. 

   Garis bawah

  • D. 

   Mendatar

  • E. 

   Huruf U

Back to Top Back to top