Tarİh Öncesİnden GEÇ Antİk ÇaĞ'a Balkanlar

69 Sorular | Total Attempts: 176

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tarh ncesnden GE Antk a


Questions and Answers
 • 1. 
  Büyük İskender'in MÖ 323'de Babil'de ölümünden sonra Balkan coğrafyasını yönetmeye başlayan krallık aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Baktaria Krallığı

  • B. 

   Antigonos Krallığı

  • C. 

   Seleukos Krallığı

  • D. 

   Ptolemalos Krallığı

  • E. 

   Trakya Krallığı

 • 2. 
  Büyük İskender'in MÖ 323'de Babil'de ölümünden sonra Balkan coğrafyasını yönetmeye başlayan krallık aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Baktaria Krallığı

  • B. 

   Antigonos Krallığı

  • C. 

   Seleukos Krallığı

  • D. 

   Ptolemalos Krallığı

  • E. 

   Trakya Krallığı

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi Akhaia Birliği bölgesinin Makedonya'daki Roma valisine bağımlı hale getirilmesi sırasında doğan durumlardan biri değildir?
  • A. 

   Romalı komutan Lucullus'un Akhaia Birliği'ni oluşturan şehirlerin temsilcilerini tutuklattırıp Kuzey Afrika'ya sürmesi

  • B. 

   Roma ve Pontus Kralı Mithridates arasındaki savaşların bölgede yıkıma neden olması

  • C. 

   Akhaia Birliği'ni oluşturan şehirlerin Roma Devleti tarafından tahrip edilmesi

  • D. 

   Roma Devleti'nin varlığının bölgeye barış değil savaş getirmesi

  • E. 

   Bölge halkının Romalı vergi memurlarınınacımasızlığıyla karşı karşıya kalması

 • 4. 
  MÖ 150 yılından itibaren Makedonya'da başlayan isyan hareketini MÖ 148 tarihinde bastıran Romalı komutan kimdir?
  • A. 

   Didius

  • B. 

   Marcus Livius Drusus

  • C. 

   Gaius lulius Caesar

  • D. 

   Quinctus Caecillus Metellus

  • E. 

   Gaius Porcius Cato

 • 5. 
  Aleksandros Molosser hangi tarihte İtalya Yarımadası'nın güneyine bir çıkarma yapmıştır?
  • A. 

   MÖ 494

  • B. 

   MÖ 594

  • C. 

   MÖ 334

  • D. 

   MÖ 481

  • E. 

   MÖ 271

 • 6. 
  Trakya eyaletinin güneydoğusunda Via Egnatia üzerinde bulunan ve esasen bir Odrys yerleşmesi olan ilk veteran kolonisi aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Perinthos

  • B. 

   Melantias

  • C. 

   Apri/Aproi

  • D. 

   Hebdomon

  • E. 

   Selymbria

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi Roma Devleti'nin Trakya Eyaleti'nin kuzey sınırı ile Tuna Nehri arasında kalan bölgelerde oluşturduğu iki eyaletin adıdır?
  • A. 

   Germania Inferior ve Germania Superior

  • B. 

   Moesia Inferior ve Moesia Superior

  • C. 

   Pannonnia Superior ve Pannonnia Inferior

  • D. 

   Mauretania Caesariensis ve Mauretania Tingitana

  • E. 

   Gallia Lugdunensis ve Gallia Narbonensis

 • 8. 
  Corinthus uğradığı ağır tahribatın ardından MÖ I.yüzyılda aşağıdakilerden hangisi tarafından yeniden imar edilmeye başlanmıştır?
  • A. 

   Gaius Caliguta

  • B. 

   Tiberius

  • C. 

   Germanicus

  • D. 

   Augustus Octavianus

  • E. 

   Julius Caesar

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Yarımadası'nın tamamının ve Makedonya Krallığı'nın Roma İmparatorluk döneminde tek bir eyalet halinde düzenlenmesi sırasında oluşturulan yönetim biriminin adıdır?
  • A. 

   Bolonia

  • B. 

   Britannia

  • C. 

   Asia

  • D. 

   Gallia

  • E. 

   Akhaia

 • 10. 
  Kaynaklarda toplam 200.000 askerin katıldığı ve yaklaşık 40.000 askerin öldürüldüğü yazılan ve Caesar'ın katilleriyle Caesar taraftarları arasında gerçekleşen savaşın adı nedir?
  • A. 

   Actium

  • B. 

   Trakya

  • C. 

   Pydna

  • D. 

   Filippi (Philippi)

  • E. 

   Rhodope

 • 11. 
  MS 1. yüzyılın ikinci yarısında hangi bölge Makedonya eyaletinden ayrılarak başlı başına bir eyalet yapılmıştır?
  • A. 

   Asia

  • B. 

   Dacia

  • C. 

   Epeiros

  • D. 

   Trakya

  • E. 

   Hispania Citerior

 • 12. 
  Trakya Bölgesini Geç Antik devir'de 4 eyalete ayıran imparator aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Maximinus Thraks

  • B. 

   Severianus

  • C. 

   Titus Livius

  • D. 

   Diokletianus

  • E. 

   Justinianus

 • 13. 
  Trakya'nın şehirleşme sürecinin zirveye çıktığı dönem hangi imparatorun zamanına denk gelmektedir?
  • A. 

   Domitianus

  • B. 

   Claudius Gothicus

  • C. 

   Andriscus

  • D. 

   Traianus

  • E. 

   Severus Alexander

 • 14. 
  Aşağıdaki imparatorların hangisinin zamanında Trakya Bölgesi'nde emekli askerleri yerleştirmek için koloniler kurulmaya başlanmıştır?
  • A. 

   Antoninus Pius

  • B. 

   Nero

  • C. 

   Claudius

  • D. 

   Vespasianus

  • E. 

   Augustus

 • 15. 
  MÖ 48 yılında Pompeius ile Julius Caesar arasındaki iç savaş sırasında aşağıdaki Balkan kentlerinden hangisi Pompeius ve destekçilerinin karargahı olmuştur?
  • A. 

   Thessalonica (Selanik)

  • B. 

   Herakleia

  • C. 

   Neapolis

  • D. 

   Pergamon

  • E. 

   Ephesus

 • 16. 
  Makedonya Eyaleti MS 10 yılında Mösia (Moesia) ve Akhaia eyaletleriyle birlikte tek vali tarafından yönetiliyordu.Makedonya hangi imparator zamanında tekrar merkezi selanik olan bir eyalet haline dönüşmüştür?
  • A. 

   Augustus

  • B. 

   Antoninus Pius

  • C. 

   Claudius

  • D. 

   Septimius Severus

  • E. 

   Gordianus

 • 17. 
  Tunca Nehri'nin Meriç Irmağı'na döküldüğü yerde eski bir Odrys yerleşmesi olan Uscudama üzerine Roma imparatorlarından biri yeni bir şehir kurmuştur. Bu şehrin ve kurucusunun adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  • A. 

   Traianus-Traianopolis

  • B. 

   Hadrianus-Hadrianopolis

  • C. 

   Caesar-Caesaria

  • D. 

   Claudius-Claudiopolis

  • E. 

   Augustus-Augustopolis

 • 18. 
  Perinthos aşağıdaki tarihlerden hangisinde II. Philippos tarafından kuşatılmıştır?
  • A. 

   MÖ 333

  • B. 

   MÖ 451

  • C. 

   MÖ 358

  • D. 

   MÖ 340

  • E. 

   MÖ 478

 • 19. 
  Octavianus tarafından yeniden düzenlenen Makedonya Eyaletinin başşehri aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Perinthos

  • B. 

   Castrum

  • C. 

   Kardia

  • D. 

   Thessalonica (Selanik)

  • E. 

   Berolinum

 • 20. 
  MÖ 30 yılında Konsül olan ve dört lejyon ile Octavian (Octavianus) 4 lejyon ile Octavianus tarafından Makedonya'ya gönderilen komutan kimdir?
  • A. 

   Pompeius

  • B. 

   Marcius Censorinus

  • C. 

   Marcus Licinius Crassus

  • D. 

   Marcus Antonius

  • E. 

   Lullus Bassianus

 • 21. 
  MS 10 yılında Mösia (Moesia) ve Akhaia eyaletleri ile birlikte tek vali tarafından yönetilen Makedonya, imparator Claudius döneminde MS 44 yılından başlayarak tekrar merkezi Selanik olan bir eyalet hâline dönüştü.Bu durumun ardından eyalette bulunan lejyonlar aşağıdakilerin hangisinde konuşlandırılmaya başlanmıştır?
  • A. 

   Hispania

  • B. 

   Dacia

  • C. 

   Gallia

  • D. 

   Germania

  • E. 

   Moesia

 • 22. 
  Mithridates Trakya ve Makedonya'yı aşağıdaki tarihlerden hangisinde büyük bir orduyla işgal etmiştir?
  • A. 

   MÖ 168

  • B. 

   MÖ 44

  • C. 

   MÖ 86

  • D. 

   MÖ 241

  • E. 

   MÖ 29

 • 23. 
  Macaristan'ın doğusunda kalan bugünkü Romanya toprakları Roma Devleti'nin egemenliği altına girdikten sonra hangi adla bir Roma eyaletine dönüşmüştür?
  • A. 

   Moesia Inferior ve Moesia Superior

  • B. 

   Dacia Superior ve Dacia inferior

  • C. 

   Gallia Lugdunensis ve Gallia Narbonensis

  • D. 

   Pannonnia Superior ve Pannonnia Inferior

  • E. 

   Germania Inferior ve Germania Superior

 • 24. 
  Aşağıdakilerden hangisi MÖ 4.yüzyılın ikinci yarısında büyük bir devlet durumunda olan Makedonya Krallığı topraklarına dahil değildi? 
  • A. 

   Attika

  • B. 

   Akarnania

  • C. 

   Peloponnes

  • D. 

   Teselya

  • E. 

   Roma

 • 25. 
  MS II. Yüzyılda Trakya'nın doğrudan tehdit altında olduğu dönem ne şekilde sona ermiştir?
  • A. 

   Moesia Eyaleti'nin Moesia İnferior ve Moesia Superior olarak ikiye ayrılmasıyla

  • B. 

   Marcus Aurelius'un bölgedeki askeri faaliyetleriyle

  • C. 

   Hadrianus'un bölgedeki imar faaliyetleriyle

  • D. 

   Septimus Severus'un iskan politikalarıyla

  • E. 

   Dacia'nın eyalet olmasıyla

Back to Top Back to top