Test Online Kl.VII-të.Punuar Nga Arian Murseli

8 Pyetjet | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Online Kl.VII-t.Punuar Nga Arian Murseli


Questions and Answers
 • 1. 
  Pikat e kuadrantit te parë kanë:
  • A. 

   Të dyja koordinatat negative;

  • B. 

   Abshisën pozitive , ordinaten negative;

  • C. 

   Abshisën negative, ordinaten pozitive.

  • D. 

   Të dyja koordinatat pozitive;

 • 2. 
  Nëse A(2,-4) dhe B(2,0),atëherë koordinatat e mesit janë:
  • A. 

   (2,2)

  • B. 

   (4,-4)

  • C. 

   (0,4)

  • D. 

   (2,-2)

 • 3. 
  Pika A(-2,3) është në kuadrantin :
  • A. 

   E parë;

  • B. 

   E tretë;

  • C. 

   E katërt.

  • D. 

   E dytë;

 • 4. 
  Pika M1(-3,-2) në zmadhimin 2 herë ka kaluar nëpër pikën M2 koordinatat e se cilës janë:
  • A. 

   (-5,-4)

  • B. 

   (-4,-6)

  • C. 

   (6,4)

  • D. 

   (-6,-4)

 • 5. 
  Cili nga bashkësitë e dysheve të renditura paraqet funksion? 
  • A. 

   F ={(2,1),(3,2),(2,-1),(6,4)}

  • B. 

   G = {(-1,0),(2,5),(-1,7),(8,-1)}

  • C. 

   J = {(-2,0),(-1,1),(0,2),(1,3)}

  • D. 

   H = {(1,2),(2,3),(3,4),(1,5),(2,6)}

 • 6. 
  Zbulo rregullën - funksioninJu thoni2457Unë them391218
  • A. 

   2x + 3y = 4

  • B. 

   Y +2x = 3

  • C. 

   Y - 3x = -3

  • D. 

   X + y = -3

 • 7. 
  A është qmimi funksion i numrit të artikujve?Numri i artikujve43693Cmimi2euro6euro12euro17euro5euro
  • A. 

   Nuk është funksion i numrit të artikujve

  • B. 

   Eshtë funksion i numrit të artikujve

 • 8. 
  Te funksioni  y = 2x -5 , numri -5  tregon?
  • A. 

   Grafiku e pret boshtin Ox ne piken -5

  • B. 

   Grafiku e pret boshtin Oy ne piken -5

  • C. 

   Grafiku kalon nëpër koordinaten (-5,5)

  • D. 

   Grafiku kalon nëpër koordinatën (5,-5)

Back to Top Back to top