კერძო – 1– 5 გვ. დემენცია და მოძრაობითი დარღვევები

36 Questions | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
კერძო – 1– 5 გვ. დემენცია და მოძრაობითი დარღვევები - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ ნეიროდეგენერაციული დაავადებები გამოვლინდება: 
  • A. 

   \ ძირითადად ახალგაზრდა ასაკში,

  • B. 

   \ არ არის ასაკთან ასოცირებული,

  • C. 

   \ დაბერებასთან მათი აღმოცენების ალბათობა იზრდება,

  • D. 

   \ მხოლოდ ასაკოვან პაციენტებში.

 • 2. 
  \\\\ პროგრესული დემენციის სინდრომი (სხვა კლინიკური ნიშნების გარეშე ანმინიმალური ნიშნებით) ახასიათებს ჩამოთვლილიდან ერთერთს: 
  • A. 

   \ ალცჰაიმერის დაავადება,

  • B. 

   \ პარკინსონის დაავადება,

  • C. 

   \ გაფანტული სკლეროზი,

  • D. 

   \ ფრიდრაიხის ატაქსია

 • 3. 
  \\\\ პროგრესული დემენციის სინდრომი (სხვა კლინიკური ნიშნების გარეშე ანმინიმალური ნიშნებით) ახასიათებს ჩამოთვლილიდან ერთერთს: 
  • A. 

   \ პიკის დაავადება,

  • B. 

   \ ჰანტიქტონის ქორეა,

  • C. 

   \ გაფანტული სკლეროზი,

  • D. 

   \ ესენციური ტრემორი,

 • 4. 
  \\\\ პროგრესული დემენციის სინდრომი, თანმხლები სხვა ნევროლოგიურიგამოვლინებებით ახასიათებს ჩამოთვლილიდან ერთერთს: 
  • A. 

   \ ჰანტიქტონის დააავადება,

  • B. 

   \\ სიდენჰამის ქორეა,

  • C. 

   \ ბელის დამბლა

  • D. 

   \ გიენ-ბარეს სინდრომი

 • 5. 
  \\\\ პროგრესული დემენციის სინდრომი, თანმხლები სხვა ნევროლოგიურიგამოვლინებებით ახასიათებს ჩამოთვლილიდან ერთერთს: 
  • A. 

   \ ჰანტინგტონის დაავადება,

  • B. 

   \ შაკიკი,

  • C. 

   \ გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი,

  • D. 

   \ გაფანტული სკლეროზი

 • 6. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადებისას წამყვანი ნიშანია: 
  • A. 

   \ საყოფაცხოვრებო უნარ-ჩვევების დაკარგვა,

  • B. 

   \ პროგრესირებადი აფაზია,

  • C. 

   \ მეხსიერების დაქვეითება,

  • D. 

   \ ოპტიკური ატროფია.

 • 7. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადებას ახასიათებს: 
  • A. 

   \ დიზართრია,

  • B. 

   \ აფაზია,

  • C. 

   \ მნესტიური დარღვევები,

  • D. 

   \ სტუპორი.

 • 8. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადებას მოგვიანებით სტადიაზე ახასიათებს 
  • A. 

   \ ჰემიპლეგია

  • B. 

   \ ატაქსია

  • C. 

   \ სპასტიური კისერმრუდობა

  • D. 

   \ პარკინსონიზმი

 • 9. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადებას მოგვიანებით სტადიაზე ახასიათებს 
  • A. 

   \ სიარულის დარღვევა

  • B. 

   \ დიპლოპია და სტრაბიზმი

  • C. 

   \ ქვედა პარაპარეზი

  • D. 

   \ კუნთთა ატროფია

 • 10. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადების ჰისტოპათოლოგიური მარკერია 
  • A. 

   \ ლევის სხეულაკები

  • B. 

   \ ნეიროფიბრილური გორგლები

  • C. 

   \ სენილური ფოლაქები

  • D. 

   \ დემიელინიზაციის უბნები

 • 11. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადების დროს ატროფია ყველაზე მეტად გამოხატულია 
  • A. 

   \ შუბლის წილში

  • B. 

   \ კეფის წილში

  • C. 

   \ საფეთქლის წილში

  • D. 

   \ ტვინის ღეროში

 • 12. 
  \\\\ პიკის დაავადების დროს ატროფია ყველზე მეტად გამოხატულია 
  • A. 

   \ შუბლის წილში

  • B. 

   \ კეფის წილში

  • C. 

   \ საფეთქლის წილში

  • D. 

   \ ტვინის ღეროში

 • 13. 
  \\\\ პიკის დაავადების წამყვანი კლინიკური ნიშანია 
  • A. 

   \ მეხსიერების დარღვევა

  • B. 

   \ ეპილეფსიური გულყრები

  • C. 

   \ ქცევის დარღვევა

  • D. 

   \ ჰემიანოფსია

 • 14. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადების დროს ხდება 
  • A. 

   \ შავი სუბსტანციის ატროფია

  • B. 

   \ მკრთალი ბირთვის ატროფია

  • C. 

   \ მეინერტის ბირთვის ატროფია

  • D. 

   \ კუდიანი ბირთვის ატროფია

 • 15. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადების დროს თავის ტვინში აღინიშნება 
  • A. 

   \ სეროტონინის დეფიციტი

  • B. 

   \ დოფამინის დეფიციტი

  • C. 

   \ აცეტილქოლინის დეფიციტი

  • D. 

   \ ნორადრენალინის დეფიციტი

 • 16. 
   \\\\ ალცჰეიმერის დაავადების დროს თავის ტვინში აღინიშნება 
  • A. 

   \ ნიგროსტრიარული ნეირონების დეგენერაცია

  • B. 

   \ მეინერტის ბირთვის ქოლინერგული ნეირონების დეგენერაცია

  • C. 

   \ ცისფერი ლაქის ნორადრენერგული ნეირონების დეგენერაცია

  • D. 

   \ გაემ-ერგული ნეირონების დიფუზური დეგენერაცია

 • 17. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადების დროს მკურნალობა ძირითადად მოიცავს 
  • A. 

   \ ლევოდოპას პრეპარატებს

  • B. 

   \ სეროტონინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორებს

  • C. 

   \ ანტიქოლინესთერაზულ პრეპარატებს

  • D. 

   \ მაო-ს ინჰიბიტორებს

 • 18. 
  \\\\ ალცჰეიმერის დაავადების დროს მკურნალობა ძირითადად მოიცავს 
  • A. 

   \ ნეიროლეპტიურ პრეპარატებს

  • B. 

   \ სეროტონინის და ნორადრენალინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორებს

  • C. 

   \ ანტიქოლინესთერაზულ პრეპარატებს

  • D. 

   \ დოფამინის რეცეპტორტა აგონისტება

 • 19. 
  \\\\ პოზის დარღვევის სინდრომი ვლინდება ერთერთი ჩამოთვლილი დაავადებისდროს: 
  • A. 

   \ ალცჰაიმერის დაავადება,

  • B. 

   \ პიკის დაავადება,

  • C. 

   \ პარკინსონის დაავადება,

  • D. 

   \ გაფანტული სკლეროზი.

 • 20. 
  \\\\ პოზის დარღვევის სინდრომი ვლინდება ერთერთი ჩამოთვლილი დაავადებისდროს: 
  • A. 

   \ გიენ-ბარეს სინდრომი

  • B. 

   \ პროგრესირებადი სუპრანუკლეარული დამბლა,

  • C. 

   \ განივი მიელიტი,

  • D. 

   \ მიასთენია.

 • 21. 
  \\\\ დემენცია გულისხმობს: 
  • A. 

   \ მოტორული და სენსორული ფუნქციის დარღვევას,

  • B. 

   \ კოგნიტურ-მნესტიური ფუნქციის დაქვეითებას,

  • C. 

   \ იზოლირებული ქცევის დარღვევებს,

  • D. 

   \ მხოლოდ მეტყველების მოშლას.

 • 22. 
  \\\\ პროცენტულად დემენციის გამოვლინების ალბათობა მეტია: 
  • A. 

   \ ახალგაზრდა პოპულაციაში,

  • B. 

   \ 60-64 წლის პირებში,

  • C. 

   \ 85 წელზე ზემოთ

  • D. 

   \ უფრო ხშირია მაღალი ინტელექტის მქონე პირებში.

 • 23. 
  \\\\ დემენციის კრიტერიუმებია: 
  • A. 

   \ იზოლირებული მეტყველების დარღვევა,

  • B. 

   \ უფრო მეტად ზიანდება ხანგრძლივი მეხსიერება,

  • C. 

   \ ვლინდება მხოლოდ გნოზისის და პრაქსისის დარღვევები,

  • D. 

   \ მეხსიერების, აზროვნების, მეტყველების აღქმის უნარის დარღვევა.

 • 24. 
  \\\\ პროცენტულად დემენციის გამომწვევი დაავადებებს შორის ყველაზე ხშირადგვხვდება: 
  • A. 

   \ ცერებრული ტრავმა,

  • B. 

   \ ნორმოტენზიული ჰიდროცეფალია,

  • C. 

   \ თავის ტვინის სიმსივნე,

  • D. 

   \ ალცჰაიმერის დაავადება.

 • 25. 
  \\\\ ალცჰაიმერის დაავადების ეპიდემიოლოგია შემდეგია : 
  • A. 

   \ 100 000 მოსახლეზე 123 შემთხვევა,

  • B. 

   \ 50%-ში აქვს ოჯახური ხასიათი,

  • C. 

   \ ავადობა მამაკაცებში სამჯერ უფრო ხშირია ვიდრე ქალებში,

  • D. 

   \ ქალები და მამაკაცები ავადდებიან თანაბარი სიხშირით.

Back to Top Back to top