Ako Dobre Poznáte Ľudovíta Štúra?

10 Questions | Total Attempts: 1651

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ako Dobre Poznte udovta tra?

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kde sa narodil Ľudovít Štúr?
  • A. 

   V Modre.

  • B. 

   V Halle.

  • C. 

   V Uhrovci.

 • 2. 
  Aké bolo slovanské meno Ľudovíta Štúra?
  • A. 

   Belo

  • B. 

   Velislav

  • C. 

   Miloslav

 • 3. 
  Ako sa volala žena Ľudovíta Štúra?
  • A. 

   Nikdy nebol ženatý.

  • B. 

   Adéla Ostrolúcka

  • C. 

   Marie Pospíšilová

 • 4. 
  Ako sa volala literárna príloha Slovenských národných novín?
  • A. 

   Orol tatranský

  • B. 

   Sokol modranský

  • C. 

   Literárne oko

 • 5. 
  Ktorá z týchto osobností sa nikdy nemohla stretnúť s Ľudovítom Štúrom?
  • A. 

   Ján Kalinčiak

  • B. 

   Martin Kukučín

  • C. 

   Ján Hollý

 • 6. 
  Kedy predniesol Štúr svoju reč na Uhorskom sneme?
  • A. 

   17. februára 1845

  • B. 

   15. január 1847

  • C. 

   3. marca 1849

 • 7. 
  Kto stvárnil Ľudovíta Štúra v slovenskom seriáli Štúrovci?
  • A. 

   Milan Bahúl

  • B. 

   Elo Romančík

  • C. 

   Dušan Jamrich

 • 8. 
  Ktoré nárečie sa stalo základom prvej gramatiky spisovnej slovenčiny?
  • A. 

   Západoslovenské nárečie

  • B. 

   Stredoslovenské nárečie

  • C. 

   Východoslovenské nárečie

 • 9. 
  Ľudovít Štúr bol poslancom Uhorského snemu. Za aké mesto?
  • A. 

   Martin

  • B. 

   Modra

  • C. 

   Zvolen

 • 10. 
  Kedy a kde zomrel Ľudovít Štúr?
  • A. 

   12. januára 1856 v Modre

  • B. 

   13. januára 1855 vo Zvolene

  • C. 

   14. januára 1854 v Uhrovci