Y6 - VIêm Tụy Cấp

13 Questions | Total Attempts: 169

SettingsSettingsSettings
Y6 - VIêm Tụy Cấp - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Chẩn đoán viêm tụy cấp cần các tiêu chuẩn sau đây, ngoại trừ:
  • A. 

   Đau bụng khởi phát cơn đau cấp nặng, kéo dài ở thượng vị, thường lan sau lưng.

  • B. 

   Tăng lipase hoặc amylase máu ≥ 3 lần giới hạn trên bình thường

  • C. 

   Cơn đau khởi phát sau bữa ăn thịnh soạn, bệnh nhân dễ chịu hơn ở tư thế nằm còi súng.

  • D. 

   Hình ảnh của viêm tụy cấp trên CT-scan có cản quang hoặc MRI hoặc siêu âm bụng.

 • 2. 
  Viêm tụy cấp là quá trình viêm cấp tính của tụy có ảnh hưởng nhiều mức độ khác nhau đến
  • A. 

   Chức năng nội tiết

  • B. 

   Mô xung quanh và Hệ thống tạng ở xa.

  • C. 

   Chức năng ngoại tiết

  • D. 

   Chức năng nội tiết và ngoại tiết của tụy

 • 3. 
  Chỉ định chụp CT bụng có cản quang, ngoại trừ:
  • A. 

   Chẩn đoán xác định khi lâm sàng và men tụy không đủ chẩn đoán

  • B. 

   Xác định mức độ nặng, các biến chứng tại tụy và quanh tụy (khi còn đau bụng hoặc lâm sàng xấu đi sau 48 – 72 giờ)

  • C. 

   Khi hình ảnh trên viêm tụy trên siêu âm không rõ mà lâm sàng không thể loại trừ chẩn đoán.

  • D. 

   Hướng dẫn can thiệp qua da (như catheter dẫn lưu ổ dịch)

 • 4. 
  Tiêu chuẩn nào sau đây dùng để tiên lượng trong viêm tụy cấp, ngoại trừ:
  • A. 

   Ranson

  • B. 

   Glasgow

  • C. 

   BISAP

  • D. 

   TC Atlanta

 • 5. 
  SIRS, chọn câu sai:
  • A. 

   Sốt > 38oC hoặc < 36oC

  • B. 

   Nhịp tim > 90 l/p

  • C. 

   Nhịp thở > 20 l/p hoặc PaCO2 > 32 mmHg

  • D. 

   BC > 12000 hoặc < 4000/mm3

 • 6. 
  Chỉ định giảm tiết trong viêm tụy cấp được đặt ra khi
  • A. 

   VTC nặng

  • B. 

   VTC trung bình

  • C. 

   VTC nặng

  • D. 

   Bất kể khi nào BN có đau bụng

 • 7. 
  Dịch truyền thường được ưu tiên lựa chọn để bù dịch, điện giải trong VTC là:
  • A. 

   Lactate Ringer

  • B. 

   NaCl 0,9%

  • C. 

   HES

  • D. 

   Glucose 5%

 • 8. 
  Lactate Ringer không được chỉ định để bồi hoàn dịch, điện giải khi
  • A. 

   Tăng Canxi máu

  • B. 

   Hạ Canxi máu

  • C. 

   Tăng Kali máu

  • D. 

   Hạ Kali máu

 • 9. 
  Kháng sinh dùng phòng ngừa trong VTC là
  • A. 

   Metronidazol

  • B. 

   Imipenem

  • C. 

   Vancomycin

  • D. 

   Ceftazolin

 • 10. 
  Chỉ định kháng sinh phòng ngừa, ngoại trừ
  • A. 

   CRP > 150 mg/dl giờ thứ 48

  • B. 

   SIRS tồn tại sau 24 – 48 giờ

  • C. 

   Hct > 44% lúc nhập viện và không giảm sau 24 giờ

  • D. 

   Procalcitonin > 5 ng/ml giờ thứ 24.

 • 11. 
  Chỉ định kháng sinh phòng ngừa trong VTC khi có CT, hoại tử lớn hơn:
  • A. 

   20%

  • B. 

   30%

  • C. 

   40%

  • D. 

   50%

 • 12. 
  Chỉ định cắt túi mật trong VTC do sỏi:
  • A. 

   Không cần đề ra khi BN ổn định sau VTC.

  • B. 

   Cắt túi mật trong vòng 7 ngày sau hồi phục

  • C. 

   Chỉ đề ra trong trường hợp VTC nặng.

  • D. 

   Chỉ định trong trường hợp có viêm túi mật

 • 13. 
  Mục tiêu triglyceride cần đạt trong VTC do tăng triglyceride
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

Back to Top Back to top