ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η/Υ - Γ ΕΠΑΛ

10 | Total Attempts: 167

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  / -

Ερωτήσεις στα κεφάλαια 2 και 3 του βιβλίου σας!Όπως τις είδατε στο epalepanomis.wordpress.com


Questions and Answers
 • 1. 
  Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Σ/Λ) όπως είναι το wordpress:Δεν διαθέτει γραφικό περιβάλλον για την πρόσβαση του διαχειριστή στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Σ/Λ) όπως είναι το wordpress:Είναι πακέτο λογισμικού διακομιστή (Server software) που χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων (συνήθως τη MYSQL)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Σ/Λ) όπως είναι το wordpress διαθέτει:Ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες και από διαφορετικούς υπολογιστές. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Σ/Λ) όπως είναι το wordpress διαθέτει:Ταχύτητα στη δημιουργία νέων σελίδων, στην ενημέρωση των αλλαγών σε υπάρχουσες σελίδες και στην αρχειοθέτηση της πληροφορίας. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Σ/Λ) όπως είναι το wordpress διαθέτει:Αυξημένη επανάληψη ίδιων πληροφοριών
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Η μετάδοση της φωνής υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας ______ χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP
  • A. 

   GSM

  • B. 

   VPN

  • C. 

   VoIP

  • D. 

   CMS

 • 7. 
  Επιλέξτε πλεονεκτήματα της νεφοπληροφορικής (cloud computing).Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα!
  • A. 

   Κόστος

  • B. 

   Πρόσβαση από παντού

  • C. 

   Ασφάλεια των δεδομένων

  • D. 

   Ιδιωτικότητα των προσωπικών στοιχείων

  • E. 

   Υπαρξη σύνδεσης στο Internet

  • F. 

   Χρήση Η/Υ και άλλων συσκευών με μειωμένες δυνατότητες

 • 8. 
  Επιλέξτε μειονεκτήματα της νεφοπληροφορικής (cloud computing).Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα!
  • A. 

   Κόστος

  • B. 

   Πρόσβαση από παντού

  • C. 

   Ασφάλεια των δεδομένων

  • D. 

   Ιδιωτικότητα των προσωπικών στοιχείων

  • E. 

   Υπαρξη σύνδεσης στο Internet

  • F. 

   Χρήση Η/Υ και άλλων συσκευών με μειωμένες δυνατότητες