კერძო – 13-17 გვ. დემიელინიზაცია, თავის ტკივილი

39 Questions | Total Attempts: 80

SettingsSettingsSettings
კერძო – 13-17 გვ. დემიელინიზაცია, თავის ტკივილი - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ დემიელინიზაციური დაავადებები ეწოდება იმ პათოლოგიას, როდესაც ადგილიაქვს: 
  • A. 

   \ მემბრანის დაზიანებას.

  • B. 

   \ რუხ ნივთიერებაში კალციფიკატების ჩალაგებას.

  • C. 

   \ მიელინის გარსის დაშლას.

 • 2. 
  \\\\ დემიელინიზაციის მიზეზი შეიძლება იყოს: 
  • A. 

   \ ოლიგემია

  • B. 

   \ ნერვული ღეროს სიმსივნური ინფილტრაცია.

  • C. 

   \ იმუნურ-ანთებითი პროცესები

  • D. 

   \ ასაკობრივი ცვლილებები.

 • 3. 
  \\\\ დისმიელინიზაციური დაავადებები მოიცავს პათოლოგიების იმ ჯგუფს, სადაცმიელინის გარსის დაზიანებას იწვევს: 
  • A. 

   \ ტრავმა

  • B. 

   \ იშემიური პროცესი

  • C. 

   \ გენეტიკური დეფექტი

  • D. 

   \ იმუნურ-ანთებითი პროცესი

 • 4. 
  \\\\ ც.ნ.ს-ში მიელინის გამომუშავება ხდება: 
  • A. 

   \ ასტროციტებით

  • B. 

   \ ოლიგოდენდროგლიოციტებით

  • C. 

   \ მიკროგლიოციტებით

  • D. 

   \ ეპენდიმოციტებით

 • 5. 
  \\\\ დემიელინიზაციურ დაავადებებს მიეკუთვნება: 
  • A. 

   \ ჰემორაგიული ინსულტი

  • B. 

   \ ეპილეფსია

  • C. 

   \ მწვავე ჰემორაგიული ლეიკოენცეფალოპათია

  • D. 

   \ პარკინსონის დაავადება

 • 6. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზს ტიპიური კლინიკური სინდრომია: 
  • A. 

   \ მენინგეალური ნიშნები.

  • B. 

   \ ფოკალური ან მულტიფოკალური დისფუნქციის შექცევადი შეტევები.

  • C. 

   \ მაღალი ცხელება.

  • D. 

   \ ფოკალური გულყრები.

 • 7. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზი უხშირესად გვხდება: 
  • A. 

   \ ახალშობილებში

  • B. 

   \ 70 წლის ზემოთ

  • C. 

   \ 10-15 წლის ასაკში

  • D. 

   \ 20-40 წლის ასაკში

 • 8. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის რისკი მაღალია იმ ადამიანებში, - 
  • A. 

   \ რომლებმაც ბავშვთა ინფექციური დაავადებები მოგვიანებით (12-15 წლის) ასაკში გადაიტანეს.

  • B. 

   \ რომლებსაც ანამნეზში აღენიშნებათ ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია.

  • C. 

   \ რომლებსაც გადატანილი აქვთ ქალა-ტვინის მძიმე ტრავმა.

  • D. 

   \ რომლესაც ანამნეზში აღენიშნება იშემიური ინსულტი.

 • 9. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის ეტიოპათოგენეზის ძირითადი მიზეზია: 
  • A. 

   \ პერფუზიული წნევის ცვალებადობა.

  • B. 

   \ ლიმფოციტური ინფილტრაციის შედეგად, მიელინის მემბრანის დაზიანება

  • C. 

   \ ამილოიდური დისტროფია.

  • D. 

   \ მეტაბოლური ცვლილებები.

 • 10. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის დროს მყარი ნევროლოგიური დეფიციტის მიზეზია: 
  • A. 

   \ B-ლომფოციტებით ნერვული ღეროს ინფილტრაცია

  • B. 

   \ აქსონური დაზიანება

  • C. 

   \ ეოზინოფილური ციტოზი

  • D. 

   \ თ-ქილერების დისფუნქცია.

 • 11. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის დროს ყველაზე ხშირად გვხვდება: 
  • A. 

   \ ფორტიფიკაციული სპექტრი.

  • B. 

   \ თავბრუხვევა

  • C. 

   \ მხედველობის დაქვეითება.

  • D. 

   \ პათოლოგიური დაღლილობა

 • 12. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებში ხშირად ვლინდება ისეთიკლინიკური სინდრომი, როგორიცაა: 
  • A. 

   \ კერერის ნიშანი

  • B. 

   \ ლერმიტის ნიშანი

  • C. 

   \ კერნიგის ნიშანი

  • D. 

   \ ბრუძინსკის ნიშანი

 • 13. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის დებიუტს ხშირად წარმოადგენს: 
  • A. 

   \ რეტრობულბური ნევრიტი

  • B. 

   \ ქვედა პარაპარეზი

  • C. 

   \ ბირთვთაშორისი ოფთალმოპლეგია

  • D. 

   \ ავტონომიური ნეიროპათია

 • 14. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის გამწვავების დროს უჯრედოვანი იმუნიტეტისდეფიციტის ნიშანია: 
  • A. 

   \ თ-ლიმფოპენია

  • B. 

   \ B-ლიმფოპენია

  • C. 

   \ თ-კილერების რაოდენობის მომატება

  • D. 

   \ მონოციტების რაოდენობის დაქვეითება

 • 15. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის დროს “კლინიკური დისოციაციის” ფენომენსახასიათებს: 
  • A. 

   \ გარეთა ოფთალმოპლეგია და მუცლის კანის რეფლექსების მომატება

  • B. 

   \ ღრმა მგრძნობელობის მოშლა და ზერელე მგრძნობელობის ჰიპესთეზია

  • C. 

   \ ტკივილი ქვედა კიდურებში ღრმა მგრძნობელობის ჰიპესთეზია

  • D. 

   \ კიდურების ცენტრალური პარეზი თანხლებული კუნთთა ჰიპოტონიით

 • 16. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის ბ.მ.რ დიაგნოსტიკის დროს უნდა გავითვალისწინოთ,რომ ფოლაქები, როგორც წესი ლოკალიზებულია: 
  • A. 

   \ პერივენტრიკულურ თეთრ ნივთიერებაში

  • B. 

   \ სუბკორტიკალურ თეთრ ნივთიერებაში

  • C. 

   \ ქერქქვეშა ბირთვებში

  • D. 

   \ გარსებში

 • 17. 
  \\\\ განივი მიელიტი შეიძლება განვითარდეს და იქონიოს რეკურენტულიმიმდინარეობა: 
  • A. 

   \ სისტემური წითელი მგლურის დროს

  • B. 

   \ სამწვერა ნერვის ნევრალგიის დროს

  • C. 

   \ შაკიკის დროს

  • D. 

   \ პარკინსონის დაავადების დროს.

 • 18. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის რეციდივი განისაზღვრება როგორც მწვავენევროლოგიური დარღვევის ეპიზოდი, რომელიც გრძელდება: 
  • A. 

   \ არანაკლებ 24 საათისა

  • B. 

   \ არანაკლებ 2 საათისა

  • C. 

   \ არაუმეტესს 10 საათისა

  • D. 

   \ არანაკლებ 10 საათისა

 • 19. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის პირველი შეტევის დასაწყისს მეორე შეტევისდასაწყისისგან უნდა ჰყოფდეს: 
  • A. 

   \ 12 დღე

  • B. 

   \ 24 საათი.

  • C. 

   \ 21 დღე

  • D. 

   \ 30 დღე.

 • 20. 
  \\\ გაფანტული სკლეროზის შეტევათა სიხშირე განისაზღვრება მათირაოდენობით: 
  • A. 

   \ 2 წლის მანძილზე

  • B. 

   \ 8 თვის მანძილზე

  • C. 

   \ 1 წლის მანძილზე

  • D. 

   \ 18 თვის მანძილზე

 • 21. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის ბ.მ.რ-დიაგნოსტიკის კრიტერიუმებია:\\\ მრგვალი ან ოვალური ფორმის კერა, რომელიც თავისი აქსიალური ღერძითგვერდითი პარკუჭის მიმართ პარალელურადაა განლაგებული. 
  • A. 

   \ 1 ან 2 დემიელინიზაციის კერა

  • B. 

   \ დაზიანების 2 მმ-ზე მეტი დიამეტრის კერები

  • C. 

   \ ერთი ან მეტი კერა ან გვერდითი პარკუჭის მიმდებარე პერივენტრიკულური სივრცეში, ან კორძიან სხეულში ან სუბტენტორიალურ მიდამოში

 • 22. 
  \\\\ ბ.მ.რ-ზე დაზიანების ‘ტიპიურ” გამოვლინებას გაფანტული სკლეროზის დროსწარმოადგენს: 
  • A. 

   \ დაქვეითებული სიგნალი თ2-რეჟიმში.

  • B. 

   \ მომატებული სიგნალი თ-2 რეჟიმში

  • C. 

   \ მომატებული სიგნალი თ-1რეჟიმში

  • D. 

   \ აქტიური დაზიანების უბნებში გადოლინიუმით სიგნალის დაქვეითება

 • 23. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის დიაგნოსტიკური მარკერია:
  • A. 

   \ IგG-ის ინტრათეკალური სინთეზი

  • B. 

   \ მონონუკლეური პლეოციტოზი

  • C. 

   \ ოლიგოკლონური ზოლები

  • D. 

   \ ყველა ზემოთჩამოთვლილი

 • 24. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის რეციდივის მკურნალობა მოიცავს ისეთი ჯგუფისპრეპარატებს, როგორიცაა: 
  • A. 

   \ ანტიბიოტიკები

  • B. 

   \ ნეიროლეპტიკები

  • C. 

   \ კორტიკოსტეროიდებით პულს-თერაპია

  • D. 

   \ პლაზმაფერეზი

 • 25. 
  \\\\ გაფანტული სკლეროზის რემისიის დროს პრევენციული, პათოგენეზურიმკურნალობა მოიცავს: 
  • A. 

   \ ანტიკონვულსანტების გამოყენებას

  • B. 

   \ ბეტა-ინტერფერონების გამოყენებას

  • C. 

   \ კალციუმის ანტაგონისტების გამოყენებას

  • D. 

   \ ანტიბიოტიკების გამოყენებას

Back to Top Back to top