Biljke I Životinje U Bibliji

13 Pitanja | Total Attempts: 345

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biljke I ivotinje U Bibliji

.Ime i prezime može biti izmišljeno. Aplikacija prihvaća i jedno slovo ili znak. Podatci se ne pohranjuju u bazi podataka. Ime i prezime pojavit će se na potvrdi.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kad je Isus svečano ušao u Jeruzalem mahali su mu:
  • A. 

   Granama datuljinih palmi

  • B. 

   Grančicama vinove loze

  • C. 

   Granama cedra libanonskog

 • 2. 
  Za prinos Gospodinu Hebreji su upotrebljavali:
  • A. 

   Pšenično brašno

  • B. 

   Kukuruzno brašno

  • C. 

   Ječmeno brašno

 • 3. 
  Papyrus je biljka visoka preko:
  • A. 

   3 metra

  • B. 

   11 metara

  • C. 

   Pola metra

 • 4. 
  Izraelci su manu u pustinji opisali kao:
  • A. 

   Zrnje korijandara

  • B. 

   Med i mlijeko

  • C. 

   Gorku vodu

 • 5. 
  Siromasi su u Isusovo vrijeme za žrtvu prinosili:
  • A. 

   Dva goluba

  • B. 

   Dva janjeta

  • C. 

   Dvije prepelice

 • 6. 
  Konji se u Izraelu počinju držati u:
  • A. 

   Davidovo doba

  • B. 

   Mojsijevo doba

  • C. 

   Abrahamovo doba

 • 7. 
  Isus lažne proroke opisuje kao:
  • A. 

   Proždrljive vukove

  • B. 

   Proždrljive hijene

  • C. 

   Lukave lisice

 • 8. 
  Za zmije se u Bibliji koriste:
  • A. 

   4 hebrejske i 2 grčke riječi

  • B. 

   Zmije se ne spominju u Bibliji

  • C. 

   3 latinske riječi

 • 9. 
  Za opis blagosti i nježnosti biblijskim piscima je služila:
  • A. 

   Srna, jelen i gazela

  • B. 

   Mačka, koza i lane

  • C. 

   Magarac, srna i golub

 • 10. 
  Najveća sova u Palestini je:
  • A. 

   Sovuljaga buljooka

  • B. 

   Bijela sova

  • C. 

   šumska sova

 • 11. 
  Siromašni seljaci u biblijsko vrijeme hranili su se:
  • A. 

   Ječmom

  • B. 

   Hmeljom

  • C. 

   Kukuruzom

 • 12. 
  Tamjan raste u:
  • A. 

   Africi, Južnoj Arabiji i Indiji

  • B. 

   Africi, Južnoj Italiji i Nepalu

  • C. 

   Egiptu, Kini i Indiji

 • 13. 
  Samson je pobijedio:
  • A. 

   Lava

  • B. 

   Tigra

  • C. 

   Geparda

Back to Top Back to top