Uz FIM Do Mr. Činkosa

15 Questions | Total Attempts: 59

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uz FIM Do Mr. inkosa


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se zove ministar financija u sadašnjem sazivu vlade RH?
  • A. 

   Zdravko Marić

  • B. 

   Boris Lalovac

  • C. 

   Tomislav Tolušić

  • D. 

   Slavko Linić

 • 2. 
  Kako glasi skraćenica Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini?
  • A. 

   NASDAQ

  • B. 

   NATO

  • C. 

   NAMA

  • D. 

   NAFTA

 • 3. 
  Tko je napisao Bogatstvo naroda?
  • A. 

   Max Weber

  • B. 

   Adam Smith

  • C. 

   Alfred Marshall

  • D. 

   Karl Marx

 • 4. 
  Porast opće razine cijena naziva se ____________.
 • 5. 
  Bilanca se sastoji od?
  • A. 

   Imovine, aktive i pasive

  • B. 

   Obveza i pasive

  • C. 

   Aktive i kapitala

  • D. 

   Imovine, obveza i kapitala

 • 6. 
  Koja od navedenih zemalja ne spada u G8?
  • A. 

   Francuska

  • B. 

   SAD

  • C. 

   Brazil

  • D. 

   Rusija

 • 7. 
  Makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom godine dana, izražen u novčanim jedinicama naziva se ___________.
 • 8. 
  Koje godine je Richard Nixon uklonio vezanost dolara za zlato "Zlatnim standardom"?
  • A. 

   1971.

  • B. 

   1918.

  • C. 

   2003.

  • D. 

   1945.

 • 9. 
  Što od navedenoga spada u jedan od zadataka Hrvatske narodne banke? 
  • A. 

   Utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike

  • B. 

   Držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske

  • C. 

   Izdavanje novčanica i kovanog novca

  • D. 

   Sve od navedenog

 • 10. 
  Točka pokrića nalazi se na sjecištu:
  • A. 

   Izokvante i ponude

  • B. 

   Ponude i potražnje

  • C. 

   Potražnje i krivulje indiferencije

  • D. 

   Krivulje indiferencije i ponude

 • 11. 
  Na inflaciju u RH utjecaj ima:
  • A. 

   Predsjednik Vlade

  • B. 

   Europska komisija

  • C. 

   HNB

  • D. 

   Ministarstvo financija

 • 12. 
  Povlaštena dionica:
  • A. 

   Izdaje se samo povlaštenim osobama

  • B. 

   Relevantna je samo kod prve ili kasnijih emisija dionica

  • C. 

   Ovlašćuje vlasnika da sudjeluje u neto dobiti društva ako je ono poslovalo profitabilno

  • D. 

   Donosi utvrđeni godišnji iznos dividende izražene u postotku nominalne vrijednosti dionice

 • 13. 
  Investicijski fond osniva se na temelju odobrenja:
  • A. 

   HNB

  • B. 

   Komisije za vrijednosne papire

  • C. 

   Ministarstva financija

  • D. 

   Društva za upravljanje fondovima

 • 14. 
  Ciklička nezaposlenost je razlika između aktualne i prirodne stope nezaposlenosti.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 15. 
  Reflacija označava:
  • A. 

   Razdoblje prisustva velike nezaposlenosti bez inflacije

  • B. 

   Pojavu negativne inflacije

  • C. 

   Proces ubrzanja rasta inflacija iz jednog razdoblja u drugo

  • D. 

   Proces usporavanja rasta inflacija iz jednog razdoblja u drugo

Back to Top Back to top