17 Aralık Ehliyet Soruları

50 Sorular | Total Attempts: 146

SettingsSettingsSettings
Please wait...
17 Aralk Ehliyet Sorular

17 Aralık Ehliyet Soruları


Questions and Answers
 • 1. 
  I. Yaşamı korumakII. İyileşmeyi kolaylaştırmakIII. Durumun kötüye gitmesini önlemekYukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
  • A. 

   Yanlız I

  • B. 

   I ve II

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   I, II ve III

 • 2. 
  “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
  • A. 

   Hareket sistemi

  • B. 

   Sindirim sistemi

  • C. 

   Dolaşım sistemi

  • D. 

   Boşaltım sistemi

 • 3. 
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi• Güvenli bir müdahale sağlanmasıVerilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
  • A. 

   Yaralıyı değerlendirmenin

  • B. 

   Trafik kazalarını azaltmanın

  • C. 

   Sağlık personeli niteliği kazanmanın

  • D. 

   İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın

 • 4. 
   Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
  • A. 

   Uzuv kopması varsa

  • B. 

   Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse

  • C. 

   Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa

  • D. 

   Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa

 • 5. 
  I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   I, II ve III

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
  • A. 

   Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması

  • B. 

   Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

  • C. 

   Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi

  • D. 

   Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A. 

   Yarı oturur pozisyon verilmesi

  • B. 

   Fiziksel hareketinin artırılması

  • C. 

   Hava yolu açıklığının sağlanması

  • D. 

   Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

 • 8. 
  Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
  • A. 

   Kesik yaralar

  • B. 

   Ezikli yaralar

  • C. 

   Delici yaralar

  • D. 

   Parçalı yaralar

 • 9. 
  Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? 
  • A. 

   Baş geride yarı oturuş

  • B. 

   Sırtüstü yatış

  • C. 

   Dik oturuş

  • D. 

   Yan yatış

 • 10. 
  Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 
  • A. 

   Kazazedenin yalnız bırakılması

  • B. 

   Baş-boyun-gövde ekseninin korunması

  • C. 

   Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması

  • D. 

   Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi

 • 11. 
  Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A. 

   Kırık

  • B. 

   Çıkık

  • C. 

   Donma

  • D. 

   Burkulma

 • 12. 
  Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? 
  • A. 

   Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

  • B. 

   Heimlich manevrası

  • C. 

   Rentek manevrası

  • D. 

   İtfaiyeci yöntemi

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? 
  • A. 

   Trafik ışıkları

  • B. 

   Trafik görevlisi

  • C. 

   Trafik levhaları

  • D. 

   Yer işaretlemeleri

 • 14. 
  Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? 
  • A. 

   Şerit

  • B. 

   Banket

  • C. 

   Geçiş yolu

  • D. 

   Bağlantı yolu

 • 15. 
  Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? 
  • A. 

   Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak

  • B. 

   Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek

  • C. 

   Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

  • D. 

   Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

 • 16. 
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsaAraç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
  • A. 

   Mola verilmeli

  • B. 

   Yola devam edilmeli

  • C. 

   Gözler ovuşturulmalı

  • D. 

   Baş dik tutulmaya çalışılmalı

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 18. 
  “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 19. 
  Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
  • A. 

   Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli

  • B. 

   Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

  • C. 

   Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

  • D. 

   Durmadan dikkatli geçmeli

 • 20. 
  Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
  • A. 

   Taşıt giremez

  • B. 

   Motosiklet giremez

  • C. 

   Taşıt trafiğine kapalı yol

  • D. 

   Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol

 • 22. 
  Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
  • A. 

   50

  • B. 

   70

  • C. 

   90

  • D. 

   110

 • 23. 
  Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
  • A. 

   Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

  • B. 

   Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli

  • C. 

   Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

  • D. 

   Öndeki aracın geç işaretine uymalı

 • 24. 
  Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? 
  • A. 

   50 metre sonra durmalı

  • B. 

   Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli

  • C. 

   Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli

  • D. 

   Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı

 • 25. 
  Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

Back to Top Back to top