Af-somali Xisaab Quiz

5 Questions | Total Attempts: 529

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Af-somali Xisaab Quiz

Fadlan wll hadaad wax khalad ah ku aragto soo sheeg adoo mahadsan. Prepared by: Hussein Awjama


Questions and Answers
 • 1. 
  Midkee baa ugu wayn saddex dan tiro -2, -3, -4?
  • A. 

   -4

  • B. 

   -3

  • C. 

   -2

  • D. 

   Midna

 • 2. 
  Tirooyinka 1 ilaa 15 imisa dhaban iyo kinsi ah ayaa ku jira?
  • A. 

   9 Kinsi ah 8 Dhaban ah

  • B. 

   8 Kinsi ah iyo 7 Dhaban ah

  • C. 

   7 Kinsi ah iyo 8 Dhaban ah

  • D. 

   8 Dhabana iyo 8 Kinsi ah

 • 3. 
  Tirooyinka soo socda kee ugu wayn?
  • A. 

   -10

  • B. 

   -7

  • C. 

   -8

  • D. 

   0

 • 4. 
  -7 iyo -9 marka la isku daro ama la isku geeyo jawaab toodu waa? 
  • A. 

   Midna

  • B. 

   16

  • C. 

   15

  • D. 

   17

 • 5. 
  Hadii 1 = 8          3 = 21          2 = ?
  • A. 

   28

  • B. 

   14

  • C. 

   7

  • D. 

   36

Back to Top Back to top