צהל 1967-1973

45 Questions | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
צהל 1967-1973

.


Questions and Answers
 • 1. 
  אחרי מלחמת ההתשה הנחת היסוד של המודיעין הישארלי היתה
  • A. 

   מצרים לא תצא למלחמה בלי סוריה

  • B. 

   מצרים לא תצא למלחמת התשה נוספת

  • C. 

   מצרים לא תצא למלחמה בלי שתהיה לה היכולת לתקוף בעומק מדינת ישארל

  • D. 

   מצרים תצא למלחמה רק אם תובטח לה התערבות רוסית המקרה של תבוסה

 • 2. 
  איזה מן התופעות אפיינה את הניין הכוח הצבאי הין מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים
  • A. 

   הדומיננטיות של הטנק בצבא היבשה

  • B. 

   בניית מסלולי הכשרה ארוכים

  • C. 

   צמצום המפקדות והגדלת ניידותן

  • D. 

   קצב הקידום האיטי של קצונת צבא הקבע

  • E. 

   הרחבת המפקדות על חשבון "השיניים"(הלוחמים)

 • 3. 
  1. גיוס המילואים בסוף אפריל 1973:
  • A. 

   א. הרתיע את מצרים וסוריה וגרם לדחיית המלחמה

  • B. 

   ב. כלל את סדר הכוחות הדרוש למגננה במקרה שתפרוץ מלחמה

  • C. 

   ג. נועד להשלים את סדר הכוחות בסיני בשעה שכוחות סדירים הוצאו ממנו לטובת מצעד יום העצמאות

  • D. 

   ד. נעשה במסגרת תרגיל גיוס שתוכנן זמן רב מראש

 • 4. 
  1. ההבדל בין האופן שבו נחזתה ונלמדה צליחת התעלה לפני המלחמה לבין הצליחה בפועל בזמן המלחמה נבע מ:
  • A. 

   א. הצורך להילחם עד התעלה וליצור מסדרון מאובטח שיוביל אליה

  • B. 

   ב. הקושי לרכז את אמצעי הצליחה תוך כדי הלחימה

  • C. 

   ג. עוצמת ההתנגדות המצרית מן הצד המערבי של התעלה

  • D. 

   ד. בעיות התיאום הקשורות במעבר אוגדה (של ברן) בתוך אוגדה (של אריק)

 • 5. 
  הוויכוח בין שר הביטחון והרמטכל בשבת 6 באוקטובר 1973 בבוקר עסק בשאלה:
  • A. 

   אם לגייס מילואים לפני שתיפתח המלחמה או להמתין עם הגיוס עד גמר בצום

  • B. 

   אם לגייב רק את מלואי חיל האוויר או את הצבא כולו

  • C. 

   אם לחי האוויר צריך להנחית מכת מנע על אחד מחילות האוויר של מצרים וסוריה

  • D. 

   אם צריך או לא צריך לעדכן את הממשל הארצות הברית

 • 6. 
  הויכוח על תפיסת ההגנה בסיני
  • A. 

   הסתיים העקבות ההפגזות המצריות הגדולות הספטמבר ואקטובר 1968

  • B. 

   התנהל בין חסידי השריון לחסידי התותחנים

  • C. 

   היה ויכוח הין תפיסת הגנה סטטית לבין תפיסת הגנה ניידת

  • D. 

   היה ויכוח בין קצינים שחשבו שצריך להגן על קו התעלה לבין קצינים שחשבו שיש לצלוח אותה ולהילחם בעברה המערבי

 • 7. 
  היוזמה האמריקאית בקיץ. 1970 
  • A. 

   נעודה לחדש את שליחות יארינג

  • B. 

   הביאה לסיום מלחמה ההתשה ולהפסקת האש החזית המצרית והירדנית

  • C. 

   הביאה להתפרקות ממשלת האחדות הלאומית

  • D. 

   כל התשובות

 • 8. 
  הלחימה הישראלית הגד הטרור הפלסטיני בשנים 1970-1968:
  • A. 

   התבססה על המכשול שהוקם בבקעת הירדן

  • B. 

   הצליחה למנוע או ליירט את רוב החדירות לגדה המערבית המארבים ומרדפים

  • C. 

   שילבה את חיל האוויר בהיקף רחב בהיעדר חיל אוויר ירדני שיתייצב מולו

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 9. 
  1. הלקח שהופק מן התקלות שקרו במתקפת הנגד בדרום, במתקפה בצפון ובמערכת הצליחה היה:
  • A. 

   א. הקמת מפקדת כוחות השדה/היבשה

  • B. 

   ב. הקמת מפקדות הגייסות

  • C. 

   ג. הגדלת סדר הכוחות של הצבא ובניית אוגדות נוספות

  • D. 

   ד. פיתוח תפיסת הקרב המשולב

 • 10. 
  הנחיית הממשלה לצהל במאי 1973 היתה
  • A. 

   להימנע מפרובוקציות שעשיות להחיש מלחמה

  • B. 

   לגייס מילואים כדי להגדיל את הסדר הכוחות בחזית הדרום

  • C. 

   להתכונן למלחמה במחצית השניה של הקיץ המתקרב

  • D. 

   לתרגל תסריטי מלחמה שונים

  • E. 

   הגדירה את מטרות המלחמה כאשר תפרוץ ביוזמת מצרים וסוריה

 • 11. 
  הניצחון המלחמת ששת הימים יוחס על ידי החברה והתקשורת בישראל
  • A. 

   לאוזלת ידם של הערבים

  • B. 

   להכנה המקצועית והנכונה של הצבא למלחמה

  • C. 

   למנהיגותם וגאונותם הצבאית של מפקדי הצבר בזמן המלחמה

  • D. 

   לתמיכה ארצות הברית ובריטניה

 • 12. 
  הסיבה העיקרית להחלטת חוסיין לדכא את הארגונים הפלסטיניים בירדן הספטמבר 1970 היתה
  • A. 

   פעולות החבלים נגד ישראל וחששותיו מפעולת תגמול של צהל

  • B. 

   לחץ על מעצמות המערב לאחר חטיפת ארבעה מטוסים לזרקה שבירדן

  • C. 

   סירובם של הפלסטינים לקבל את מרותו וחתירתם למעמד של מדינה בתוך מדינה

  • D. 

   פגיהותיהם של המחבלים בכבודו של צבא ירדן

 • 13. 
  1. הסיבה לכוננות שהוכרזה בישראל באפריל 1973 היתה:
  • A. 

   א. ריכוזי כוחות מצריים לאורך התעלה

  • B. 

   ב. הגעת מטוסי מירז' מלוב למצרים ונפילת הקונספציה של המודיעין

  • C. 

   ג. ידיעות על החלטה מצרית לצאת למלחמה במאי 1973

  • D. 

   ד. התרעה שהעביר המלך חוסיין לראש הממשלה גולדה מאיר

 • 14. 
  העדפת הניסיון על פני הלימוד לאחר מלחמת ששת הימים 
  • A. 

   דרדרה את רמת החשיבה הצבאית בצהל

  • B. 

   הכינה את צהל לחזרה על מלחמת ששת הימים במקום למלחמה הכל מתווה אפשרי

  • C. 

   העלתה את גיל הפיקוד הבכיר של צהל

  • D. 

   הרחיקה מהצבא קצינים שלא התבלטו במלחמה

 • 15. 
  העלאת חטיבת שריון 7 לרמת הגולן ערב המלחמה מעידה 
  • A. 

   על הבנת הפיקוד העליון שמלחמה כוללת עומדת לפרוץ הרמת הגולן בכל יום

  • B. 

   על תפיסה שמודבר האיום מקומי וזמני: לרמת הגולן הועלה הגדוד היחיד 77 שהתאמן בגרירת גשר הגלילם

  • C. 

   מצוקת כוח אדם של צהל

  • D. 

   על הרגישות בישראל להתרעה שהעביר המלך חוסין לראש הממשלה גולדה מאיר

 • 16. 
  העלייה ביוקרתם האישית של המפקדים הביאה ל
  • A. 

   נהירה גוברת של קצנים למכללה לביטחון לאומי לית ספר לפיקוד ומטה להשתלמויות בחות לארץ

  • B. 

   לשיקת מעמדה של התורה הצבאית ולהפרת האיזון בין הניסיון והלימוד

  • C. 

   לאינפלציה של צלשים ועיטורים

  • D. 

   למתח הין צבא והפוליטיקאים

 • 17. 
  הפצצות חיל האוויר העמוק מצריים 
  • A. 

   אילצו את מצרים להפסיק את מלחמת ההתשה ולבקש הפסקת אש

  • B. 

   הופסקו האפריל 1970 בעקבות שיגור יחידות הגנה אויריות וטייסות רוסיות להגן על הדלתה של הנילוס

  • C. 

   גרמו לקרע בין ארצות הברית וישראל

  • D. 

   הביאו לבידוד בינלאומי של ישראל בעקבות פגיעות בבית ספר ובמפעלים אזרחיים

 • 18. 
  1. התקריות הראשונות בחזית תעלת סואץ נגרמו בגלל:
  • A. 

   א. מאבק על תיחום קווי הפסקת האש והשליטה בתעלה, בחופי סיני של הים התיכון ובגדה המזרחית של התעלה מדרום לפורט סעיד

  • B. 

   ב. מארבים שהניחו המצרים בגדה המערבית של התעלה כדי להפגין שלמרות המפלה הם עדיין מסוגלים להילחם

  • C. 

   ג. פרובוקציות של צה"ל

  • D. 

   ד. ניסיונות ישראל לשאוב נפט במפרץ סואץ

 • 19. 
  התקריות הראשונות בתעלה ביולי 1967 נגרמו בגלל
  • A. 

   נסיונות המצרים להיאחז באזור הביצות בגזרה הצפונית של התעלה

  • B. 

   ירי מצרי לחיפוי על התחמקים מן השבי שניסו לחצות את התעלה בצד המצרי

  • C. 

   פרובוקציות של צהל

  • D. 

   נסיונות ישראל לשאוב נפט המפרץ סואץ

 • 20. 
  חשיפת מפקדי הצבא לתקשורת לאחר מלחמה ששת הימים גרמה ל
  • A. 

   מאבקים בניהם על זרי הדפנה של הניצחון

  • B. 

   יצירת "חצרות" של עיתונאים סביב מפקדים מסוימים

  • C. 

   פולחן אשיות של מקצת המפקדים שלובה על ידי העיתונות

  • D. 

   העלאת התקן של דובר צהל

 • 21. 
  ישראל הפסיקה להתריע את מצרים
  • A. 

   כאשר פתחה במלחמה ב6 באוקטובר 1973

  • B. 

   כאשר התכוונה לפתוח במלחמה באפריל מאי 1973

  • C. 

   כאשר סאדאת הודיע לכוחות הרוסים לצאת ממצרים ביולי 1972

  • D. 

   כאשר סאדאת הורה לצבא המצרי באוקטובר 1972 להכין למחלמה "עם מה שיש" בלי להמתין לאספקת נשק נוסף מרוסיה

 • 22. 
  כיצד הבין המודיעין הישראלי את הפעילות המדינית המצרית בזירה הבנילאומית והבין מערבית בשנת 1973
  • A. 

   כגיוס תמיכה למלחמה

  • B. 

   כמאמץ לגייס סיוע כספי למצרים שנמצאה על סף פשיטת רגל

  • C. 

   כתחליף למלחמה נגד ישראל שמצרים אינם מסוכלים לנהל

  • D. 

   כמאמץ להביא להסכם בין המעצמות על הסדר באזור

 • 23. 
  1. לחימת הפלסטינים נגד צה"ל בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים:
  • A. 

   א. התרכזה בשטחי הגדה המערבית

  • B. 

   ב. יצרה חזית ראשית בגבול ירדן וחזית משנית בגבול לבנון

  • C. 

   ג. ניזונה בעיקר מסיוע מצרי ובתמורה סייעה לצבא המצרי במלחמת ההתשה

  • D. 

   ד. זכתה באהדת דעת הקהל בעולם הודות לחטיפות המטוסים

 • 24. 
  לחימת הפלסטינים נגד צהל אחרי מלחמת ששת הימים
  • A. 

   היתה התקממות עממית בשטחים הכבושים

  • B. 

   נכשלה בתוך השטחים ולכן עברה לקווי הפסקת האש ולזירה הבנילאומית

  • C. 

   ניזונה מסיוע ירדני ובתמורה סייעה לצבא ירדו בלחימה מול צהל

  • D. 

   זכתה באהדת דעת הקהל בעולה הודות לחטיפות המטוסים

 • 25. 
  1. מדוע הוחלט בתחילת אוקטובר 1973 להעלות את חטיבת השריון 7 לרמת הגולן:
  • A. 

   א. כדי לחזק את ההיערכות ברמת הגולן ועל-פי דרישת סגן הרמטכ"ל שראה אפשרות שתפרוץ מלחמה

  • B. 

   ב. כהיענות לדרישת אלוף פיקוד צפון לתגבר אותו בכוח שיוכל להגיב על מחטף מקומי או פעולת תגמול סורית על הפלת 13 המטוסים ב-13 בספטמבר

  • C. 

   ג. כדי לערוך תרגיל אוגדתי ברמת הגולן ולהרתיע את הסורים מפני כל יוזמה התקפית

  • D. 

   ד. בגלל ההתרעה שהעביר המלך חוסיין לראש הממשלה גולדה מאיר