تست روانشناسی کندو

10 Questions

Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  فرض کنید با قطار در حال سفر هستید؛ کدام یک از بازی های زیر را برای سرگرمی انتخاب می کنید؟ 
  • A. 
  • B. 

   Option 2

  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Option 5

  • F. 
 • 2. 
  برای مدیریت ایمیل های خود از کدام یک از سرویس های زیر بیش تر استفاده می کنید؟
  • A. 
  • B. 
  • C. 

   Option 3

  • D. 
  • E. 

   Opti on 5

  • F. 
 • 3. 
  برای برقراری ارتباط با دیگران، کدامیک از پیام رسان های زیر را ترجیح می دهید؟ 
  • A. 
  • B. 
  • C. 

   O ption 3

  • D. 
  • E. 

   Option 5

  • F. 
 • 4. 
  در کدامیک از شبکه های اجتماعی فعالیت بیش تری دارید؟
  • A. 
  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 
  • E. 

   O ption 5

  • F. 
 • 5. 
  ترجیح می دهید برای اطلاع از وضعیت آب و هوا از کدام یک از برنامه های زیر استفاده کنید؟
  • A. 

   Option 1

  • B. 
  • C. 
  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

  • F. 
 • 6. 
  برای پخش فایل های صوتی و تصویری با کدام یک از برنامه های زیر راحت تر هستید؟
  • A. 

   Option 1

  • B. 
  • C. 
  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

  • F. 
 • 7. 
  برای مدیریت امور مالی خود کدام یک از برنامه های زیر را مناسب می دانید؟ 
  • A. 

   Option 1

  • B. 
  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

  • F. 
 • 8. 
  اگر قرار باشد نقشه های کاغذی را کنار بگذارید؛ از کدام یک از برنامه های نقشه و مسیریابی هوشمند استفاده می کنید؟ 
  • A. 

   Option 1

  • B. 
  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

  • F. 
 • 9. 
  اگر قرار باشد مدتی از روز را با گوشی هوشمند خود بازی کنید؛ کدام یک از بازی های استراتژیک زیر را انتخاب می کنید؟
  • A. 

    

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 
  • E. 
  • F. 
 • 10. 
  از کدامیک از مرورگر های زیر بیش تر استفاده می کنید ؟
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
  • F.