Ulazno - Izlazni Pristupi Računala

21 Questions | Total Attempts: 191

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulazno - Izlazni Pristupi Računala

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pretvaranje bita u električni napon je:
  • A. 

   Pretvaranje analognih veličina u digitalne

  • B. 

   Pretvaranje dekadskih veličina u binarne

  • C. 

   Pretvaranje binarnih veličina u dekadske

  • D. 

   Pretvaranje digitalnih veličina u analogne

 • 2. 
  Priključnice u računalu na koje se priključuju dodatni uređaji nazivaju se
 • 3. 
  Priključci se nalaze sa _______ (zadnje/prednje) strane kućišta računala. 
 • 4. 
  Računalo s vanjskim uređajima (ulazne i izlazne jedinice) komunicira preko:
  • A. 

   Paralelnog priključka

  • B. 

   Serijskog priključka

  • C. 

   Paralelnog i serijskog priključka

 • 5. 
  Podaci se prenose bit po bit, koji je to prijenos?
  • A. 

   Serijski ili slijedni priključak

  • B. 

   Parelelni ili usporedni priključak

  • C. 

   Slijedni ili usporedni priključak

 • 6. 
  Prijenos podataka pri kojemu se podatci prenose bajt po bajt nazivamo:
  • A. 

   Serijski ili slijedni priključak

  • B. 

   Paralelni ili slijedni priključak

  • C. 

   Paralelni ili usporedni priključak

  • D. 

   Serijski ili usporedni priključak

 • 7. 
  Kod kojega tipa prijenosa podataka postoji veća mogućnost pogrješke?
  • A. 

   Kod serijskog prijenosa

  • B. 

   Kod paralelnog prijenosa

  • C. 

   Kod paralelnog i serijskog prijenosa

 • 8. 
  1. Koji tip prijenosa podataka je brži?
  • A. 

   Brži je slijedni

  • B. 

   Brži je slijedni, ali nesigurniji od paralelnoga

  • C. 

   Brži je paralelni, ali nesigurniji od slijednoga

 • 9. 
  Količina podataka koju memorija može pohraniti nazivamo ___________ spremnika.
 • 10. 
  Paralelni ili ______________ priključak.
 • 11. 
  Serijski ili __________ prijenos podataka.
 • 12. 
  Slika prikazuje:
  • A. 

   Usporedni (paralelni) prijenos podataka

  • B. 

   Serijski (slijedni) prijenos podataka

  • C. 

   Logički sklop

  • D. 

   Ne prikazuje prijenos podataka

 • 13. 
  Slika prikazuje:
  • A. 

   Usporedni (paralelni) prijenos podataka

  • B. 

   Serijski (slijedni) prijenos podataka

  • C. 

   Logički sklop

  • D. 

   Ne prikazuje prijenos podataka

 • 14. 
  Za spajanje: pisača, skenera i u robotici primjenjivao se:
  • A. 

   COM priključak

  • B. 

   Serijski priključak

  • C. 

   LPT priključak

 • 15. 
  Za spajanja modema, tipkovnice i miša primjenjivao se:
  • A. 

   Paralelni (usporedni) prijenos podataka

  • B. 

   Slijedni (serijski) prijenost podataka

  • C. 

   Slijedni i paralelni prijenos podataka

  • D. 

   LPT i COM prijenos podataka

 • 16. 
  RS-232, USB i FireWire su:
  • A. 

   LPT i COM priključci

  • B. 

   Usporedni ili paralelni priključci

  • C. 

   Serijski ili slijedni priključci

 • 17. 
  Danas se na USB priključak može istovremeno spojiti _____ različitih uređaja na računalo
 • 18. 
  Universal Serial Bus je kratica za 
 • 19. 
  Brzina prijenosa podataka je _____ Mbps (USB 1.1) 
 • 20. 
  Brzina prijenosa podataka je _____ Mbps (USB 2.0) 
 • 21. 
  Priključak koji služi za povezivanje računala i uređaja za prijenos videozapisa zbog velike brzine prijenosa naziva se:
  • A. 

   RS-232

  • B. 

   USB

  • C. 

   Centronics

  • D. 

   Fire Wire

Back to Top Back to top