Thi Thử Thực Tập Dinh Dưỡng

7 cu hi | Total Attempts: 136

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thi Thử Thực Tập Dinh Dưỡng

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bé sinh ngày 03/01/2013, Ngày điều tra 15/03/2016Tính tuổi của bé theo năm, theo tháng?
  • A. 

   3 tuổi 2 tháng

  • B. 

   2 tuổi 3 tháng

  • C. 

   2 tuổi 2 tháng

  • D. 

   3 tuổi 1 tháng

 • 2. 
  Bé trai sinh ngày 15/10/1996, ngày điều tra 17/04/1998, cân nặng 8 kg. Đánh giá CÂN NẶNG THEO TUỔI CỦA BÉ TRAI?
  • A. 

   Nên đánh giá thêm CN/CC

  • B. 

   Bình thường

  • C. 

   Thiếu cân

  • D. 

   Thiếu cân nặng

 • 3. 
  Nam thanh niên 20 tuổiCó vòng eo là 9O cm, vòng mông là 101cm.Hỏi tỉ số W/H và đánh giá nguy cơ sức khỏe của người này?
  • A. 

   88.23 và Có nguy cơ về sức khỏe

  • B. 

   89.11 và không có nguy cơ về sức khỏe

  • C. 

   88.23 và không Có nguy cơ về sức khỏe

  • D. 

   89.11 và Có nguy cơ về sức khỏe

 • 4. 
  Tính nhu cầu năng lượng cho bé gái• Ngày sinh: 03/07/2007• Ngày điều tra: 25/06/2009• Cân nặng: 12 kg ; Chiều dài 86 cm• Nhiễm siêu vi sốt 39oC kèm theo phỏng 40% ?
  • A. 

   1540 kcalo

  • B. 

   1870 kcalo

  • C. 

   1650 kcalo

  • D. 

   3190 kcalo

 • 5. 
  Nam VN 50 tuổi• CN: 62 kg, CC: 1.73 m• Kỹ sư xây dựng (HĐ nhẹ)• Không chơi thể thaoNăng lượng nhu cầu của Glucose, lượng lipid và lượng Canxi cần trong 1 ngày lần lượt là? 
  • A. 

   1227,6 - 34,1 - 1OOO

  • B. 

   3O6,9 - 56,83 - 1OOO

  • C. 

   3O6,9 - 56,83 - 13OO

  • D. 

   1227,6 - 56,83 - 1OOO

 • 6. 
  BN nữ 32 tuổiT/d viêm tụy cấp ngày thứ 1CN 57 kg, CC 16O cmCLS có amylase tăng, chức năng gan thận ion đồ trong giới hạn bình thườngKhoa Dược có các dd lipid 2O%. Acid amin 1O%, Glucose 3O%, Glucose 5%, NaCl 1O%, KCl 1O%, CaCl2 1O%.Tính áp lực thẩm thấu dịch truyền biết lượng Glucose, protid,lipid cần là 153,9g, 38,5g, 28,5g và V lipid là 143 ml?
  • A. 

   718 mosmol

  • B. 

   758 mosmol

  • C. 

   858 mosmol

  • D. 

   618 mosmol

 • 7. 
  Ở BN trên câu 6, với 143 ml dd lipid nếu truyền TM ngoại biên thì tốc độ truyền dd lipid trong 16h là bao nhiêu giọt/ phút?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   3

  • D. 

   Tất cả đều sai

Back to Top Back to top