Seriemästare, Lärling Eller Novis?

12 Questions | Total Attempts: 31

Seriemstare, Lrling Eller Novis? - Quiz

Efter ett tufft serieprojekt är du nu redo för det ultimata testet! Är du en mästare på serietecknande, lärling eller novis?


Questions and Answers
 • 1. 
  Berätta något mer du har lärt dig under projektets gång.
 • 2. 
  Du har fått i uppgift att skapa en tecknad serie! För att kunna göra det här behöver du ha kännedom om vad en serie är. Vad är en serie?
  • A. 

   Lite bilder och text på ett papper.

  • B. 

   En berättelse som återges i text och bild.

  • C. 

   Det är något man kan se på TV, som CSI.

 • 3. 
  Serier brukar ha olika karaktärer men vad är en karaktär?
  • A. 

   En karaktär är en karaktär.

  • B. 

   En rollfigur.

  • C. 

   Det är en slags fisk.

 • 4. 
  Vad för slags text är en karaktärsbeskrivning?
  • A. 

   En beskrivande text.

  • B. 

   En berättande text.

  • C. 

   En instruerande text.

 • 5. 
  Inför serieskapandet gjorde du ett berättelsemanus, vad är det för sorts text?
  • A. 

   En beskrivande text som beskriver vad jag ska skriva om.

  • B. 

   En berättande text där jag sammanfattar handlingen.

  • C. 

   En faktatext om min serie.

 • 6. 
  När två personer eller figurer talar så säger man att de..?
  • A. 

   För en dialog.

  • B. 

   Pratar.

  • C. 

   Jag vet inte?

 • 7. 
  Interpunktion är ett finare ord för punkt. Man använder punkt i början av en mening.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Talstreck anger?
  • A. 

   Repliker.

  • B. 

   Dialoger.

  • C. 

   Tid.

 • 9. 
  När man illustrerar en serier ska bild och text helst...
  • A. 

   Samspela genom att komplettera varandra.

  • B. 

   Samspela genom att upprepa varandra.

  • C. 

   Finnas med?

 • 10. 
  Vad innebär ordet visualisera?
  • A. 

   Skapa en inre bild av.

  • B. 

   Visa något?

  • C. 

   Teckna.

 • 11. 
   Vad gör en illustratör?
  • A. 

   Det är en bildskapare som uttrycker sig genom att illustrera olika verk.

  • B. 

   Redigerar olika verk.

  • C. 

   Uttrycker sig genom att skriva.

 • 12. 
  Vilken struktur har en berättande text?
  • A. 

   Inledning beskrivning avslut

  • B. 

   Inledning handling konflikt lösning avslut

  • C. 

   Vad är en struktur?

Back to Top Back to top