RIP Prvi Kolokvijum 2 Deo

43 Questions

Settings
Please wait...
RIP Prvi Kolokvijum 2 Deo


Questions and Answers
 • 1. 
  1.Software I Multi Core tehnologija: koje su izmene potrebne?
  • A. 

   Postojeci sotver treba da se redizajnira kako bi se iskoristio potencijal multiprocesorke tehnologije. Neophodno usavrsavanje dizajna maticne ploce kako bi se podrzao rad multiprocesorskih sistema.

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ne treba izvrsiti nikakve promene

  • D. 

   Nephodno je postojeci softver unaprediti kako bi se uspostavio bolji rad ostalih komponenti

 • 2. 
  1.Kako se izracunava ukupna gustina zapisa podataka na hard disku?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Ukupna gustina = gustina staze*linearna gustina [bit/inch2] Gustina staza – koliko staza moze da se smesti na jedan inc p precnika ploce [1/inch] Linearna gustina – broj bita koji moze da se zapise najednoj stazi [bit/inch]

  • C. 

   Ukupna gustina=gustina staze/linearna gustina gustina staze-koliko staza moze da se smesti na jedan pixel linearna gustina-broj incha moze da se zapise na jednoj stazi

  • D. 

   Ukupna gustina=gustina staze+linearna gustina Gustina staza – koliko staza moze da se smesti na jedan inc p precnika ploce [1/inch] Linearna gustina – broj bita koji moze da se zapise najednoj stazi [bit/inch]

 • 3. 
  3.Sta predstavlja zonsko upisivanje na hard disk?
  • A. 

   Predstavlja grupisanje staza u zone na osnovu njihove udaljenosti od pocetka diska

  • B. 

   Predstavlja grupisanje staza u celije na osnovu njihove udaljenosti od centra diuska

  • C. 

   Predstavlja grupisanje staza u zone na osnovu njihove udaljenosti od centra diska

  • D. 

   Ne znam

 • 4. 
  4.Logicka podela ploce (plater) hard diska I opis
  • A. 

   Manje ploce su mnogo otpornije na vibracije I ostecenja-moguca veca brzina okretanja

  • B. 

   Manje ploce zauzimaju manje mesta i otpornije su na vibracije

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Manje ploce su mnogo otpornije na vibracije i ostecenja i manja je brzina okretanja

 • 5. 
  5.Logicka podela ploce (plater) hard diska I opis
  • A. 

   Numerisana su od 1 pa do 100

  • B. 

   Staza-koncetricna putanja na ploci. Numerisane su pocev od 0(najveci obim)

  • C. 

   Numerisane su pocev od 5

  • D. 

   Ne znam

 • 6. 
  6.Sta predstavlja zonsko upisivanje na hard disk? 
  • A. 

   Predstavlja grupisanje staza u zone na osnovu njihove udaljensti od pocetka hard diska

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Predstavlja grupisanje staza u zone na osnovu njihove udaljenosti od centra diska

  • D. 

   Prdstavlja grupisanje staza u zone na osnovu njihove velicine

 • 7. 
  7.Kako je moguce postici povecanje gustine zapisa na hard disku I koji se problem pri tome javljaju?
  • A. 

   Moze se postici povecanjem samo povecanjem gustine staza

  • B. 

   Ne moze se postici povecanje gustine

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Moze se postici povecanjem gustine staza I povecanjem linearne gustine

 • 8. 
  8.Na kom principu funkcionisu glave za citanje/upis podataka kod savremenih HDD?
  • A. 

   Ne koriste indukciju za ucitavanje vrednosti magnetnog polja vec princip promene otpornosti materijala u odnosu na promenu polariteta magnetnog polja. Koriste se razliciti elementi za citanje I pisanje podataka.

  • B. 

   Koriste indukciju za ucitavanje vrednosti magnetnog polja. Koriste se razliciti elementi za citanje I pisanje podataka.

  • C. 

   Ne koriste indukciju za ucitavanje vrednosti magnetnog polja vec princip promene otpornosti materijala u odnosu na promenu polariteta magnetnog polja. Ne koriste se za citanje i pisanje podataka

  • D. 

   Ne znam

 • 9. 
  9.Nabrojati osnovne komponente elektronike hard diska?
  • A. 

   Interfejs, kes kontroler, BCC, CPU, Kes(Buffer) memorija, CPU memorija.

  • B. 

   Interfejs, BCC, servo kontrola, CPU, Kes(Buffer) memorija, CPU memorija.

  • C. 

   Interfejs, kes kontroler, BCC, servo kontrola, CPU, Kes(Buffer) memorija, CPU memorija.

  • D. 

   Ne znam

 • 10. 
  10.Koja je uloga kes memorije hard diska, ko njom upravlja?
  • A. 

   Uspostava ravnoteze izmedju spore mehanike diska I znatno brze elektronike. Njenim radom upravlja kontroler.

  • B. 

   Uspostava ravnoteze izmedju spore mehanike diska I znatno brze elektronike. Njenim radom upravlja procesor.

  • C. 

   Uspostava ravnoteze izmedju brze mehanike diska I znatno spore elektronike. Njenim radom upravlja kontroler.

  • D. 

   Ne znam

 • 11. 
  11.Koje vrste interfejsa se koriste za HDD?
  • A. 

   Najcesce se koriste 2: - IDE (Integrated drive electronics) poznat I po nazivu PATA standard. Osnovna primena mu je kod kucnih I poslovnih racunara - SCSI (small computer system interface) Najcesce se koristi kod sercera

  • B. 

   Najcesce se koriste 2: - IDE (Integrated drive electronics) poznat I po nazivu ATA standard. Osnovna primena mu je kod racunara koji se koriste kao serveri - SCSI (small computer system interface) Najcesce se koristi kod sercera

  • C. 

   Najcesce se koriste 2: - IDE (Integrated drive electronics) poznat I po nazivu ATA standard. Osnovna primena mu je kod kucnih I poslovnih racunara - SCSI (small computer system interface) Najcesce se koristi kod sercera

  • D. 

   Ne znam

 • 12. 
  Osnovne karakteristike (paralelnog) ATA interfejsa I kablova?
  • A. 

   PATA (Paralel ATA) koristi 70/80 zilni kabl za konekciju HDD na maticnu plocu I prenosi 16 bita podataka u jedinic vremena

  • B. 

   PATA (Paralel ATA) koristi 40/80 zilni kabl za konekciju HDD na maticnu plocu I prenosi 16 bita podataka u jedinic vremena

  • C. 

   PATA (Paralel ATA) koristi 40/80 zilni kabl za konekciju HDD na maticnu plocu I prenosi 32 bita podataka u jedinic vremena

  • D. 

   N znam

 • 13. 
  Osnovne karakteristike SATA interfejsa I kablova?
  • A. 

   Serijski tip prenosa, konekcija tipa tacka, crta. Brzina se mora povecati bar 16x da bi se dostigla postojeca brzina paralelnog interfejsa.

  • B. 

   Serijski tip prenosa, konekcija tipa tacka, tacka. Brzina se mora povecati bar 21x da bi se dostigla postojeca brzina paralelnog interfejsa.

  • C. 

   Serijski tip prenosa, konekcija tipa tacka, tacka. Brzina se mora povecati bar 16x da bi se dostigla postojeca brzina paralelnog interfejsa.

  • D. 

   Ne znam

 • 14. 
  Koliko pinova i vodova imaju ATA kablovi (navesti oba slucaja i obrazloziti )?
  • A. 

   Imaju 40 ili 80. Kod 40zilnih, jedan konektor ide na maticnu plocu, a druga dva na uredjaje. Zbog smetnji nije pogodan za prenose velikih brzina. Kod 80-zilnog, 40 je za masu, svak zica ima svoju masu, zbog smetnji. Sugerisana upotreba svakog od 3 konektiora na kablu

  • B. 

   Imaju 20 ili 40. Kod 20zilnih, jedan konektor ide na maticnu plocu, a druga dva na uredjaje. Zbog smetnji nije pogodan za prenose velikih brzina. Kod 40-zilnog, 20 je za masu, svak zica ima svoju masu, zbog smetnji. Sugerisana upotreba svakog od 3 konektiora na kablu

  • C. 

   Imaju 80 ili 160. Kod 80zilnih, jedan konektor ide na maticnu plocu, a druga dva na uredjaje. Zbog smetnji nije pogodan za prenose velikih brzina. Kod 160-zilnog, 80 je za masu, svak zica ima svoju masu, zbog smetnji. Sugerisana upotreba svakog od 3 konektiora na kablu

  • D. 

   Ne znam

 • 15. 
  Zasto se preslo sa ATA na SATA interfejs?
  • A. 

   Kako raste tako nastaju problemi sa degradacijom signala, a kod serisjkog prenosa nema problema sa degradacijom signala

  • B. 

   Bolja slika i brzi prenos podataka

  • C. 

   Zbog problema sa brzinom prenosa. Kako raste nastaju problem degradacijom signala,a kod serijskog prenosa ima mnogo manje problema sa degradacijom signala

  • D. 

   Ne znam

 • 16. 
  Sta predstavlja eSAta?
  • A. 

   ESATA ili External SATA su PATA uredjaji koji mogu da se koriste koristeci SATA bridge

  • B. 

   ESATA ili External SATA su ATA uredjaji koji mogu da se koriste koristeci SATA bridge

  • C. 

   ESATA ili External SATA su PATA uredjaji koji ne mogu da se koriste koristeci SATA bridge

  • D. 

   Ne znam

 • 17. 
  Osnovne karakteristike SCSI interfejsa?
  • A. 

   Nije definisana posebna magistrala, kontroler se najcesce nalazi na posebnom adapteru , mada je moguce I na maticnoj ploci, veza izmedju kontrolera I uredjaja(hdd, cd…)

  • B. 

   Definisana posebna magistrala, kontroler se najcesce nalazi na posebnom adapteru , mada je moguce I na maticnoj ploci, veza izmedju kontrolera I uredjaja(hdd, cd…)

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Definisana posebna magistrala, kontroler se ne nalazi na posebnom adapteru , mada je moguce I na maticnoj ploci, veza izmedju kontrolera I uredjaja(hdd, cd…)

 • 18. 
  Koliko uredjaja podrzava SCSI-1 , SCSI-2?
  • A. 

   Samo jedan uredjaj

  • B. 

   Vise uredjaja istovremeno

  • C. 

   Rade dva uredjaja istovremeno

  • D. 

   Ne znam

 • 19. 
  Sta predstavlja RAID?
  • A. 

   RAID = Redudant Array of Indepedant Disks. Kombinacija vise diskova u jednu celinu

  • B. 

   RAID = Redudant Array of Indepedant Disks. Kombinacija vise diskova u dve jednake celine

  • C. 

   RAID = Redudant Array of Indepedant Disks. Kombinacija vise diskova u jednan poseban disk

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  1Osnovne karakteristike RAID0 nivoa?
  • A. 

   Potreban jedan disk, skupo resenje, brzi rad, nema zastite podataka(otkazivanje diska znaci gubitak podataka)

  • B. 

   Potrebna najmanje 2 diska, skupo resenje, brzi rad, ima zastite podataka.

  • C. 

   Potrebna najmanje 2 diska, skupo resenje, brzi rad, nema zastite podataka (otkazivanje jednog diska znaci gubitak svih podataka).

  • D. 

   Ne znam

 • 21. 
  Osnovne karakteristike RAID1 nivoa?
  • A. 

   Potrebna su najmanje 2 diska, isti podaci se paralelno upisuju na vise diskova, ako jedan disk otkaze podaci ostaju ispravni na ostalim diskovima, smanjen ukupan kapacitet(jednak najmanjem disku), koristi se gde je kritican integritet podataka, moze se kombinovati sa RADI 0

  • B. 

   Potrebna su najmanje 3 diska, isti podaci se paralelno upisuju na vise diskova, ako jedan disk otkaze podaci ostaju ispravni na ostalim diskovima, smanjen ukupan kapacitet(jednak najmanjem disku), koristi se gde je kritican integritet podataka, moze se kombinovati sa RADI 0

  • C. 

   Potrebna su najmanje 2 diska, isti podaci se paralelno upisuju na vise diskova, ako jedan disk otkaze podaci ostaju ispravni na ostalim diskovima, smanjen ukupan kapacitet(jednak najmanjem disku), koristi se gde je kritican integritet podataka, moze se kombinovati sa RADI 5

  • D. 

   Ne znam

 • 22. 
  Osnovne karakteristike RAID5 niova?
  • A. 

   Informacije o parnosti su rasporedjene na vise diskova, problem slozenosti izracunavanja parnosti je prevazidjen kod modernih racunara I softverskog RAIDa, dobro resenje za multikorisnicki rad, kao I kod RAID1 postoji razlika u performansama, citanje se obavlja primetno brze od pisanje, kod RAID5 cesto se koristi kes memorija kako bi se razlika smanjila, otkazivanje jednog diska zahteva zamenu ali niz moze funkcionisati I u toj situaciji

  • B. 

   Informacije o parnosti su rasporedjene na vise diskova, problem slozenosti izracunavanja parnosti je prevazidjen kod modernih racunara I softverskog RAIDa, dobro resenje za multikorisnicki rad, kao I kod RAID0 postoji razlika u performansama, citanje se obavlja primetno brze od pisanje, kod RAID5 cesto se koristi kes memorija kako bi se razlika smanjila, otkazivanje jednog diska zahteva zamenu ali niz moze funkcionisati I u toj situaciji

  • C. 

   Informacije o parnosti su rasporedjene na vise diskova, problem slozenosti izracunavanja parnosti je prevazidjen kod modernih racunara I softverskog RAIDa, dobro resenje za multikorisnicki rad, kao I kod RAID4 postoji razlika u performansama, citanje se obavlja primetno brze od pisanje, kod RAID5 cesto se koristi kes memorija kako bi se razlika smanjila, otkazivanje jednog diska zahteva zamenu ali niz moze funkcionisati I u toj situaciji

  • D. 

   Ne znam

 • 23. 
  Koji je minimalni broj diskova potreban za RAID0 RAID1 I RAID5 sisteme?
  • A. 

   Minimum je 2 diska, ali je jedan od njih primaran

  • B. 

   Samo jedan disk

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Minimum je 2 diska.

 • 24. 
  Dve osnovne metode za particionisanje HDD, strukture koje formiraju na HDD?
  • A. 

   Prava je Baisic Disk koji koristi Master boot record( starija verzija), a druga je Dynamic Disk (novija)

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Prava je Dynamic Disk koji koristi Master boot record( starija verzija), a druga je Basic Disk (novija)

  • D. 

   Prava je Baisic Disk koji koristi Master boot record( novija verzija), a druga je Dynamic Disk (starija)

 • 25. 
  Partition Table, opis I uloga?
  • A. 

   Podrzava do 3 particije (1 primarne ili 2 primarne I 1 extended particija). PT se nalazi u bootu HDD. U PT cuvamo podatak da li je primarna particija aktivna ili ne.

  • B. 

   Podrzava do 4 particije (4 primarne ili 2 I 1 extended particija). PT se nalazi u bootu HDD. U PT cuvamo podatak da li je primarna particija aktivna ili ne.

  • C. 

   Podrzava do 4 particije (4 primarne I 1 extended particija). PT se nalazi u bootu HDD. U PT cuvamo podatak da li je primarna particija aktivna ili ne.

  • D. 

   Ne znam

 • 26. 
  Koliko aktivnih particija moze biti na jednom HDD, sta oznacava ova osobina?
  • A. 

   Samo dve particije mozu biti istovremeno aktivna. Aktivna particija je ona sa koje se podize operativni sitem.

  • B. 

   Sve particije moraju biti istovremeno aktivne. Aktivna particija je ona sa koje se podize operativni sitem.

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Samo jedna primarna particija moze biti istovremeno aktivna. Aktivna particija je ona sa koje se podize operativni sitem.

 • 27. 
  Razlika izmedju primarnih I extended particija?
  • A. 

   Primarne: max 4 na disku, svaka od njih moze da ima po jedan operativni sistem, samo jedna moze da bude aktivna. Extended: max 1, ne mogu da imaju operativni sistem u njima I ne mogu da se podele na vise logickih celina.

  • B. 

   Primarne: max 7 na disku, svaka od njih moze da ima po jedan operativni sistem, samo jedna moze da bude aktivna. Extended: max 1, ne mogu da imaju operativni sistem u njima I ne mogu da se podele na vise logickih celina.

  • C. 

   Primarne: max 4 na disku, svaka od njih moze da ima po jedan operativni sistem, samo jedna moze da bude aktivna. Extended: max 3, ne mogu da imaju operativni sistem u njima I ne mogu da se podele na vise logickih celina.

  • D. 

   Ne znam

 • 28. 
  Volume boot sektor, namena, podaci koje sadrzi?
  • A. 

   Prvi sektor, drugog cilindra svake particije sadrzi Volume boot sector. U njemu se cuvaju podaci o partciji( velicina particije, adresa fajlova za podizanje operativnog sistema..)

  • B. 

   Prvi sektor, prvog cilindra svake particije sadrzi Volume boot sector. U njemu se cuvaju podaci o partciji( velicina particije, adresa fajlova za podizanje operativnog sistema..)

  • C. 

   Drugi sektor, prvog cilindra svake particije sadrzi Volume boot sector. U njemu se cuvaju podaci o partciji( velicina particije, adresa fajlova za podizanje operativnog sistema..)

  • D. 

   Ne znam

 • 29. 
  Dynamic disk: opis?
  • A. 

   Svi podaci se cuvaju u skrivenoj particiji koja zauzima poslednjih 1MB diska. Particija se naziva volume I ima ogranicenja u njihovom broju

  • B. 

   Svi podaci se cuvaju u skrivenoj particiji koja zauzima poslednjih 1GB diska. Particija se naziva volume I nema ogranicenja u njihovom broju

  • C. 

   Svi podaci se cuvaju u skrivenoj particiji koja zauzima poslednjih 1MB diska. Particija se naziva volume I nema ogranicenja u njihovom broju

  • D. 

   Ne znam

 • 30. 
  Sta predstavlja formatiranje HDD, sta se kreira na HDD?
  • A. 

   Formatiranje kofigurise particije za cuvanje fajlova I foldera u skladu sa zahtevima korisnika. Kreiraju se FILE system I ROO directory.

  • B. 

   Formatiranje kofigurise particije za cuvanje fajlova I foldera u skladu sa zahtevima operativnog sistema. Kreiraju se FILE system I ROO directory.

  • C. 

   Formatiranje kofigurise particije za cuvanje fajlova I foldera u skladu sa zahtevima operativnog sistema. Kreiraja se FILE system.

  • D. 

   Ne znam

 • 31. 
  Ogranicenja FAT16 fajl sistema?
  • A. 

   FAT 16 koristi 4 heksadecimalne cifre za numerisanje sektora(max broj adresiranja sektora 2^16=65k), a velicina sektora je ogranicena na 512MB.

  • B. 

   FAT 16 koristi 4 heksadecimalne cifre za numerisanje sektora(max broj adresiranja sektora 2^16=65k), a velicina sektora je ogranicena na 256MB.

  • C. 

   FAT 16 koristi 4 heksadecimalne cifre za numerisanje sektora(max broj adresiranja sektora 2^16=65k), a velicina sektora je ogranicena na 1GB.

  • D. 

   Ne znam

 • 32. 
  Uloga klastera kod fajl sistema?
  • A. 

   Dozvoljava velicinu particije do 512MB.

  • B. 

   Dozvoljava velicinu particije do 2GB.

  • C. 

   Dozvoljava velicinu particije do 1GB.

  • D. 

   Ne znam

 • 33. 
  Uporedne karakteristike FAT16 I FAT32?
  • A. 

   FAT 16 koristi 16 bita za adresiranje sektora, dok FAT 32 koristi 32 bita za numerisanje klastera( skup vise uzastopnih klastera)

  • B. 

   FAT 16 koristi 8 bita za adresiranje klastera, dok FAT 32 koristi 32 bita za numerisanje sektora( skup vise uzastopnih klastera)

  • C. 

   FAT 16 koristi 16 bita za adresiranje sektora, dok FAT 32 koristi 16 bita za numerisanje klastera( skup vise uzastopnih klastera)

  • D. 

   Ne znam

 • 34. 
  Kapacitet single-sided, single-layer SS SL DVD-R diska?
  • A. 

   Kapacitet 9.4 GB

  • B. 

   Kapacitet 4.7 GB

  • C. 

   Kapacitet 8.5 GB

  • D. 

   Ne znam

 • 35. 
  Kapacitet single-sided, double-layer DVD-R diska?
  • A. 

   Kapacitet 9.4 GB

  • B. 

   Kapacitet 4.7 GB

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Kapacitet 8.5 GB

 • 36. 
  Kapacitet double-sided, single-layer DS SL DVD-R diska?
  • A. 

   Kapacitet 8.5 GB

  • B. 

   Kapacitet 4.7 GB

  • C. 

   Kapacitet 9.4 GB

  • D. 

   Ne znam

 • 37. 
  Kapacitet double-sided, double-layer DVD-R diska?
  • A. 

   Kapacitet 17 GB

  • B. 

   Kapacitet 4.7 GB

  • C. 

   Kapacitet 8.5 GB

  • D. 

   Ne znam

 • 38. 
  Uloga kes memorije u CD uredjaju?
  • A. 

   Povecanje vremena prenosa podataka sa CD-a. Nadomesta sporost crtanja i pisanja podataka

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Smanjenje vremena prenosa podataka sa Hard Disc-a. Nadomesta sporost citanja I pisanja podataka.

  • D. 

   Smanjenje vremena prenosa podataka sa CD-a. Nadomesta sporost citanja I pisanja podataka.

 • 39. 
  Koja je sustinska tehnoloska razlika izmedju DVD I CD-a?
  • A. 

   DVD ima vecu gustinu zapisa I vecu preciznost

  • B. 

   DVD ima manju gustinu zapisa I vecu preciznost

  • C. 

   DVD ima manju gustinu zapisa I manju preciznost

  • D. 

   Ne znam

 • 40. 
  Uloga organske boje na CD-R medijumu?
  • A. 

   CD-R medijumu? Pri upisu podataka na CD-R foto osetljiva organska boja I metal se hlade sto izaziva reakciju, pri kojoj nastaju povrsine manje refleksivnosti.

  • B. 

   CD-R medijumu? Pri upisu podataka na CD-R foto osetljiva organska boja I metal se zagrevaju sto izaziva reakciju, pri kojoj nastaju povrsine vece refleksivnosti.

  • C. 

   CD-R medijumu? Pri upisu podataka na CD-R foto osetljiva organska boja I metal se zagrevaju sto izaziva reakciju, pri kojoj nastaju povrsine manje refleksivnosti.

  • D. 

   Ne znam

 • 41. 
  Navesti vrste zapisa na DVD medije
  • A. 

   Dvostrani zapis u jednom sloju, jednostrani zapis u dva sloja, dvostrani zapis u jednom sloju I dvostrani zapis u dva sloja.

  • B. 

   Jednostrani zapis na dva sloja, jednostrani zapis u dva sloja, dvostrani zapis u jednom sloju I dvostrani zapis u dva sloja.

  • C. 

   Jednostrani zapis u jednom sloju, jednostrani zapis u dva sloja, dvostrani zapis u jednom sloju I dvostrani zapis u dva sloja.

  • D. 

   Ne znam

 • 42. 
  Koji je razlog za uvodjenje Blue Ray I HD DVD tehnologije?
  • A. 

   Povecanje kapaciteta optickih medijuma

  • B. 

   Smanjenje kapaciteta optickih medijuma

  • C. 

   Povecanje kapaciteta svih medijuma

  • D. 

   Ne znam

 • 43. 
   Koja je sustinska tehnoloska razlika izmedju Blue Ray I HD DVD tehnologije sa jedne strane I DVD tehnologije sa druge?
  • A. 

   Manji kapacitet diska

  • B. 

   Nema sustinske razlike

  • C. 

   Veci kapacitet diska

  • D. 

   Ne znam