Untitled Quiz

18 Questions
 Quizzes & Trivia
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Ketika terjadi perdebatan tentang kebenaran al-qur'an dan kitab-kitab yang lainnya, seorang muslim harus ...
  • A. 

   Membiarkan perbedaan tersebut karena merupakan rahmat Allah SWT

  • B. 

   Memancing suasana agar makin ramai perdebatannya

  • C. 

   Mencari solusi dengan cara meminta penjelasan rekan sejawat

  • D. 

   Mencari akar masalah dan menggali sumber kebenaran kepada ahlinya

  • E. 

   Mengembalikan permasalahan tersebut kapada Al-Quran dan Hadis

 • 2. 
  Kata Zabur (bentuk jamaknya Zubur) berasal dari Zabara-Yazburu-Zabr yang artinya ...
  • A. 

   Membaca

  • B. 

   Mendengar

  • C. 

   Menulis

  • D. 

   Menyanyi

  • E. 

   Mengingat

 • 3. 
  Allah memberikan kitab kepada Nabi Musa yaitu ...
  • A. 

   Al-Qur'an

  • B. 

   Taurat

  • C. 

   Zabur

  • D. 

   Inzil

  • E. 

   Suhuf

 • 4. 
  Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan ....
  • A. 

   Ten Commandements

  • B. 

   Ten Motivation

  • C. 

   Ten Inspiration

  • D. 

   Ten Instruktion

  • E. 

   TEn Readiction

 • 5. 
  Kitab Zabur Allah SWT  turunkan kepada Nabi ...
  • A. 

   Muhammad SAW

  • B. 

   Isa AS

  • C. 

   Musa AS

  • D. 

   Daud AS

  • E. 

   Ibrahim AS

 • 6. 
  Bila ada Nun Mati atau Tanwin bertemu dengan Hurf Alif, Ha, Kho, A' , Gho, Ha maka hukum bacaan tersebut dinamakan ...
  • A. 

   Ikhfa

  • B. 

   Izhar

  • C. 

   Iqlab

  • D. 

   Idghom Bi Ghunnah

  • E. 

   Idghom Bi Laa Ghunah

 • 7. 
  Nama lain Al-Quran adalah Al-Huda yang artinya ...
  • A. 

   Petunjuk seluruh umat manusia

  • B. 

   Pembeda antara yang baik dan buruk

  • C. 

   Penawar (obat penenang hati)

  • D. 

   Peringatan adanya ancaman dan balasan

  • E. 

   Firman Allah yang dibukukan

 • 8. 
  Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan yang artinya ...
  • A. 

   Petunjuk seluruh umat manusia

  • B. 

   Pembeda antara yang baik dan buruk

  • C. 

   Penawar (obat penenang)

  • D. 

   Peringatan , ancaman dan balasan

  • E. 

   Firman Allah yang dibukukan

 • 9. 
  Orang yang tidak jujur atau dusta disebut orang munafik. Salah satu ciri orang munafik adalah ....
  • A. 

   Jika bekerja ingin upah

  • B. 

   Jika berkata ingin didengar

  • C. 

   Jika berbuat ingin dilihat

  • D. 

   Jika berjanji tidak ditepati

  • E. 

   Jika dipercaya ia amanah

 • 10. 
  Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke surga. Ungkapan tersebut mengandung arti ...
  • A. 

   Jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari

  • B. 

   Jujur menyebabkan kenyamanan dalam berperilaku

  • C. 

   Jujur membuat pelakunya selalu gelisah

  • D. 

   Jujur membawa keberkahan dalam hidup

  • E. 

   Jujur perlu dijunjung tinggi agar hidup tenteram

 • 11. 
  Gambar disamping mengandung arti ...
  • A. 

   Berbuat dengan penuh pertimbangan

  • B. 

   Berharap pujian dengan prestasi kita

  • C. 

   Mengakui karya orang lain sebagai karya kita

  • D. 

   Pujian bukanlah harapan seseorang

  • E. 

   Berperilaku jujur walaupun tiada orang yang mengetahui kita

 • 12. 
  Hukum bacaan Ikhfa yaitu ...
  • A. 

   Bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf " JIM"

  • B. 

   Bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf " BA"

  • C. 

   Bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf " KHO"

  • D. 

   Bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf " RO"

  • E. 

   Bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf " LAM"

 • 13. 
  Lapisan kain kafan untuk jenazah wanita ....
  • A. 

   3 Lapis

  • B. 

   4 Lapis

  • C. 

   5 Lapis

  • D. 

   6 Lapis

  • E. 

   7 Lapis

 • 14. 
  Ketika sholat jenazah, Apabila mayat laki-laki hendaknya imam berdiri pada ...
  • A. 

   Dekat perut jenazah

  • B. 

   Dekat kepala jenazah

  • C. 

   Dekat bahu jenazah

  • D. 

   Dekat pinggul jenazah

  • E. 

   Dekat kaki jenazah

 • 15. 
  Membaca sholat Nabi SAW dibaca pada takbir ...
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Kedua

  • C. 

   Ketiga

  • D. 

   Keempat

  • E. 

   Kelima

 • 16. 
  Hukum menguburkan jenazah adalah ...
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Fardhu ain

  • C. 

   Fardhu kifayah

  • D. 

   Mubah

  • E. 

   Makruh

 • 17. 
  Doa bacaaan tersebut adalah ketika sholat jenazah pada takbir ...
  • A. 

   Kelima

  • B. 

   Keempat

  • C. 

   Ketiga

  • D. 

   Kedua

  • E. 

   Kesatu

 • 18. 
  Dibawah ini yang merupakan rukun khutbah adalah ....
  • A. 

   Islam

  • B. 

   Baligh

  • C. 

   Berakal Sehat

  • D. 

   Mengetahui Ilmu agama

  • E. 

   Membaca Hamdalah