OSPF

12 Questions

Settings
Please wait...
OSPF

.


Questions and Answers
 • 1. 
  U upotrebi je rutiranje za mobilne korisnike. Stranica X se nalazi van svoje oblasti i registrovana je kod stranog agenta u oblasti u kojoj se nalazi. Taj agent je obavestio domaćeg agenta stranice X trenutnoj lokaciji te stranice.Treća stranica, Y šalje paket ka stranici X. Rezultat je:
  • A. 

   Domaći agent stanice Y presreće paket, pronalazi lokaciju stranice X i tunelira joj paket.

  • B. 

   Domaći agent stanice Y presreće paket, i preusmerava stranicu ka novoj lokaciji stanice X

  • C. 

   Strani agent oblasti u kojoj se nalazi stanica X presreće paket i tunelira ga ka stanici X

  • D. 

   Domaći agent stanice X presreće paket, pronalazi lokaciju stanice X i tunelira joj paket

 • 2. 
  Za ocenu kvaliteta putanje do udaljene mreze protokoli za rutiranje koriste neke od sledecih parametara:
  • A. 

   Broj skokova

  • B. 

   Tip susednog rutera

  • C. 

   Propusni opseg

  • D. 

   Kašnjenje

 • 3. 
  U nekoj mrezi ruteri, X, Y i Z su povezni na istu Eternet mrezu. Ukoliko se u toj mrezi koristi protokol za rutiranje sa stanjem veze: 
  • A. 

   Eternet mreza će biti predstavaljena kao 3 nezavisna čvora

  • B. 

   Ostali ruteri će metriku do Eternet mreze dekrementirati za 3 jer postoje 3 najbolje putanje

  • C. 

   Etern. mreza ce biti predstavljena kao 3 nezav. mreze X-Y, X-Z, Y-Z

  • D. 

   Etern. mreza ce biti predstavljena kao 1 novi vestacki cvor

  • E. 

   Ostali ruteri ce kasnjenje izmedju ta tri rutera smatrati zanemarljivim

 • 4. 
  Cvoru X nedostaje putanja do cvora Y. Cvor X salje ROUTE REQUEST paket susedima sa kojima direktno komunicira. Oni mu mogu odgovoriti sa ROUTE REPLY ili inkrtmentirati brojac skokova i poslati ROUTE REQUEST svojim susedima.Ovo je primer:
  • A. 

   Funkcionisanja RIP protokola

  • B. 

   Razmena informacija o stanju veze

  • C. 

   Otkrivanja suseda

  • D. 

   Ad-Hoc rutiranja

 • 5. 
  Dijkstra algoritam vezan je za:Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Source routing bridges

  • B. 

   Spanning Tree algoritme

  • C. 

   Shortest path routing

  • D. 

   Flooding

 • 6. 
  Opis protokola za rutiranje je:-Salje azuriranja samo kada se topologija promeni, periodicna azuriranja desavaju se mnogo redje-Mreze se mogu razvrstati u Hijerarhijske oblasti-Mreze u kojima se koriste ovi protokoli podrzavaju besklasno adresiranje -Ovakve mreze podrzavaju i rezimiranje.Ovo je primer za:
  • A. 

   Rutiranje na osnovu vektora udaljenosti

  • B. 

   Rutiranje na osnovu preplavljivanja

  • C. 

   Hijararhijsko rutiranje

  • D. 

   Rutiranje pomocu protokola stanja veze

  • E. 

   Rutiranje za mobilne korisnike

 • 7. 
  Razlog zbog cega bi se izbegla upotreba protokola sa stanjem veze:
  • A. 

   Zahteva se vise memorije i vise memorije se potrosi na obradu podataka, nego kod protokola udaljenog vektora.

  • B. 

   Mogucnost izbora podoptimalne putanje ukoliko cene svih veza nisu iste

  • C. 

   Periodicne objave stanja veze trose, propusni opseg

  • D. 

   Ne mogu se koristiti u mrezama sa promenljivom maskom podmreze

 • 8. 
  Ukoliko protokol za rutiranje uradi sledece akcije:- Otkrije svoje susedima i sazna njihove mrezne adrese- Izmeri kasnjenje, odnosno metriku do svakog suseda- Formira paket koji sadrzi informacije koje je saznao- Posalje ovaj paket svim drugim ruterima - Izracuna najkracu putanju ka svakom ruteruOvo je primer za:
  • A. 

   Rutiranje na osnovu vektora udaljenosti

  • B. 

   Rutiranje na osnovu preplavljivanja

  • C. 

   Hijerarhijsko rutiranje

  • D. 

   Rutiranje pomocu protokola stanja veze

  • E. 

   Rutiranje za mobilne korisnike

  • F. 

   Besklasno rutiranje

 • 9. 
  Kod hijerarhijskog rutiranja: 
  • A. 

   Ruteri su podeljeni u regije. Ruteri ne znaju detalje o strukturi drugih regija

  • B. 

   Ruteri su podeljeni u zone prema broju suseda. Informacije sa ruterima su pretstavljene sa po jednim ruterom

  • C. 

   Ruteri su podeljeni u hijerarhijske slojeve prema OSI slojevima.

 • 10. 
  Sta je od navedenog karakteristika protokola za rutiranje sa stanjem veze?Izaberite jedan ili vise odgovora:
  • A. 

   Periodicna azuriranja su redja nego kod protokola sa vektorom udaljenosti

  • B. 

   Omogucavaju podelu rutera u hijerarhijske oblasti

  • C. 

   Salju azuriranja periodicno

  • D. 

   Omogucavaju podelu rutera prema vrsti protokola

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Salju azuriranja samo kada se inicijalizuje algoritam

  • G. 

   Periodicna azuriranja su cesca nego kod protokola sa vektorom udaljenosti

  • H. 

   Salju azuriranja nakon promene topologije

 • 11. 
  Rast tabele rutiranja, kao posledica rasta mreze se resava: 
  • A. 

   Podelom rutera u regije

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Upotrebom protokola sa vektorom udaljenosti

  • D. 

   Uvodjenjem komutatora na trecem sloju

 • 12. 
  Sta je od navedenog karakteristika protokola za rutiranje sa stanjem veze?Izaberite jedan ili vise odogovora:
  • A. 

   Koriste plavljenje za pronalazenje najkracih putanja

  • B. 

   Koriste Dijkstra algoritam za pronalazenje najkracih putanja

  • C. 

   Mora da sazna broj rutera do svake destinacije

  • D. 

   Distribuira svoju tabelu rutiranja preko svih interfejsa

  • E. 

   Mora da upozna sve svoje susede

  • F. 

   Distribuira LSP pakete preko svojih interfejsa