Y6 - VIêm Nội Tâm Mạc Nhiễm Trùng

21 Questions | Total Attempts: 62

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Y6 - VIêm Nội Tâm Mạc Nhiễm Trùng

Questions and Answers
 • 1. 
  Phân loại Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng theo tiến triển ?
  • A. 

   VNTM van tự nhiên, VNTM van nhân tạo

  • B. 

   VNTM cấp , VNTM bán cấp, VNTM mạn

  • C. 

   VNTM cấp, VNTM bán cấp

  • D. 

   VNTM cấp, VNTM bán cấp, VNTM người tiêm ma tuý

  • E. 

   VNTM van tự nhiên, VNTM van nhân tạo, VNTM người tiêm ma tuý

 • 2. 
  Phân loại viêm nội tâm mạc nhiễm trùng theo cơ địa bệnh nhân?
  • A. 

   VNTM cấp, VNTM bán cấp

  • B. 

   VNTM cấp, VNTM bán cấp, VNTM mạn

  • C. 

   VNTM do Strep.viridans,VNTM do Stap. areus

  • D. 

   VNTM van tự nhiên, VNTM van nhân tạo, VNTM người tiêm ma tuý

  • E. 

   VNTM van tự nhiên, VNTM van nhân tạo

 • 3. 
  Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nguy cơ trung bình, chọn câu ĐÚNG
  • A. 

   Hẹp 2 lá

  • B. 

   Mảng xơ vữa ĐM

  • C. 

   BTBS tím

  • D. 

   Hở 2 lá

  • E. 

   Máy tạo nhịp

 • 4. 
  Viêm nội tâm mạc nhiểm trùng nguy cơ cao, chọn câu ĐÚNG :
  • A. 

   Van nhân tạo

  • B. 

   Bệnh van ĐMP

  • C. 

   Hở 3 lá

  • D. 

   Bệnh ĐMV

  • E. 

   Phì đại vách thất không đối xứng

 • 5. 
  Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nguy cơ cao, chọn câu SAI
  • A. 

   Hở 2 l á

  • B. 

   Bệnh ĐMV

  • C. 

   Tiền sử VNTMNT

  • D. 

   Hẹp eo ĐM chủ

  • E. 

   BTBS tím

 • 6. 
  Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng  nguy cơ trung bình, chọn câu SAI
  • A. 

   Hẹp 2 lá

  • B. 

   Sa van 2 lá có hở

  • C. 

   Đường truyền đến nhĩ phải

  • D. 

   Thông liên thât

  • E. 

   Bệnh van ĐMP

 • 7. 
  Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng  nguy cơ rất thấp , chọn câu SAI
  • A. 

   BTBS tím

  • B. 

   Máy tạo nhịp

  • C. 

   Bệnh ĐMV

  • D. 

   Thông liên nhĩ lỗ thứ 2

  • E. 

   Sa van 2 lá không hở

 • 8. 
  Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng  nguy cơ rất thấp , chọn câu ĐÚNG
  • A. 

   Sa van 2 lá có hở

  • B. 

   Sa van 2 là ko hở

  • C. 

   BTBS tím

  • D. 

   Bện van ĐMC

  • E. 

   Hẹp 2 lá

 • 9. 
  Đường vào của vi trùng trong viêm nội tâm mạc nhiễm trùng thường gặp nhất
  • A. 

   Đường mạch máu

  • B. 

   Vết thương

  • C. 

   Chỗ đặt máy tạo nhịp

  • D. 

   Chỗ đặt nội khí quản

  • E. 

   Chỗ đặt thông tiểu

 • 10. 
  Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng  cấy âm tinh do các nguyên nhân
  • A. 

   Vk ái khí

  • B. 

   Vi khuẩn thuộc loại mọc nhanh

  • C. 

   Nhân viên cấy ko đủ trình độ

  • D. 

   Do bệnh giông VNTMNT, vd : thâp tim

  • E. 

   Tât cả sai

 • 11. 
  Cấu tạo của mảnh sùi trong VNTMNT :
  • A. 

   Vi trùng, fibrin, Hồng cầu, bạch cầu

  • B. 

   Vi trùng, fibrin, hồng cầu

  • C. 

   Vi trùng , fibrin, mảng xơ vữa ĐM

  • D. 

   Vi trùng, hồng cầu, fibrin, lympho

 • 12. 
  Lâm sàng và cận lâm sàng có tần suất xuất hiện cao nhất trong nhất trong VNTMNT là :
  • A. 

   Sốt , VS tăng

  • B. 

   Nhức khớp, thiếu máu

  • C. 

   Nốt Osler, BC tăng

  • D. 

   Vết Roth, đạm niệu

  • E. 

   Tổn thương Janeway, yếu tố thấp

 • 13. 
  Tiêu chuẩn chẩn đoán VNTMNT là :
  • A. 

   2 chính hoặc 1 chính + 3 phụ

  • B. 

   2 chính + 3 phụ hoặc 5 phụ

  • C. 

   1 chính + 3 phụ /5 phụ

  • D. 

   1 chính + 5 phụ

  • E. 

   Tất cả sai

 • 14. 
  Tiêu chuẩn chính chẩn đoán VNTMNT :
  • A. 

   Phân lập được Streptococus viridans, S.bovis, nhóm HACEK

  • B. 

   Siêu âm tim thấy mảnh sùi lúc lắc hoạc áp xe

  • C. 

   Phân lập được Streptococus viridans, S.bovis, nhóm HACEK + Siêu âm tim thấy mảnh sùi lúc lắc hoạc áp xe

  • D. 

   Viêm vi cầu thận, nốt osler, chấm Roth, tổn thương Janeway

  • E. 

   Tiền căn VNTMNT + Sốt > 38 độ C

 • 15. 
  Chẩn đoán phân biệt VNTMNT , chọn câu ĐÚNG
  • A. 

   Nhiễm trùng huyết, Viêm phổi, Áp xe não, Lao phổi

  • B. 

   Viêm màng não, thấp tim, ung thư phổi

  • C. 

   Sốt siêu vi, viêm mạch máu, lao phổi, thấp tim

  • D. 

   Sa van 2 lá, u nhầy nhĩ trái, viêm phổi, tai biên mạch máu não

  • E. 

   Thấp tim, ung thư phổi, huyết khối nhĩ trái, Sốt rét

 • 16. 
  Biến chứng VNTMNT . chọn câu đúng :
  • A. 

   Biểu hiện thần kinh

  • B. 

   Thấp tim

  • C. 

   Viêm màng ngoài tim co thắt

  • D. 

   Bệnh cơ tim dãn nở

  • E. 

   Nhiễm trùng huyết

 • 17. 
   Nguyên tăc điều trị VNTMNT :
  • A. 

   Kháng sinh kiềm khuẩn, liêu cao, dài ngày

  • B. 

   Kháng sinh diệt khuẩn, liêu cao, dài ngày

  • C. 

   Kháng sinh kiềm khuẩn, liều cao, ngăn ngày

  • D. 

   Kháng sinh diệt khuẩn, liêu cao, ngắn ngày

  • E. 

   Kháng sinh diệt khuẩn, liêu thấp, dài ngày

 • 18. 
  Lựa chọn Kháng sinh trong VNTMNT, phụ thuộc vào :
  • A. 

   Loại vi trùng, cơ địa BN, tiến triển VNTMNT( cấp, bán cấp)

  • B. 

   Loại vi trùng, loại van tim ( tự nhiên hay nhân tạo) , tiến triển VNTMNT( cấp, bán cấp)

  • C. 

   Loại vi trùng, có tiêm ma tuý hay ko , tiến triển VNTMNT( cấp, bán cấp)

  • D. 

   Loại vi trùng, loại van tim ( tự nhiên hay nhân tạo) ,có tiêm ma tuý hay ko

  • E. 

   Loại vi trùng, cơ địa BN

 • 19. 
  Điều trị VNTMNT cấp, lựa chọn các KS 
  • A. 

   Nafcillin + Ampicillin + Gentamycin

  • B. 

   Vancomycin + Nafcillin + Gentamycin

  • C. 

   Nafcillin + Ampicillin

  • D. 

   Vancomycin + Nafcillin

  • E. 

   Ampicillin + Gentamycin

 • 20. 
  Điều trị VNTMNT bán cấp, lựa chọn các KS 
  • A. 

   Nafcillin + Ampicillin + Gentamycin

  • B. 

   Vancomycin + Nafcillin + Gentamycin

  • C. 

   Nafcillin + Ampicillin

  • D. 

   Vancomycin + Nafcillin

  • E. 

   Ampicillin + Gentamycin

 • 21. 
  Yếu tố tiên lượng xấu VNTMNT :
  • A. 

   Tác nhân ko phải Streptococci

  • B. 

   Suy tim

  • C. 

   Mảnh sùi lớn

  • D. 

   Tât cả đúng

  • E. 

   Tât cả đúng ngoại trừ mảnh sùi lớn

Back to Top Back to top