Uis 1.Kolokvij

21 Questions | Total Attempts: 178

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uis 1.Kolokvij

.


Questions and Answers
 • 1. 
  U SEKI modelu kreiranja znanja slovo "K" se odnosi na:
  • A. 

   Kombinaciju

  • B. 

   Korelaciju

  • C. 

   Komunikaciju

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  U višekriterijalne metode odlučivanja u kojima se zbrojevi težinskih faktora procjenjuju za svaki kriterij i sintetiziraju u globalni težinski zbroj, spadaju
  • A. 

   Promethee

  • B. 

   AHP

  • C. 

   Electra

  • D. 

   Simplex

 • 3. 
  In-memory analytics alati razlikuju se od tradicionalnih po tome što:
  • A. 

   Oslobađaju memoriju u toku analize

  • B. 

   Analiziraju podatke spremljene na disku

  • C. 

   Učitavaju podatke u excell

  • D. 

   Analiziraju podatke učitane u RAM

 • 4. 
  ORACLE-ovi alati za poslovnu analitiku mogu pripadati skupini:
  • A. 

   MOLAP-a

  • B. 

   ROLAP-a

  • C. 

   DOLAP-a

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Ako u pivot tablici želimo prikazati prodaju u prethodnoj godini koristit ćemo sljedeću DAX funkciju:
  • A. 

   DATEADD

  • B. 

   TIMESHIFT

  • C. 

   DATESYTD

  • D. 

   YEARADD

 • 6. 
  DAX funkcija DATESYTD mijenja kontekst vremena tako da izračuni počinju od:
  • A. 

   Početka godine

  • B. 

   Jednu godinu unaprijed

  • C. 

   Jednu godinu unazad

  • D. 

   Početka mjeseca

 • 7. 
  Ako je donositelj odluka pesimist tada
  • A. 

   Traga za efektima gdje će minimalno žaliti ?

  • B. 

   Traga za efektima s minimumom dobiti

  • C. 

   Traga za efektima gdje će ostvariti maksimalnu očekivanu vrijednost

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Manipulacija i obrada podataka, informacija i isključivo eksplicitnog znanja, u cilju donošenja odluke je zadatak
  • A. 

   Sustava za potporu odlučivanju

  • B. 

   Sustava upravljanja znanjem

  • C. 

   Upravljačkog IS

  • D. 

   Please Fill Answer 

 • 9. 
  Koja od navedenih DAX funkcija prima prvi parametar tipa „table“?
  • A. 

   Sum

  • B. 

   Minx

  • C. 

   Calculate

  • D. 

   If

 • 10. 
  Sustavi za upravljanje učinkovitošću poduzeća (Business Performance Management System) svoj rad temelje na primjeni metode ravnotežnih tablica (balanced scorecard) koja kroz pokazatelje strateške mape omogućuje praćenje planiranih i ostvarenih vrijednosti kroz četiri osnovne perspektive:(Odabrati sve točno!)
  • A. 

   Perspektivu profita

  • B. 

   Perspektivu razvoja i učenja

  • C. 

   Interne procese

  • D. 

   Erspektivu obazovne strukture radnika

  • E. 

   Perspektivu korisnika

  • F. 

   Financijsku perspektivu

 • 11. 
  Mjere (measures) definirane u PowerPivotu izvršavaju se u kontekstu:
  • A. 

   Retka (row context)

  • B. 

   DAX-a (formula context)

  • C. 

   Excela (excel context)

  • D. 

   Filtera (filter context)

 • 12. 
  Koja od navedenih DAX funkcija vraća vrijednost u obliku tablice?
  • A. 

   Calculate

  • B. 

   Related

  • C. 

   Table

  • D. 

   Relatedtable

 • 13. 
  Razina značenja znamenki koja obuhvaća sva svojstva prethodnih razina je
  • A. 

   Ordinalna

  • B. 

   Omjerna

  • C. 

   Nominalna

  • D. 

   Intervalna

 • 14. 
  Proces ekstrakcije, trasformacije i pohranjivanja podataka je neophodan u primjeni
  • A. 

   Skladištenja podataka i OLAP-a

  • B. 

   Rudarenja po podacima

  • C. 

   Višedimenzijskog modeliranja podataka

  • D. 

   Projektiranju upravljačkih IS

 • 15. 
  Kada u PowerPivotu trebamo kreirati mjeru koja modificira filtere postavljene od strane korisnika onda koristimo funkciju
  • A. 

   Calculate

  • B. 

   User

  • C. 

   Related

  • D. 

   Filter

 • 16. 
  Kada je poslovni problem kompleksan, ponavljajući, nov i važan, te postoji postupak preračuna za njegovo rješavanje, koristi se:
  • A. 

   Deskriptivni pristup odlučivanju

  • B. 

   Normativni pristup odlučivanju

  • C. 

   Teorija supstitucije i algoritamsko rješavanje problema

  • D. 

   Kvalitativni pristup odlučivanju

 • 17. 
  Kojoj skali značenja znamenki pripadaju varijable mjerene na kućnom ljubimcu:spol, inicijalna težina (w), temperatura (c), dobitak težine (g)?
  • A. 

   Nominalna, omjerna, omjerna, omjerna

  • B. 

   Nominalna, omjerna, intervalna, omjerna

  • C. 

   Ordinalna, omjerna, omjerna, intervalna

  • D. 

   Ordinalna, intervalna, omjerna, intervalna

 • 18. 
  Reakcija na gubitke je
  • A. 

   Slabija od reakcije na gubitke

  • B. 

   Snažnija od reakcije na dobitk

  • C. 

   Ovisi o referentnoj točki organizacije

  • D. 

   Ovisi o sustavu donositelja odluka

 • 19. 
  U time intelligence funkcijama DAX-a prvi parametar je uvijek stupac tipa:
  • A. 

   Table

  • B. 

   Integer

  • C. 

   Date

  • D. 

   Time

 • 20. 
  Za kreiranje kalkulacijskih stupaca (calculated columns) PowerPivot koristi:
  • A. 

   OLAP

  • B. 

   SQL

  • C. 

   ODBC

  • D. 

   DAX

 • 21. 
  Jedna od prednosti PowerPivota je mogućnost izrade pivot tablice na temelju:
  • A. 

   Manje formula

  • B. 

   Manje izvora podataka

  • C. 

   Više tablica

  • D. 

   Više reporta