Hành Trình Lịch Sử Lần II - 2017

30 cu hi | Total Attempts: 31

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hnh Trnh Lch S Ln II - 2017

Vòng 1 - Hồi chuông Ký ức


Questions and Answers
 • 1. 
  Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao động Việt Nam trải qua mấy giai đoạn?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức công sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), chỉ có đại diện của An Nam\ Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản đảng tham dự. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày tháng năm nào?
  • A. 

   07/2/1930

  • B. 

   22/2/1930

  • C. 

   23/2/1930

  • D. 

   24/2/1930

 • 3. 
  Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?
  • A. 

   Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

  • B. 

   Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

  • C. 

   Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

  • D. 

   Đảng có vững cách mạng mới thành công

 • 4. 
  Tác giả của huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai ? Ra  đời vào thời gian nào?
  • A. 

   Hoàng Hòa, 1931

  • B. 

   Phạm Tuyên, 1931

  • C. 

   Huỳnh Văn Thuận, 1951

  • D. 

   Tôn Đức Lượng, 1951

 • 5. 
  Đồng chí Bí thư thứ nhất đầu tiên của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?
  • A. 

   Đ/c Nguyễn Lam

  • B. 

   Đ/c Vũ Quang

  • C. 

   Đ/c Đặng Quốc Bảo

  • D. 

   Đ/c Vũ Mão

 • 6. 
  Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên là ai?
  • A. 

   Lê Hữu Trọng

  • B. 

   Nông Văn Dền

  • C. 

   Kim Đồng

  • D. 

   Võ Thị Sáu

 • 7. 
  Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931?
  • A. 

   Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

  • B. 

   Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

  • C. 

   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến.

  • D. 

   Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.

 • 8. 
  Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất:
  • A. 

   Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 cuộc đấu tranh của công dân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

  • B. 

   Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 cuộc đấu thanh của công nhân, 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

  • C. 

   Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

  • D. 

   Riêng trong tháng 5-1930, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nông dân, 34 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

 • 9. 
  Năm 2000 đã được Bộ Chính trị quyết định là năm “Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này một phong trào thanh niên đã có bước phát triển mới trong cả nước, tạo ấn tượng đẹp trong nhân dân về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Đó là phong trào gì?
  • A. 

   Thanh niên xung kích

  • B. 

   Thanh niên tình nguyện

  • C. 

   Thanh niên lập thân kiến quốc

  • D. 

   Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.

 • 10. 
  Truyền thuyết "Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương" ra đời trong triều đại nào ?
  • A. 

   Hùng Vương

  • B. 

   An Dương Vương

  • C. 

   Mai Hắc Đế

  • D. 

   Hai Bà Trưng

 • 11. 
  Người có công dẹp nạn cát cứ, thống nhất đất nước vào năm 967 là ai ?
  • A. 

   Lê Hoàn

  • B. 

   Lý Công Uẩn

  • C. 

   Đinh Bộ Lĩnh

  • D. 

   Lý Thường Kiệt

 • 12. 
  Nền giáo dục đại học Việt Nam xem như được bắt đầu từ thời điểm nào và với sự kiện gì ?
  • A. 

   Vào năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài.

  • B. 

   Dưới thời Lê Thánh Tông với sự ra đời bộ Luật Hồng Đức.

  • C. 

   Vào năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu mở Quốc Tử Giám.

  • D. 

   Thời Tây Sơn, sau khi lập lại nền thống nhất đất nước.

 • 13. 
  Bài ca chính thức của Đoàn có tên là gì? Tác giả là ai?
  • A. 

   Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hòa

  • B. 

   Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hà

  • C. 

   Kết niên lại – Hoàng Hòa

  • D. 

   Lên đàng – Hoàng Hà

 • 14. 
  Người khởi xướng phong trào đưa thanh niên ra nước ngoài học tập là ai ?
  • A. 

   Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân.

  • B. 

   Nguyễn Thái Học với Việt Nam Quốc dân Đảng.

  • C. 

   Lương Văn Can với Đông kinh Nghĩa thục.

  • D. 

   Phan Bội Châu với phong trào Đông Du.

 • 15. 
  Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức vào thời gian và địa điểm nào ?
  • A. 

   Tháng 3/1935 tại MaCao (Trung Quốc)

  • B. 

   Tháng 7/1935 tại MaCao (Trung Quốc)

  • C. 

   Tháng 3/1935 tại ngoại thành Hà Nội

  • D. 

   Tháng 7/1935 tại ngoại thành Hà Nội

 • 16. 
  Chiến thắng có ý nghĩa lớn lao của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong năm 1875 là chiến thắng gì ?
  • A. 

   Hạ thành Quy Nhơn

  • B. 

   Chiếm đất Gia Đinh

  • C. 

   Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút

  • D. 

   Giải phóng Quảng Ngãi và Phú Yên

 • 17. 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập và lãnh đạo?
  • A. 

   26/3/1931. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • B. 

   26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • C. 

   26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần Phú.

  • D. 

   26/3/1931. Do Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • 18. 
  Lực lượng vũ trang ra đời từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, sau đó được thống nhất lại với tên gọi là gì ?
  • A. 

   Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

  • B. 

   Cứu quốc dân

  • C. 

   Việt Nam giải phóng quân

  • D. 

   Vệ quốc Đoàn

 • 19. 
  Nơi nào diễn ra cuộc mít tinh lớn giành chính quyền tại Hà Nội trong CMTT 1945 ?
  • A. 

   Quảng trường Ba Đình

  • B. 

   Quảng trường Nhà hát lớn

  • C. 

   Dinh Toàn quyền Đông Dương

  • D. 

   Vườn Bách thảo

 • 20. 
  Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 21. 
  Tại Đại hội Đảng lần thứ II (1951), Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ?
  • A. 

   Đảng Cộng sản Việt Nam

  • B. 

   Đảng Cộng sản Đông Dương

  • C. 

   Đảng Lao động Việt Nam

  • D. 

   Đảng Xã hội Việt Nam

 • 22. 
  Ngày toàn quân Pháp cuối cùng rút khỏi nước ta, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng là ngày nào ?
  • A. 

   20/7/1954

  • B. 

   10/10/1954

  • C. 

   16/5/1955

  • D. 

   22/5/1955

 • 23. 
  Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2 vào thời điểm nào ?
  • A. 

   Đầu năm 1972

  • B. 

   4/1972

  • C. 

   10/1972

  • D. 

   12/1972

 • 24. 
  Dưới ách thống trị của nhà Lương, nước ta bị chia thành:
  • A. 

   Giao Châu và Ái Châu

  • B. 

   Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Hoàng Châu

  • C. 

   Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Hoàng Châu, Lợi Châu, Minh Châu

  • D. 

   Ái Châu, Đức Châu, Hoàng Châu

 • 25. 
  Trong cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược Triệu Quang Phục đã sử dụng cách đánh gì
  • A. 

   Cho quân mai phục đánh bất ngờ.

  • B. 

   Phản công quyết liệt.

  • C. 

   Ban ngày tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng. Đêm đến chèo thuyền ra đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực.

  • D. 

   Xây dựng căn cứ theo lối phòng thủ.

Back to Top Back to top