O KrŠĆanstvu

15 Pitanja | Total Attempts: 1705

SettingsSettingsSettings
Please wait...
O Kranstvu


Questions and Answers
 • 1. 
  Kršćani su dužni postiti:
  • A. 

   2 dana u godini

  • B. 

   Petkom

  • C. 

   Svaki dan u korizmi

 • 2. 
  Kršćani su:
  • A. 

   Politeisti

  • B. 

   Monoteisti

  • C. 

   Animisti

 • 3. 
  Najveća zapovijed za sve kršćane je:
  • A. 

   Zapovijed ljubavi

  • B. 

   Zlatno pravilo

  • C. 

   Dekalog

 • 4. 
  Kršćani moraju primiti sve sakramente:
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 5. 
  Najveći kršćanski blagdan je:
  • A. 

   Božić

  • B. 

   Uskrs

  • C. 

   Tijelovo

 • 6. 
  Katolici su se dužni ispovijediti barem:
  • A. 

   1 godišnje

  • B. 

   1 mjesečno

  • C. 

   O velikim blagdanima

 • 7. 
  Najveća kršćanska crkva je:
  • A. 

   Sv. Petra apostola u Vatikanu

  • B. 

   Notre-Dame de la Paix na Obali Bjelokosti

  • C. 

   Kristova groba u Jeruzalemu

 • 8. 
  Kršćanstvo je u prvom stoljeću proširio:
  • A. 

   Sv. Pavao

  • B. 

   Sv. Bonifacije

  • C. 

   Sv. Lovre

 • 9. 
  Sjedište Katoličke crkve je u:
  • A. 

   Vatikanu

  • B. 

   Assizu

  • C. 

   Vijetnamu

 • 10. 
  Kršćanstvo je nastalo u:
  • A. 

   Rimu

  • B. 

   Jeruzalemu

  • C. 

   Siriji

 • 11. 
  Danas u svijetu ima oko 33% kršćana tj. oko:
  • A. 

   2 milijarde

  • B. 

   Milijarda i pol

  • C. 

   Milijarda

  • D. 

   3 milijarde

 • 12. 
  Prva sveta misa bila je:
  • A. 

   Na Zadnjoj večeri

  • B. 

   Kod Isusova krštenja

  • C. 

   Kad je Isus umnožio kruh

  • D. 

   Na Uskrs

 • 13. 
  Koliko papa je nosilo ime Ivan?
  • A. 

   13

  • B. 

   25

  • C. 

   23

  • D. 

   17

 • 14. 
  Što slavimo na Veliku Gospu?
  • A. 

   Marijino uskrsnuće

  • B. 

   Marijino uzašašće

  • C. 

   Marijino uznesenje

 • 15. 
  Pokret za ujedinjenje svih kršćana je:
  • A. 

   Ekumenizam

  • B. 

   Klerikalizam

  • C. 

   Protestantizam