Kelimpahan Unsur

10 Questions

Settings
Please wait...
Kelimpahan Unsur


Questions and Answers
 • 1. 
  Komponen terbanyak penyusun udara yaitu...
  • A. 

   Nitrogen

  • B. 

   Oksigen

  • C. 

   Hidrogen

  • D. 

   Helium

  • E. 

   Karbondioksida

 • 2. 
  Komposisi Oksigen dalam udara bersih dan kering yaitu sebesar ....
  • A. 

   0,934%

  • B. 

   0,0315 %

  • C. 

   20,94%

  • D. 

   78,09 %

  • E. 

   54,56 %

 • 3. 
  Kelimpahan unsur dalam kulit bumi didominasi oleh ....
  • A. 

   Besi

  • B. 

   Aluminium

  • C. 

   Kalsium

  • D. 

   Oksigen

  • E. 

   Hidrogen

 • 4. 
  Komponen yang paling sedikit terdapat di atmosfer  adalah.... 
  • A. 

   Xenon

  • B. 

   Ozon

  • C. 

   Metana

  • D. 

   Helium

  • E. 

   Nitrogen Oksida

 • 5. 
  Magnetit merupakan salah satu mineral dari unsur ..... 
  • A. 

   Magnesium

  • B. 

   Nikel

  • C. 

   Besi

  • D. 

   Aluminium

  • E. 

   Timah

 • 6. 
  Rumus kimia dari mineral kriolit yaitu.... 
  • A. 

   SnO2

  • B. 

   MnO2

  • C. 

   Cu2S

  • D. 

   FeCO3

  • E. 

   Na3AlF6

 • 7. 
  5. Unsur di bawah ini yang terdapat pada lapisan hidrosfer yaitu .... 
  • A. 

   Helium

  • B. 

   Xenon

  • C. 

   Argon

  • D. 

   Krypton

  • E. 

   Natrium

 • 8. 
  Rumus kimia dari mineral braunit yaitu.... 
  • A. 

   SnO2

  • B. 

   ZnCO3

  • C. 

   Cu2S

  • D. 

   Mn2O3

  • E. 

   Na3AlF6

 • 9. 
  Salah satu mineral dari unsur Aluminium yaitu.... 
  • A. 

   Siderit

  • B. 

   Bauksit

  • C. 

   Vanadit

  • D. 

   Pirolusit

  • E. 

   Kasiterit

 • 10. 
  CuFeS2  merupakan salah satu mineral dari unsur besi, yang mempunyai nama .... 
  • A. 

   Kalkopirit

  • B. 

   Hematit

  • C. 

   Magnesit

  • D. 

   Pirolusit

  • E. 

   Kasiterit