Zica Alapac 2 Kol

20 Questions | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Zica Alapac 2 Kol - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Izbor najbolje opreme podrazumeva:1. razumevanje dostupnih procesa  i tehnologije2.Razmatranje cene3.4.5.Fleksibilnosti
  • A. 

   Kvaliteta i kapaciteta

  • B. 

   Kvaliteta i odrzavanja

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Kapaciteta i odrzavanja

 • 2. 
  Izbor opreme je jedan od cicnioca koji mogu obezbediti konkurentsku prednost u :1. Fleksibilnosti zahteva korisnika2.3.Visem kvalitetu
  • A. 

   Vecoj konkurentnosti

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nizoj ceni

  • D. 

   Boljoj organizaciji

 • 3. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnjuIzabeerite jedan odg
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Efektivni kapacitet je uvek nizi od projektovanog kapaciteta

  • C. 

   Efektivni kapacitet je uvek visi od projektovanog kapaciteta

  • D. 

   Efektivni kapacitet je uvek isti kao projektovani kapacitet

 • 4. 
  Iskoriscenost je
  • A. 

   Stvarni input izrazen u procentima projektovanog kapaciteta

  • B. 

   Stvarni output izrazen u procentima efektivnog kapaciteta.

  • C. 

   Stvarni output izrazen u procentima projektovanog kapaciteta

  • D. 

   Ne znam

 • 5. 
  Zaaokruzi tacnu tvrdnju:Izaberite jedan odg
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Efikasnost=efektivni kapacitet/svarno output

  • C. 

   Asdas

  • D. 

   Efikasnost=stvarni output/efektivni kapacitet

 • 6. 
  Usko grlo ima.................... od svim operacija u sistemuIzaberite jedan odg
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Najmanji efektivni kapacitet

  • C. 

   Najveci efektivni kapacitet

  • D. 

   Najmanji reaktivni kapacitet

 • 7. 
  Kod analize kapaciteta proizvodnog sistema vazne su tri mere:1. procesno vreme stanice2.procesno vreme sistema3.................
  • A. 

   Vreme procesnog ciklusa

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Vreme sistemskog ciklusa

  • D. 

   Vreme kapacitivnog ciklusa

 • 8. 
  Odluke o izboru lokacije su znacajne zbog:1. strategijskih udara2......................3.medjunarodnih aspekta ovih odlukaIzaberite jedan odg:
  • A. 

   Lokacije

  • B. 

   Troskova

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Radnika

 • 9. 
  Troskovi lokacije mogu biti:Izaberite jedan odg
  • A. 

   Stvari i fiktivni

  • B. 

   Trenutni i planirani

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Opipljivi i neopipljivi

 • 10. 
  Metode za procenu alternativne lokacije su:1.Metoda procene faktora2.Analiza lokacije prelomne tacke3.Metoda centra gravitacije4........................Izaberite jedan odg
  • A. 

   Metoda kriticnog puta

  • B. 

   Metoda standardne devijacije

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Transportni model

 • 11. 
  Metoda centra gravitacije je matematicki metod koji se primenjuje za odredjivanje lokacije distributivnog centra koj ce............................Izaberite jedan odg
  • A. 

   Minimizirati distributivne torskove

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Minimizirati broj radnih mesta

  • D. 

   Maksimizirati proizvodne kapacitete

 • 12. 
  Prostorni raspored orjentisan na proces vezan je za strategiju Izaberite jedan odg:
  • A. 

   Velikog obima i male fleksibilnosti

  • B. 

   Velikog obima i velike raznovrsnosti

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Malog obima i velike raznovrsnosti

 • 13. 
  Efektivni prostorni raspored moze pomoci jednoj organizacijji od ostvari strategiju koja podrazumeva:1. diferencijaciju2.nisu cenu i3..................Izaberite jedan odg
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Odgovor

  • C. 

   Kastemizaciju

  • D. 

   Sistematizaciju

 • 14. 
  Olaksavanje protoka informacija, ljudi i materijala se postizeIzaberite jedan odg
  • A. 

   Efektivnim prostornim rasporedom

  • B. 

   Efikasnim prostornim rasporedom

  • C. 

   Ne zmam

  • D. 

   Konzistentnim prostornim rasporedom

 • 15. 
  Razbijanje planova koji minimalizuju troskove vezane za ovakve prognoze zovu se......................Izaberite jedan odg 
  • A. 

   Projektno vremensko planiranje

  • B. 

   Agregatno vremensko planiranje

  • C. 

   Procesno vremensko planiranje

  • D. 

   Ne znam

 • 16. 
  Raspored razbijanja agregatnog plana(u sitnije delove) kod proizvodnje naziva se........................Izaberite jedan odg
  • A. 

   Razdruzivanje

  • B. 

   Ne zmam

  • C. 

   Raspracavanje

  • D. 

   Razradjivanje

 • 17. 
  Master plan proizvodnje radi se za prediod do............Izaberite jedan odg
  • A. 

   6 meseci

  • B. 

   3 mesea

  • C. 

   Godinu dana

  • D. 

   Ne znam

 • 18. 
  Mesane opcije za izradu plana mogu biti u obliku:Izaberite jedan odg
  • A. 

   Strategije potere ili strategije nivoa

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Strategije potere ili strategije nagrade

  • D. 

   Strategije nagrade ili strategije nivoa

 • 19. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:Izaberite jedan odg
  • A. 

   Podjednako i u usluznim i u prozivodnim delatnostima

  • B. 

   Agregatno planiranje se mnogo lakse sprovodi u usluznim nego u proizvodnim delatnostima

  • C. 

   Agregatno planiranje se mnogo lakse sprovodi u prozivodnim nego u usluznim delatnostima

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  Odluke o vremenskom planiranju odnose se na probleme usaglasavanja prozivodnje i ....................Izaberite jedan odg
  • A. 

   Planirane potraznje

  • B. 

   Fluktuirajuce potraznje

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Stvarne potraznje

Back to Top Back to top