Zhang Qian

8 Questions

Settings
Please wait...
Zhang Qian

.


Questions and Answers
 • 1. 
  When and where was Zhang Qian born?
  • A. 

   206 BC Chenggu, China

  • B. 

   304 BC Bejing, China

  • C. 

   206 BC Xiongnu, China

  • D. 

   2010 Chang 'an, China

 • 2. 
  What was the Chinese Capital in Zhang Qian's time?
  • A. 

   Bejing

  • B. 

   Washington DC

  • C. 

   Moscow

  • D. 

   None of the above

 • 3. 
  Places Zhang Qian visited in his first journey
  • A. 

   Bejing

  • B. 

   Lor Nur

  • C. 

   Weili,Xinjian

  • D. 

   Shanghai, China

 • 4. 
  Xiongnu was defeated by Da Yuezhi
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Zhang Qian took a detour route
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Zhang Qian stayed with his family, in Xiongnu and didn't fulfill his mission
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Zhang Qian had only one mission
  • A. 

   True

  • B. 

   False