Finante Publice. Fiscalitate. Buget SI Trezorerie Publica. Rezolvate Mod Drpciv :)

50 Questions | Total Attempts: 208

SettingsSettingsSettings
Finante Publice. Fiscalitate. Buget SI Trezorerie Publica. Rezolvate Mod Drpciv :) - Quiz

Finante Banci - Rau 2015 - Licenta


Questions and Answers
 • 1. 
  Indicați care din sensurile prezentate mai jos corespund noțiunii de finanțe publice:1) mijloace de interventie a statului in economie2) impozite si taxe3) fonduri banesti la dispozitia statului4) resurse banesti prelevate de la dispozitia statului5) metode de gestionare a statului public6) relatii economice care se stabilesc intre institutiile statului 
  • A. 

   1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  • B. 

   1 + 2 + 4

  • C. 

   1 + 3 + 6

  • D. 

   1 + 3 + 5

 • 2. 
  Fondurile publice de resurse financiare nu se constituie din:
  • A. 

   Impozite,taxe,contributii,amenzi si penalitati

  • B. 

   Varsaminte de la institutiile publice

  • C. 

   Dividendele platite de societatile comerciale cu capital privat asociatilor sau actionarilor

  • D. 

   Imprumuturi de stat primite de la persoane fizice sau juridice

 • 3. 
  Nu constitutie trasatura a bunurilor publice:
  • A. 

   Satisfac nevoile colective

  • B. 

   Pretul lor nu se stabileste prin mecanismul pietei

  • C. 

   Antreneaza costuri individuale

  • D. 

   Sunt asigurate de autoritatile publice

 • 4. 
  Minimul neimpozabil poate fi stabilit:
  • A. 

   Atat pentru impozitele directe cat si cele indirecte

  • B. 

   Numai pentru impozitele directe

  • C. 

   Numai pentru impozitele indirecte

  • D. 

   Numai pentru accize

 • 5. 
  In totalul veniturilor bugetului de stat al Romaniei, ponderea cea mai mare o au:
  • A. 

   Veniturile din dividende de la regiile autonome

  • B. 

   Varsaminte de la institutiile publice

  • C. 

   Imprumuturile de stat interne

  • D. 

   Veniturile fiscale

 • 6. 
  Stingerea imprumuturilor de stat cu scadenta nu se efectueaza prin:
  • A. 

   Trageri la sort

  • B. 

   Rascumpararea la bursa

  • C. 

   Plata anuitatilor

  • D. 

   Rambursarea imprumuturilor perpetue

 • 7. 
  Care din urmatoarele afirmatii referitoare la cotele progresive este falsa:
  • A. 

   Pot fi cote progresive simple

  • B. 

   Pot fi cote regresive

  • C. 

   Pot fi cote progresive compuse

  • D. 

   Se modifica pe masura modificarii bazei de calcul

 • 8. 
  Gradul de indatorare al unei tari este dat de raportul dintre:
  • A. 

   Datoria publica si exporturi

  • B. 

   Datoria publica externa si exporturi

  • C. 

   Datoria publica si produsul intern brut

  • D. 

   Serviciul datoriei publice si produsul intern brut

 • 9. 
  Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:
  • A. 

   Resursele necesare realizarii functiilor si sarcinilor statului se procura de la persoane fizice si juridice exclusiv prin masuri de constrangere

  • B. 

   Interprinderile private isi procura resursele financiare, in principal, prin constrangerea detinatorilor de sume temporar disponibile

  • C. 

   Statul isi formeaza resursele necesare, in principal, prin masuri de constrangere, dar si pe baze contractuale

  • D. 

   Atat statul cat si interprinderile private isi formeaza resursele necesare exclusiv pe baze contractuale

 • 10. 
  Gruparea cheltuielilor publice in cheltuieli curente si cheltuieli de capital are la baza:
  • A. 

   Clasificarea administrativa

  • B. 

   Clasificarea economica

  • C. 

   Clasificarea functionala

  • D. 

   Clasificarea financiara

 • 11. 
  Se dau urmatoarele date privind veniturile publice ale unui stat: impozite directe 222 mld.u.m., impozite indirecte 190 mld.u.m., incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 25 mld.u.m., venituri de capital 89 mld.u.m. Pe baza lor sa se calculeze ponderea veniturilor fiscale in venituri totale:
  • A. 

   78,33%

  • B. 

   16,92%

  • C. 

   4,75%

  • D. 

   83,07%

 • 12. 
  Un rezident din Franta obtine din Belgia un venit de 15.000 u.m., iar in Franta, in aceleasi exercitiu fiscal, un venit de 20.000 u.m. Venitul obtinut in Belgia a fost impozitat cu o cota de 30%, iar in Franta cotele de impozitare sunt de 20%, pentru un venit de 15.000 u.m., 25% pentru un venit de 20.000 u.m. si 35% pentru venitul de 35.000 u.m. Stiind ca intre cele doua state exista conventie de evitare a dublei impuneri, sa se calculeze impozitul total datorat, pracicandu-se metoda scutirii totale:
  • A. 

   9.500 u.m.

  • B. 

   5.000 u.m.

  • C. 

   4.500 u.m.

  • D. 

   12.500 u.m

 • 13. 
  Calculati cresterea reala in marime relativa a cheltuielilor publice totale, pe baza informatiilor de mai jos:IndicatoriT1T2Cheltuieli publice totale(mld u.m.)98.336105.269Indicele preturilor constante (t0 = 100%)135,57159,29
  • A. 

   -9,75%

  • B. 

   -6.448,84 mld.u.m

  • C. 

   6.933 mld.u.m

  • D. 

   -8,89%

 • 14. 
  Calculati cresterea nominala in marime relativa a veniturilor publice totale, stiind ca in anul t2 acestea au fost de 89.564 mld.u.m., iar in t1 au fost de 58.385 mld.u.m.:
  • A. 

   30.179 mld.u.m.

  • B. 

   50,82%

  • C. 

   148.949 mld.u.m.

  • D. 

   89.564 mld.u.m.

 • 15. 
  Se considera un imprumut de stat a carui valoare nominala este de 200.000 mld u.m. Cursul obligatiunilor in momentul plasarii imprumutului este de 90%, iar cel din momentul rambursarii imprumutului este de 95%. Sa se calculeze valoarea reala a imprumutului in momentul plasarii acestuia:
  • A. 

   20.000 mld.u.m.

  • B. 

   10.000 mld.u.m.

  • C. 

   180.000 mld.u.m.

  • D. 

   190.000 mld.u.m.

 • 16. 
  Printre trasaturile procesului bugetar se numara:            A. este un proces democratic            B. este un proces decizional            C. este un proces de larg impact public            D. este un proces preponderent politic            E. este un proces cu continuitate ciclia
  • A. 

   A + B + C + D + E

  • B. 

   A + B + C + D

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   A + B + D + E

 • 17. 
  Executia cheltuielilor bugetare presupune parcurgerea mai multor etape:
  • A. 

   Angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata

  • B. 

   Angajarea, lichidarea, ordonantarea, perceperea

  • C. 

   Asezarea, lichidarea, ordonantarea, plata

  • D. 

   Asezarea, lichidarea, ordonantarea, perceperea

 • 18. 
  Functia de casier public a Trezoreriei statului implica doua aspecte:            A. Executia de casa a operatiunilor de incasari si plati efectuate de stat            B. asigurarea existentei de disponibilitati suficiente pentru a face fata angajamentelor     statului            C. furnizarea de capital unor intreprinderi pentru a le asigura dezvoltarea            D. intervine in domeniul circulatiei monetare
  • A. 

   A + B

  • B. 

   C + D

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   A + B + C + D

 • 19. 
  Rolul trezoreriei statului este determinat in principal de atributiile ei:            A. Asigurarea executiei bugetului public national            B. Casier al sectorului public            C. Asigurarea controlului fiscal            D. Asigurarea controlului financiar preventiv
  • A. 

   A + B + C + D

  • B. 

   C + D

  • C. 

   A + B

  • D. 

   B + C + D

 • 20. 
  Intocmirea bugetului asigurarilor sociale de stat se face de catre:
  • A. 

   Ministerul finantelor publice

  • B. 

   Guvern

  • C. 

   Parlament

  • D. 

   Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

 • 21. 
  Principiul publicitatii presupune ca sistemul bugetar este deschis si transparent, acest lucru realizandu-se prin:            A. Dezbaterea publica a proiectelor de buget cu prilejul aprobarii acestora            B. Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I            C. Mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului, exceptand informatiile si documentele nepublicate, prevazute de lege            D. Includerea veniturilor si cheltuielilor in buget in totalitate, in sume brute
  • A. 

   A + B + C

  • B. 

   A + B + C +D

  • C. 

   D

  • D. 

   B + C

 • 22. 
  Clasificatia functionala a cheltuielilor presupune:
  • A. 

   Gruparea cheltuielilor dupa natura si scopul lor in economie

  • B. 

   Gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor

  • C. 

   Gruparea cheltuielilor bugetare in cheltuieli curente, cheltuieli de capital si operatiuni financiare

  • D. 

   Gruparea cheltuielilor in cheltuieli reale si cheltuieli economice

 • 23. 
  Inscierea si aprobarea, in buget, a veniturilor si cheltuielilor bugetare pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare, este o cerinta a:
  • A. 

   Principiul universalitatii bugetare

  • B. 

   Principiul specializarii bugetare

  • C. 

   Principiul unitatii bugetare

  • D. 

   Principiul publicitatii bugetare

 • 24. 
  Din punct de vedere al continutului, bugetului poate fi analizat ca:            A. document            B. Lege            C. Sistem de fluxuri financiare            D. Instrument de politica economica
  • A. 

   A + B + C + D

  • B. 

   A + B

  • C. 

   C + D

  • D. 

   A + B + C

 • 25. 
  Ce se intelege prin credit bugetar, conform legii finantelor publice:
  • A. 

   Partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se aloca unitatilor administrativ – teritoriale in vederea echilibrarii bugetelor proprii ale acestora.

  • B. 

   Aprobarea comunicata trezoreriei statului de catre coordonatorul principal de credite, in limita careia se pot efectua plati de casa din bugetul de stat.

  • C. 

   Suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordona si efectua plati in cursul anului bugetar.

  • D. 

   Plata unei sume efectua de un agent economic sau de o institutie pubica ori financiara in vederea stingerii unei obligatii fiscale.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.