BÁc SĨ Tim MẠch

13 Questions | Total Attempts: 74

SettingsSettingsSettings
BÁc SĨ Tim MẠch - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Ở người trưởng thành, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:
  • A. 

   0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây

  • B. 

   0,12 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây

  • C. 

   0,8 giây, trong đó tâm nhĩo co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây

  • D. 

   0,1 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,5 giây

 • 2. 
  Ý nào không phải là sai khác về hoạt động của cơ tim so với hoạt động của cơ vân?
  • A. 

   Hoạt động cần năng lượng

  • B. 

   Hoạt động tự động

  • C. 

   Hoạt động theo chu kì

  • D. 

   Hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì”.

 • 3. 
  Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?
  • A. 

   Nút xoang nhĩ --> Nút nhĩ thất --> Bó his --> Mạng Puôc – kin

  • B. 

   Nút nhĩ thất --> Mạng Puôc – kin --> Nút xoang nhĩ --> Bó his

  • C. 

   Nút nhĩ thất --> Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ --> Bó his --> Mạng Puôc – kin

  • D. 

   Nút xoang nhĩ  Bó his  Nút nhĩ thất  Mạng Puôc – kin

 • 4. 
  Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
  • A. 

   Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

  • B. 

   Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch

  • C. 

   Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch

  • D. 

   Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch

 • 5. 
  Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim được gọi là:
  • A. 

   Tính tự động của tim

  • B. 

   Tính điều hòa của tim

  • C. 

   Tính nhịp nhàng của tim

  • D. 

   Tính khép kín của tim

 • 6. 
  Ý nào sau đây không phải là đặc tính của huyết áp? 
  • A. 

   Sự tăng dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phân tử máu với nhau khi vận chuyển

  • B. 

   Càng xa tim, huyết áp càng giảm

  • C. 

   Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ

  • D. 

   Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn

 • 7. 
  Chứng huyết áp cao biểu hiện khi:
  • A. 

   Huyết áp tâm thu trên 130mmHg và kéo dài.

  • B. 

   Huyết áp tâm thu trên 140mmHg và kéo dài

  • C. 

   Huyết áp tâm thu trên 70mmHg và kéo dài

  • D. 

   Huyết áp tâm thu trên 90mmHg và kéo dài

 • 8. 
  Chỉ số huyết áp của một người đạt dưới 100/60mmHg, sức bóp cơ tim yếu, giảm trương lực mạch máu. Huyết áp của người này được xép vào cao huyết áp là đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 9. 
  Vì sao tốc độ máu ở mao mạch chảy chậm hơn ở động mạch?
  • A. 

   Vì tổng tiết diện của mao mạch lớn

  • B. 

   Vì mao mạch thường ở xa tim

  • C. 

   Vì số lượng mao mạch lớn hơn

  • D. 

   Vì áp lực co bóp của tim giảm.

 • 10. 
  Huyết áp là:
  • A. 

   Áp lực của máu tác động lên thành mạch

  • B. 

   Lực co bóp của tâm thất tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của mạch.

  • C. 

   Lực co bóp của tâm nhĩ tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của mạch

  • D. 

   Là khả năng tim co dãn theo chu kì đẩy máu vào hệ mạch

 • 11. 
  Để đo huyết áp của trâu bò, nên đo ở vị trí nào?
  • A. 

   Đuôi

  • B. 

   Chân trước

  • C. 

   Chân sau

  • D. 

   Ngang thân tại vị trí tim

 • 12. 
  Nhịp tim của người trưởng thành bình thường là:____________
 • 13. 
  Khi tham gia dự án, khó khăn mà nhóm gặp phải là gì?
  • A. 

   Khó họp nhóm

  • B. 

   Không biết cách nào để hoàn thành nhiệm vụ

  • C. 

   Khó tìm tài liệu

  • D. 

   Không biết cách gửi bài trên face

Back to Top Back to top