Soal Tata Surya Kelas 6

15 Pertanyaan | Total Attempts: 2459

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Tata Surya Kelas 6

SOAL IPA tentang Tata Surya Kelas 6
silahkan kerjakan dengan teliti!


Questions and Answers
 • 1. 
  Pusat tata surya kita adalah . . . .
  • A. 

   Bumi

  • B. 

   Yupiter

  • C. 

   Matahari

  • D. 

   Satelit

 • 2. 
  Garis edar planet dinamakan . . . . 
  • A. 

   Orbit

  • B. 

   Satelit

  • C. 

   Asteroid

  • D. 

   Revolusi

 • 3. 
  Planet yang paling besar dalam tata surya kita adalah . . . .
  • A. 

   Merkurius

  • B. 

   Saturnus

  • C. 

   Venus

  • D. 

   Yupiter

 • 4. 
  Asteroid terletak di antara orbit planet . . . .
  • A. 

   Merkurius dan Venus

  • B. 

   Saturnus dan Uranus

  • C. 

   Venus dan Bumi

  • D. 

   Yupiter dan Mars

 • 5. 
  Satelit planet kita dinamakan . . . .
  • A. 

   Bumi

  • B. 

   Bulan

  • C. 

   Matahari

  • D. 

   Ceres

 • 6. 
  Tata surya ialah ....
  • A. 

   Kumpulan matahari dan planet-planet lain

  • B. 

   Kumpulan benda-benda ruang angkasa yang mengelompok sesuai namanya

  • C. 

   Kumpulan planet dan benda langit lain yang berputar mengelilingi matahari

  • D. 

   Kumpulan berbagai benda langit dalam satu kelompok

 • 7. 
  Arah rotasi bumi ialah ....
  • A. 

   Dari utara ke selatan

  • B. 

   Dari barat ke timur

  • C. 

   Dari selatan ke utara

  • D. 

   dari timur ke barat

 • 8. 
  Planet yang arah rotasinya searah dengan jarum jam ialah ....
  • A. 

   Merkurius

  • B. 

   Venus

  • C. 

   Bumi

  • D. 

   Mars

 • 9. 
  Perputaran Bumi mengelilingi matahari ialah ....
  • A. 

   Rotasi bumi

  • B. 

   Revolusi bumi

  • C. 

   Kala revolusi bumi

  • D. 

   Kala rotasi bumi

 • 10. 
  Persamaan yang dimiliki oleh semua planet dan tata surya ialah ....
  • A. 

   Semua planet berputar dari barat ke timur

  • B. 

   Semua planet berputar pada porosnya berlawanan dengan arah jarum jam

  • C. 

   Semua planet tidak mengeluarkan cahaya, tetapi menerima cahaya matahari

  • D. 

   Semua planet memerlukan waktu yang sama untuk mengelilingi matahari

 • 11. 
  Phobos dan Deimos adalah satelit milik planet ….
  • A. 

   Uranus

  • B. 

   Bumi

  • C. 

   Mars

  • D. 

   Saturnus

 • 12. 
  Planet yang kala revolusinya paling lama adalah ….
  • A. 

   Merkurius

  • B. 

   Saturnus

  • C. 

   Yupiter

  • D. 

   Bumi

 • 13. 
  Planet yang tidak mempunyai satelit adalah ....
  • A. 

   Bumi

  • B. 

   Mars

  • C. 

   Yupiter

  • D. 

   Merkurius

 • 14. 
  Planet yang memiliki cincin tebal tersusun dari debu dan kerikil yangmembeku adalah ….
  • A. 

   Bumi

  • B. 

   Saturnus

  • C. 

   Yupiter

  • D. 

   Venus

 • 15. 
  Planet yang dihuni makhluk hidup adalah ….
  • A. 

   Bumi

  • B. 

   Merkurius

  • C. 

   Mars

  • D. 

   Yupiter

Back to Top Back to top