Y6 - Biến Chứng Cấp ĐtĐ

47 Questions | Total Attempts: 93

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Y6 - Biến Chứng Cấp ĐtĐ

Questions and Answers
 • 1. 
  Nhiễm toan keton ĐTĐ có lâm sàng, ngoại trừ
  • A. 

   Thở Kussmal

  • B. 

   Rối loạn tri giác nặng

  • C. 

   Uống nước nhiều

  • D. 

   đau bụng, nôn

 • 2. 
  Nhiễm ceton acid do đái tháo đường gồm các đặc trưng:
  • A. 

   Tăng đường huyết + nhiễm ceton máu + toan chuyển hóa

  • B. 

   Nhiễm ceton máu + toan chuyển hóa

  • C. 

   Tăng đường huyết + nhiễm ceton niệu + toan chuyển hóa

  • D. 

   Tăng đường huyết + nhiễm ceton máu

 • 3. 
  Tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu do tăng đường huyết gồm các đặc trưng:
  • A. 

   đường huyết tăng cao+ tăng ALTT hiệu quả

  • B. 

   đường huyết tăng cao+ tăng ALTT hiệu quả + không nhiễm toan ceton

  • C. 

   Rối loạn tri giác + đường huyết tăng cao+ tăng ALTT hiệu quả + không nhiễm toan, ceton không đáng kể

  • D. 

   Tăng ALTT + không nhiễm toan, ceton không đáng kể

 • 4. 
  HHS khác với DKA 
  • A. 

   Insulin chỉ thiếu tương đối nên không tạo thể ceton

  • B. 

   Mất nước trầm trọng hơn

  • C. 

   Thường có bệnh đi kèm gây giảm lượng dịch nhập

  • D. 

   Tất cả đúng

  • E. 

   Chỉ có 2 ý đúng

 • 5. 
  Thể ceton bao gồm acetoacetat, 3-β-hydroxybutyrate và acetone. Đo nồng độ ceton máu và ceton niệu bằng phương pháp phản ứng Nitroprusside là đo:
  • A. 

   Acetoacetat, 3-β-hydroxybutyrate

  • B. 

   3-β-hydroxybutyrate

  • C. 

   Acetone, 3-β-hydroxybutyrate

  • D. 

   Acetoacetat, acetone

 • 6. 
  Các yếu tố thúc đẩy nhiễm ceton acid và tăng áp lực thẩm thấu máu là các yếu tố:
  • A. 

   Làm tình trạng thiếu Insulin trầm trọng hơn: chưa điều trị, bỏ trị, tiêm không đủ liều

  • B. 

   Làm giảm quá mức các hormon đối kháng insulin: bệnh cấp tính, thai kỳ, bệnh nội tiết

  • C. 

   Làm tăng quá mức các hormon đối kháng insulin: bệnh cấp tính, thai kỳ, bệnh nội tiết

  • D. 

   A và B đúng

  • E. 

   A và C đúng

 • 7. 
  Lâm sàng nhiễm toan ceton, ngoại trừ:
  • A. 

   Dấu mất nước, uống nhiều

  • B. 

   Thở Kussmal, mùi ceton táo chín

  • C. 

   Dấu thần kinh khu trú

  • D. 

   Buồn nôn, nôn

 • 8. 
  Áp lực thẩm thấu máu hiệu quả tính bằng công thức:
  • A. 

   2 x Natri huyết thanh (mEl/L) + đường huyết tương (mmol/dl)/18

  • B. 

   2 x Natri huyết thanh (mEl/L) + đường huyết tương (mg/dl)/18 + BUN (mg/dl)/ 2,8

  • C. 

   2 x Natri huyết thanh (mEl/L) + đường huyết tương (mg/dl)/18 + BUN (mg/dl)/ 2,8 + ethanol(mg/dl)/ 4,6

  • D. 

   2 x Natri huyết thanh (mEl/L) + đường huyết tương (mg/dl)/18

 • 9. 
  Chất chiếm chủ yếu trong nhiễm ceton acid:
  • A. 

   Acetoacetat và acetone

  • B. 

   β- hydroxybutyrate và acetone

  • C. 

   acetone

  • D. 

   β- hydroxybutyrate

 • 10. 
  Na hiệu chỉnh = 
  • A. 

   Na đo được + 1 cho mỗi 100mg/dl đường huyết > 100 mg/dl

  • B. 

   Na đo được + 1,6 cho mỗi 50mg/dl đường huyết > 100 mg/dl

  • C. 

   Na đo được + 1,6 cho mỗi 100mg/dl đường huyết > 100 mg/dl

  • D. 

   Na đo được + 1,8 cho mỗi 100mg/dl đường huyết > 100 mg/dl

 • 11. 
  Trong BC cấp tăng đường huyết, tình trạng tăng bạch cầu trong khoảng 10000-15000/mm³ là bình thường do cô đặc máu và stress. Khi bạch cầu tăng trên.... cần đánh giá cẩn thận tìm ổ nhiễm trùng:
  • A. 

   18 000

  • B. 

   20 000

  • C. 

   22 000

  • D. 

   25 000

 • 12. 
  điều trị chính trong BC cấp tăng đường huyết:
  • A. 

   Bù dịch + Insulin + bổ sung Na

  • B. 

   Bù dịch + Insulin + bổ sung K + điều trị yếu tố thúc đẩy

  • C. 

   Bù dịch + HCO3 + Insulin + bổ sung K + điều trị yếu tố thúc đẩy

  • D. 

   Insulin + bổ sung K + điều trị yếu tố thúc đẩy

 • 13. 
  Việc truyền bicarbonate trong điều trị BC cấp tăng đường huyết chỉ nên dùng khi pH:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 14. 
  Điều trị BC cấp tăng đường huyết, (NaCl 0,9%) nên được lựa chọn đầu tiên với tốc độ truyền: 
  • A. 

   15 - 20ml/kg trong giờ đầu

  • B. 

   5ml/kg trong giờ đầu

  • C. 

   25ml/kg trong 2 giờ đầu

  • D. 

   15 - 20 ml/kg trong 2 giờ đầu

 • 15. 
  Điều trị BC cấp tăng đường huyết, khởi đầu với insulin thường (insulin regular) tiêm tĩnh mạch bolus với liều:
  • A. 

   10UI, tiếp theo sau truyền tĩnh mạch insulin tác dụng nhanh liều 0,1 UI/kg/giờ.

  • B. 

   0,1 UI/kg, tiếp theo sau truyền tĩnh mạch insulin thường liều 0,1 UI/kg/giờ.

  • C. 

   0,14 UI/kg, tiếp theo sau truyền tĩnh mạch insulin thường liều 0,1 UI/kg/giờ.

  • D. 

   14UI, tiếp theo sau truyền tĩnh mạch insulin thường liều 0,1 UI/kg/giờ.

 • 16. 
  Chuyển Insulin truyền tĩnh mạch sang tiêm dưới da khi
  • A. 

   Bệnh nhân ăn uống được và hết tình trạng nhiễm toan

  • B. 

   ALTT máu và tri giác trở về bình thường

  • C. 

   Đã tiếp tục truyền tĩnh mạch insulin thường 1-2 giờ sau tiêm dưới da insulin lần đầu tiên

  • D. 

   Chỉ có 2 ý đúng

  • E. 

   Tất cả đều đúng

 • 17. 
  Điều trị BC cấp tăng đường huyết, nồng độ Kali máu < 3,3 mEq/l:
  • A. 

   Cần bù Kali với liều 20 - 30 mEq trong mỗi lít dịch truyền

  • B. 

   đo điện tim, truyền ngay KCl 10% đến khi Kali > 3,3 mEq/l

  • C. 

   Cần bù Kali cùng với truyền dịch trước và tạm hoãn truyền insulin

  • D. 

   đo điện tim, tiếp tục truyền insulin, truyền ngay KCl 10% đến khi Kali trong khoảng 4 - 5 mEq/l

 • 18. 
  Tăng đường huyết cấp, các biến chứng không do điều trị, ngoại trừ:
  • A. 

   Choáng

  • B. 

   Suy thận

  • C. 

   Nhiễm acid lactic

  • D. 

   Đông máu nội mạch lan tỏa

  • E. 

   Lấp tắc mạch

 • 19. 
  Định nghĩa hạ đường huyết:
  • A. 

   đường huyết tương giảm < 54 mg/dl (3 mmol/l) + các triệu chứng LS hạ ĐH

  • B. 

   Có 2 trong 3 triệu chứng của tam chứng WHIPPLE

  • C. 

   đường huyết tương giảm < 70 mg/dl (3,9 mmol/l) + các triệu chứng LS hạ ĐH

  • D. 

   đường huyết tương giảm < 54 mg/dl (3,9 mmol/l)

 • 20. 
  điều trị hạ đường huyết, BN có triệu chứng giao cảm:
  • A. 

   Bolus TM 20-50 ml Dextrose hay Glucose 30-50%

  • B. 

   Truyền TM Glucose 5-10% đến khi cải thiện

  • C. 

   Glucagon 1mg tiêm bắp

  • D. 

   Chỉ cần uống nước đường / sữa / ăn bánh… đến khi cải thiện triệu chứng

 • 21. 
  Các ý sau đây đều đúng, ngoại trừ:
  • A. 

   Nhiễm ceton acid gặp ở cả type 1 và type 2

  • B. 

   Tăng áp lực thẩm thấu máu thường gặp chủ yếu ở bệnh nhân ĐTĐ type 2

  • C. 

   Nhiễm ceton acid thường gặp trên bệnh nhân > 65 tuổi

  • D. 

   Nhiễm ceton acid cũng có thể gặp ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2 khi có tình trạng sang chấn nặng (nhiễm trùng, chấn thương, phẫu thuật, các biến cố tim mạch,…).

 • 22. 
  Các hormon đối kháng insulin gồm, ngoại trừ:
  • A. 

   Glucagon

  • B. 

   Catecholamin

  • C. 

   GH

  • D. 

   Cortisol

  • E. 

   T3, T4

 • 23. 
  Tại hoa kỳ, DKA so với HHS:
  • A. 

   Xảy ra nhiều hơn từ 6-8 lần

  • B. 

   Xảy ra ít hơn từ 6-8 lần

  • C. 

   Xảy ra ngang nhau

  • D. 

   Tỉ lệ tử vong như nhau

 • 24. 
  Tử vong do DKA
  • A. 

   < 1%

  • B. 

   1- 3%

  • C. 

   Tăng lên > 10% ơ3 người già và người có bệnh nặng kèm theo

  • D. 

   Nhiều hơn HHS

 • 25. 
  Tử vong do HHS:
  • A. 

   Thường do bệnh nặng kèm theo

  • B. 

   Thấp hơn DKA

  • C. 

   Thấp hơn 5-20%

  • D. 

   Tất cả đều sai

Back to Top Back to top