Pagsusuri Sa Ekonomiks

5 Questions

Settings
Please wait...
Pagsusuri Sa Ekonomiks

Panuto: Sa loob ng 20 minuto, sagutan ang mga sumusunod na katanungan ayon sa iyong napag-aralan. isiping mabuti ang bataw katanungan bago sumagot. wag magmadali sa pag-dedesisyon.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang Ekonomiks ay pag aaral kung paano gagamitin ang mga limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang ibat ibangprodukto at serbisyo sa mga tao at ibat-ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at sa hinaharap?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao sa Pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Ang Ekonomiks ay hango sa Greyegong salitang "oikonamis" – katumbas ng wikang Ingles na household.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Ang Ekonomiks ay maituturing na agham sapagkat ito ay ginagamitan ng mga graph, chart at mathematics.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ang ekonomiks ay isang agham na nag-aaral sa gawi ng taong may kinalaman sa ugnayan ng pangangailangan at kakapusang may alternatibong gamit.
  • A. 

   True

  • B. 

   False