ათწილადების 10-ზე,100-ზე, 1000-ზე გამრავლება და გაყოფა

15 | Total Attempts: 197

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 10-,100-, 1000-

.


Questions and Answers
 • 1. 
  შეგახსენებთ, რომათწილადის 10-ზე, 100-ზე, 1000-ზე და ა.შ.  გამრავლებისას მძიმე უნდა გადავწიოთ მარჯვნივ იმდენი ციფრით რამდენი ნულიცაა ამ რიცხვში0,152​*100= 
  • A. 

   1,52

  • B. 

   15,2

  • C. 

   152

  • D. 

   0,0152

 • 2. 
  56,124*10=
  • A. 

   561,24

  • B. 

   5612,4

  • C. 

   5,6124

  • D. 

   0,56124

 • 3. 
  0,00478*1000=
  • A. 

   0,0478

  • B. 

   4,78

  • C. 

   0,478

  • D. 

   47,8

 • 4. 
  7,5*100=
  • A. 

   75

  • B. 

   0,75

  • C. 

   0,075

  • D. 

   750

 • 5. 
  42,81*1000=
  • A. 

   428,1

  • B. 

   42810

  • C. 

   4,281

  • D. 

   4281

 • 6. 
  შეგახსენებთ, რომათწილადის 10-ზე, 100-ზე,1000-ზე და ა.შ. გაყოფისას მძიმე უნდა გადავწიოთ მარცხნივ იმდენი ციფრით, რამდენი ნულიცაა გამყოფში0,3:10=
  • A. 

   0,30

  • B. 

   0,03

  • C. 

   0,3

  • D. 

   3

 • 7. 
  162,14:100=
  • A. 

   16,214

  • B. 

   1621,4

  • C. 

   1,6214

  • D. 

   0,16214

 • 8. 
  2486,56:1000=
  • A. 

   2,48656

  • B. 

   24,8656

  • C. 

   248,656

  • D. 

   24865,6

 • 9. 
  2,74:10=
  • A. 

   0,0274

  • B. 

   27,4

  • C. 

   0,274

  • D. 

   274

 • 10. 
  0,8:100=
  • A. 

   0,08

  • B. 

   0,0008

  • C. 

   0,008

  • D. 

   80

 • 11. 
  თუ ათწილადში მძიმეს გადავწევთ ორი ციფრით მარცხნივ, მოცემული რიცხვი გაიზრდება 100-ჯერ
  • A. 

   ჭეშმარიტია

  • B. 

   მცდარია

 • 12. 
  თუ ათწილადში მძიმეს გადავწევთ მარჯვნივ ერთი ციფრით, მოცემული რიცხვი გაიზრდება10-ჯერ
  • A. 

   ჭეშმარიტია

  • B. 

   მცდარია

 • 13. 
  ათწილადი რომ გავამრავლოთ 100-ზე მძიმე უნდა გადავწიოთ მარცხნივ ორი ციფრით
  • A. 

   ჭეშმარიტია

  • B. 

   მცდარია

 • 14. 
  ათწილადი რომ გავყოთ ათასზე მძიმე უნდა გადავწიოთ მარცხნივ სამი ციფრით
  • A. 

   ჭეშმარიტია

  • B. 

   მცდარია

 • 15. 
  ათწილადი რომ შევამციროთ 100-ჯერ მძიმე უნდა გადავწიოთ მარცხნივ ერთი ციფრით
  • A. 

   ჭეშმარიტია

  • B. 

   მცდარია

Back to Top Back to top