Ulangan Harian Persamaan & Fungsi Kuadrat

10 Pertanyaan | Total Attempts: 2282

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian Persamaan & Fungsi Kuadrat

Ulangan harian ini harap dikerjakan paling lambat tanggal 14 Pebruari 2017


Questions and Answers
 • 1. 
  Himpunan Penyelesaian persamaan kuadrat  adalah ....
  • A. 

   {-5,-2}

  • B. 

   {-5,2}

  • C. 

   {-2,5}

  • D. 

   {2,5}

  • E. 

   {2,7}

 • 2. 
  Penyelesaian dari persamaan kuadrat  adalah ....
  • A. 

   -2 dan 

  • B. 

   -2 dan 

  • C. 

    dan 2

  • D. 

    dan 2

  • E. 

   dan 3

 • 3. 
  Jika  dan  akar-akar persamaan kuadrat , nilai  adalah ....
  • A. 

   -4

  • B. 

   -3

  • C. 

   1

  • D. 

   3

  • E. 

   4

 • 4. 
  Persamaan kuadrat yang akar-akarnya  dan  adalah ....
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 5. 
  Titik puncak dari grafik fungsi kuadrat f(x)=x​-4x-5 adalah....
  • A. 

   (-2,-9)

  • B. 

   (-2,9)

  • C. 

   (2,-9)

  • D. 

   (2,9)

  • E. 

   (-9,-2)

 • 6. 
  Jika  dan  akar-akar persamaan kuadrat  maka nilai 
  • A. 
  • B. 
  • C. 

   1

  • D. 

   3

  • E. 

   6

 • 7. 
  Akar-akar dari persamaan kuadrat  adalah ....
  • A. 

   -7 dan 1

  • B. 

   -1 dan 7

  • C. 

    dan 

  • D. 

    dan 

  • E. 

   1 dan 6

 • 8. 
  Titik potong grafik fungsi kuadrat  dengan sumbu x adalah ....
  • A. 

   (-5,-3)

  • B. 

   (-3,-5)

  • C. 

   (-3,5)

  • D. 

   (5,3)

  • E. 

   (3,5)

 • 9. 
  Persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat  adalah ....
  • A. 

   X=-5

  • B. 

   X=-3

  • C. 

   X=-2

  • D. 

   X=1

  • E. 

   X=2

 • 10. 
  Fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah ....
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
Back to Top Back to top