TCP Protokol, Prvi Deo

26 Questions | Total Attempts: 101

SettingsSettingsSettings
Please wait...
TCP Protokol, Prvi Deo

TCP protokol, prvi deo


Questions and Answers
 • 1. 
  transportna celina moze da predje u stanje established iz sledecih stanja
  • A. 

   Closed

  • B. 

   Listen

  • C. 

   Fin wait

  • D. 

   Syn sent

  • E. 

   Active open

 • 2. 
  Namena casovnika za otvor klizajuceg prozora je da
  • A. 

   Obezbedi minimalno vreme izmedju zatvaranja jedne veze i otvaranja druge veze sa istom odredisnom adresom

  • B. 

   Obezbedi vreme izmedja dva pokusaja da se veza uspostavi i otvori

  • C. 

   Obezbedi vreme za slanje segmenta koji nije potvrdjen

  • D. 

   Obezbedi maksimalno vreme izmedju dva segmenta ACK/Credit

 • 3. 
  Transportna veza moze da predje u stanje ESTABLISHED iz sledecih stanja:
  • A. 

   Clsoed

  • B. 

   Listen

  • C. 

   Dr wait

  • D. 

   Fin wait

 • 4. 
  Veze izmedju transportne celine i korisnika posmatra se:
  • A. 

   Preko primitiva i parametara koji se razmenjuju

  • B. 

   Preko jedinica podataka (PDU) koje se razmenjuju

  • C. 

   Preko adresa koje se razmenjuju

  • D. 

   Preko protokola koji se implementira

 • 5. 
  Na samom pocetku server izvrsava sledecu primitivu
  • A. 

   Close

  • B. 

   Fin wait

  • C. 

   Active open

  • D. 

   Passive open

 • 6. 
  Kada klijent zeli da komunicira sa serverom izvrsava sledecu primitivu:
  • A. 

   Passive open

  • B. 

   Active open

  • C. 

   Close

  • D. 

   Syn sent

 • 7. 
  Kako se najednostavnije moze povecati prostor rednih brojeva?
  • A. 

   Povecanjem memorijskog prostora predajnika

  • B. 

   Povecavanjem memorijskog prostora prijemnika

  • C. 

   Povecavanjem vremena zivota pekta

  • D. 

   Uvecavanjem polja za redne brojeve u zaglavlju segmenta

 • 8. 
  Za potvrdu uspesno primljenog niza segmenta uobicajno se koristi:
  • A. 

   Kumulativna potvrda - jedan ACK segment za primljeni niz segmenata podatka, sa oznakom prvog segmenta sledece grupe segmenata

  • B. 

   Kumulativna potvrda - jedan ACK segment za vise uzastopnih segmenata podatka, sa oznakama svih segmenata podatka

  • C. 

   Kumulativna potvrda - jedan ACK segment za vise uzastopnih segmenata podatka, sa oznakom prvog primljenog niza segmenata

  • D. 

   Po jedan ack segment za svaki od segmenta podatka iz primljenog niza

 • 9. 
  Ukoliko dva korisnika istovremeno pokusavaju da uspostave vezu:
  • A. 

   Obe veze se raskidaju

  • B. 

   Uspostavlja se jedna veza oznacena sa (x,y)

  • C. 

   Uspostavlja se one veza koja ima postavljen URG bit

  • D. 

   Uspostavlja se ona veza koja ima postavljen PUSH bit

 • 10. 
  Namena casovnika za ponovnu uspostavu veze je da:
  • A. 

   Obezbedi minimalno vreme izmedju zatvaranja jedne veze i otvaranja druge veze sa istom odredisnom adresom

  • B. 

   Obezbedi vreme izmedju dva pokusaja da se veza uspostavi i otvori

  • C. 

   Obezbedi vreme za slanje segmenta koji nije potvrdjen

  • D. 

   Obezbedi maksimalno vreme izmedju dva segmenta ack/credit

 • 11. 
  Da bi se zastitili od pojave duplikata koji bi bio najjednostavniji metod
  • A. 

   Povecati vreme na koji se postavlja casovniku za retransmisiju

  • B. 

   Povecati prostor rednih brojeva

  • C. 

   Povecati maksimalno vreme zivota paketa

  • D. 

   Povecavi broj ACK segenata

 • 12. 
  Multipleksiranje na dole na trasportnom sloju koristi se kada
  • A. 

   Vise veza sloja sesije koristi jednu transportnu vezu

  • B. 

   Vise transportnih veza koristi jednu vezu na sloju mreze

  • C. 

   Jedna transportna veza koristi vise veza na mreznom sloju

  • D. 

   Jedna veza sloja sesije koristi vise transpornih veza

 • 13. 
  Kada je veza u stanju CLOSE i dobije ACTIVE OPEN primitivu ona:
  • A. 

   Salje syn segment i prelazi u stanje SYN SENT

  • B. 

   Salje DR segment i prelazi u stanje ESTABLISHED

  • C. 

   Salje SYN ACK segment i prelazi u stanje LISTEN

  • D. 

   Salje FIN segment i prelazi u stanje CLOSE

 • 14. 
  Gornja granica predajnog otvora prozora postavlja se 
  • A. 

   Kada se posalju svi paketi

  • B. 

   Kada se dobije kredit

  • C. 

   Kada se odbace paketi

  • D. 

   Kada se vrsi ponovo slanje

 • 15. 
  Na samom pocetku transportna celina se nalazi u sledecem stanju
  • A. 

   Established

  • B. 

   Listen

  • C. 

   Close

  • D. 

   Fin wait

 • 16. 
  Transportna celina moze da predje u stanje closed iz sledecih stanja
  • A. 

   ESTABLISHED

  • B. 

   SYN SENT

  • C. 

   FIN WAIT

  • D. 

   ACTIVE OPEN

 • 17. 
  Kako se moze prevazici problem kruzenja segmenta po zatvaranju veze?
  • A. 

   Smanjenjem vremena na koji se postavlja casovnik za retransmisiju

  • B. 

   Smanjenjem vremena zivota paketa

  • C. 

   Postavlja se casovnik ack/credit na vrednost vecu od rednog broja koji kruzi

  • D. 

   Transportna veza pamti poslednji redni broj koji je upotrebljen u zavrsenoj transportnoj vezi i kada uspotavlja novu vezu vodi racuna o tome

 • 18. 
  Multipleksiranje na transportnom sloju na gore koristi se kada:
  • A. 

   Vise aplikaconih veza koriste jednu virtuelnu transportnu vezu

  • B. 

   Vise transportnih veza koriste jednu virtuelnu mreznu vezu

  • C. 

   Vise mreznih veza koristi jednu virtuelnu transportnu vezu

  • D. 

   Vise transportnih veza koriste jednu virtuelnu vezu sloja sesije

 • 19. 
  Kod retransmisije
  • A. 

   Ponovo se salju samo neispravni paketi

  • B. 

   Salje se samo jedan neispravan paket, pa se veza prekida

  • C. 

   Ponovo se salju svi paketi od pocetka veze

  • D. 

   Ponovo se salju svi paketi od neispravnog pa do onih koji su poslati do prijema negativne potvrde

 • 20. 
  Adresa aplikacionog korisnika je odredjena jednoznacno:
  • A. 

   Parom mac i mrezne adrese

  • B. 

   Parom transportne i mrezne adrese

  • C. 

   Parom fizicke i mrezne adrese

  • D. 

   Parom mrezne i mac adrese

 • 21. 
  Kada se na prijemnoj strani moze pojaviti duplikat
  • A. 

   Kada je istekao casovnik za slanje ack/credit

  • B. 

   Kada je izgubljen poslati paket

  • C. 

   Kada je izgubljen ack segment

  • D. 

   Kada je istekao casovnik za prekid

 • 22. 
  Koji casovnik se koristi kada predajnik ne dobije u odredjenom vremenu potrvrdu o uspesnom prijemu segmenta podataka
  • A. 

   Casovnik za otvor klizajuceg prozora

  • B. 

   Casovnik za prekid

  • C. 

   Casovnik za ponovo slanje SYN segmenta

  • D. 

   Casovnik za retransmisiju

 • 23. 
  Namena casovnika za retransmisiju SYN segmenta je da:
  • A. 

   Obezbedi maksimalno vreme izmedju 2 segmenta ack/credit

  • B. 

   Obezbedi vreme za slanje segmenta koji nije ponudjen

  • C. 

   Obezbedi vreme izmedju 2 pokusaja da se veza uspostavi i otvori

  • D. 

   Obezbedi minimalno vreme izmedju zatvarana jedne veze i otvaranja druge veze sa istom odredisnom adresom

 • 24. 
  Kad metoda slanje grupe segmenta u slucaju da vreme istekne pre nego sto stigne potvrda o uspesnom prijemu bilo kog segmenta iz reda ponovo se
  • A. 

   Salje prvi segment iz reda i casovnik se pokrece

  • B. 

   Salju se svi segmenti iz reda a casovnik ponovo pokrece

  • C. 

   Selje se ponovo segment na koji casovnik ukazuje

  • D. 

   Ne preduzima se nista, ceka se da casovnik istekne

 • 25. 
  Transportna celina izvrsava active open primitivu
  • A. 

   Slanjem SYN TPDU

  • B. 

   Slanjem ACK tpdu

  • C. 

   Slanjem fin tpdu

  • D. 

   Slanjem connect confirm npdu

Back to Top Back to top