Drugi Kolokvijum Sis (Prvi Test)

40 Questions | Total Attempts: 139

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Drugi Kolokvijum Sis (Prvi Test)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  IPsec postoji na:
  • A. 

   Mreznom nivou

  • B. 

   Socket nivou

  • C. 

   Nijednom

 • 2. 
  Prednosti metode za detekciju zlonamernih programa koja se zasniva na pracenju promena je to sto:
  • A. 

   Moze da detektuje i do tada nepoznate zlonamerne programe

  • B. 

   Moze da spreci promenu

 • 3. 
  Koliko osnovnih tipova mreznih barijera postoji?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  Detekcija potpisa kao metoda za otkrivanje zlonamernih programa zasniva se na:
  • A. 

   Trazenju slicnosti sa vec poznatim zlonamernim programima

  • B. 

   Analizi kompletnog zlonamernog programa bez poredjenja

 • 5. 
  Zlonamerni program koji se siri tako sto navede korisnika da pokrene besplatne aplikacije naziva se:
  • A. 

   Crv

  • B. 

   Trojanski konj

  • C. 

   Logicka bomba

  • D. 

   Virus

 • 6. 
  Tacan iskaz?
  • A. 

   Samo ACL lista je izvedena iz Lampsonove kontrolne matrice

  • B. 

   Samo C lista je izvedena iz Lampsonove kontrolne matrice

  • C. 

   Nijedna lista nije izvedena iz Lampsonove kontrolne matrice

  • D. 

   I ACL lista i C lista su izvedene iz Lampsonove kontrolne matrice

 • 7. 
  U praksi, u kodovima se pojavljuje jedna greska na svakih:
  • A. 

   1800 linija koda

  • B. 

   2000 linija koda

  • C. 

   1600 linija koda

  • D. 

   2200 linija koda

 • 8. 
  Samo-modifikujuci kod:
  • A. 

   Ima sposobnost da menja svoju izvrsnu verziju nakon svakog izvrsavanja

  • B. 

   Ima sposobnost da menja izvrsne verzije drugih programa

  • C. 

   Moze biti izmenjen od strane drugih programa

  • D. 

   Moze da menja, i moze biti izmenjen od strane drugih programa

 • 9. 
  U fajlu lozinki za svakog korisnika, izmedju ostalog, cuva se vrednost koja se dobija tako sto se racuna:
  • A. 

   Hes (lozinka+odredjena vrednost)

  • B. 

   Hes (lozinka+slucajna vrednost)

  • C. 

   Lozinka (hes+odredjena vrednost)

  • D. 

   Odredjena vrednost (lozinka+hes)

 • 10. 
  Ukoliko se poseduje samo .exe fajl, a postoji namera da se izmeni kod, neophodan alat je:
  • A. 

   Samo disasembler

  • B. 

   Samo hex editor

  • C. 

   Samo disasembler i hex editor

 • 11. 
  Kod challenge-response autentifikacije, ukoliko Boban zeli da autentifikuje Anu, on koristi
  • A. 

   Odredjenu vrednost

  • B. 

   Slucajnu vrednost

 • 12. 
  Granicne adrese koje koristi jedan korisnik/proces kod istoimene metode mogu da budu: 
  • A. 

   Jedna staticka jedna dinamicka

  • B. 

   Iskljucivo staticke

  • C. 

   Iskljucivo dinamicke

  • D. 

   Obe istovremeno staticke ili obe istovremeno dinamicke

 • 13. 
  U praksi, biometrijsku autentifikaciju je najbolje vrsiti:
  • A. 

   Skeniranjem mreznjace

  • B. 

   Otiskom prsta

  • C. 

   Skeniranjem glasa

 • 14. 
  IKE i ESP/AH su dve celine:
  • A. 

   IPsec protokola

  • B. 

   FTP protokola

  • C. 

   SSL protokola

 • 15. 
  Sistemi koji treba da detektuje napade za vreme njihovog desavanja
  • A. 

   Sistemi za sprecavanje napada

  • B. 

   Sistemi za otklanjanje napada

  • C. 

   Sistemi za detekciju napada

 • 16. 
  Maskiranje koda je tehnika koja se koristi
  • A. 

   Da bi se kod sakrio

  • B. 

   Da bi se kod izmenio

  • C. 

   Da bi se kod ucinio tesko razumljivim

 • 17. 
  Detekcija anomalija kao metoda za otkrivanje zlonamernih programa zasniva se na:
  • A. 

   Poredjenjem sa drugim zlonamernim programima

  • B. 

   Registrovanju neuobicajenog ponasanja

  • C. 

   Skeniranju svih programa

 • 18. 
  Jedan od nedostataka segmentacije memorije kao metode zastite je:
  • A. 

   Moze da dovede do fragmentacije memorije

  • B. 

   Nema nedostataka

  • C. 

   Slaba zastita

  • D. 

   Moze da obrise sve iz memorije

 • 19. 
  U praksi, kao najprihvatljivije resenje za izbor lozinki pokazao se:
  • A. 

   Licni podaci

  • B. 

   Izbor zasnovan na frazama

  • C. 

   Nasumicni simboli

 • 20. 
  Koji zlonamerni program ne zahteva nosioca?
  • A. 

   Logicka bomba

  • B. 

   Crv

  • C. 

   Virus

  • D. 

   Malware

 • 21. 
  Prednost IDS-a zasnovanog na anomalijama je to sto:
  • A. 

   Mogu da otkriju nepoznate napade

  • B. 

   Ne moraju da se azuriraju

  • C. 

   Lako i jednostavno se implementiraju

 • 22. 
  Uobicajeno, zlonamerni programi se dele na osnovu:
  • A. 

   Principa sirenja i delovanja

  • B. 

   Velicine i brzine

 • 23. 
  Model sigurnosti sa vise nivoa je pojam koji se odnosi na uvodjenje:
  • A. 

   Veceg broja antivirusnih programa

  • B. 

   Razlicitih stepena tajnosti resursa

  • C. 

   Veceg broja lozinki

 • 24. 
  Jedna od prednosti segmentacije memorije kao metode zastite je:
  • A. 

   Moguce je ostvariti razlicite nivoe zastite kod razlicitih segmenata

  • B. 

   Ne treba da prati promene u velicini segmenata

  • C. 

   Ne treba da se prati promena lokacije segmenta

  • D. 

   Ne zahteva veliko angazovanje operativnog sistema

 • 25. 
  Podela kod koje samo jedan korisnik/proces u jednom trenutku moze da koristi resurs naziva se:
  • A. 

   Stalna podela

  • B. 

   Vremenska podela

  • C. 

   Privremena podela

 • 26. 
  Tacan iskaz?
  • A. 

   Veci broj antivirusnih programa je pozeljan

  • B. 

   Sigurnost na smart kartici se postize pomocu PIN-a

  • C. 

   Stranicenje deli memoriju na segmente fiksne velicine a segmentacija na segmente promenjive velicine

  • D. 

   SSL postoji na socket nivou (deo je korisnickog prostora)

 • 27. 
  Mrezna barijera tipa stateful packet filter:
  • A. 

   Analizira sve ali ne prati stanje konekcije

  • B. 

   Analizira samo zaglavlja ali ne prati slanje konekcije

  • C. 

   Analizira sve ali prati stanje konekcije

  • D. 

   Analizira samo zaglavlja i prati stanje konekcije

 • 28. 
  Primenom disasemblera, od binarnog koda dobija se:
  • A. 

   Neprecizan asemblerski kod

  • B. 

   Precizan asemblerski kod

 • 29. 
  Mrezna barijera koja moze da spreci sirenje zlonamernog softvera je:
  • A. 

   Tipa application proxy

  • B. 

   Tipa packet filtering

 • 30. 
  Kod velikih sistema, direktna primena Lamsonove matrice je:
  • A. 

   Slozena i spora za izvrsavanje

  • B. 

   Jednostavna ali spora za izvrsavanje

  • C. 

   Jednostavna i brza za izvrsavanje

  • D. 

   Slozena i brza za isvrsavanje

 • 31. 
  Sifrovanje zlonamernih programa se koristi da bi se onemogucilo njegovo otkrivanje metodom:
  • A. 

   Detekcije anomalija

  • B. 

   Detekcije potpisa

 • 32. 
  Bitno svojstvo IDS-a zasnovanog na potpisu je:
  • A. 

   Brzo i slozeno otkrivanje vec poznatih napada

  • B. 

   Sporo ali jednostavno otkrivanje vec poznatih napada

  • C. 

   Brzo i jednostavno otkrivanje vec poznatih napada

  • D. 

   Sporo i slozeno otkrivanje vec poznatih napada

 • 33. 
  Slucajna vrednost koja se dodaje lozinkama sluzi:
  • A. 

   Da se oteza nasumican napad

  • B. 

   Da se oteza napad po frazama

  • C. 

   Da se oteza napad recnikom

 • 34. 
  Podela kod koje se razlicitim korisnicima/procesima dodeljuju razliciti resursi, naziva se:
  • A. 

   Psihicka podela

  • B. 

   Hijerarhijska podela

  • C. 

   Fizicka podela

 • 35. 
  Teoretski, biometrijsku identifikaciju najbolje je vrsiti pomocu:
  • A. 

   Skeniranjem otiska prsta

  • B. 

   Karakteristike irisa

  • C. 

   Glasovnim skeniranjem

 • 36. 
  Timestamp je podatak koji se koristi u bezbednosnim protokolima
  • A. 

   Da bi se sprecio napad ponovnog slanja poruke

  • B. 

   Da bi se sprecilo gubljenje paketa tokom slanja poruke

  • C. 

   Da bi se sprecio napad "coveka u sredini"

  • D. 

   Da bi se sprecilo naknadno desifrovanje poruka o strane neovlascenog lica

 • 37. 
  Zlonamerni programi se dele na principu:
  • A. 

   Sirenja i delovanja

  • B. 

   Velicine i brzine

  • C. 

   Naziva

 • 38. 
  Mrezna barijera tipa application proxy:
  • A. 

   Analizira samo zaglavlje i pamti stanje konekcije

  • B. 

   Analizira samo zaglavlje i ne pamti stanje konekcije

  • C. 

   Analizira kompletan paket i pamti stanje konekcije

  • D. 

   Analizira kompletan paket i ne pamti stanje konekcije

 • 39. 
  Nedostatak fizicke podele resursa je:
 • 40. 
  HardICE je:
  • A. 

   Zlonamerni program koji se tesko detektuje

  • B. 

   Jedan od nivoa zastite koji lako detektuje zlonamerne programe

  • C. 

   Debugger cije se aktivnosti tesko detektuju