Sveti Petar I Pavao

12 Pitanja | Total Attempts: 713

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sveti Petar I Pavao

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sveti Petar bio je:
  • A. 

   Ribar

  • B. 

   Kožar

  • C. 

   Stolar

 • 2. 
  Simbol sv. Petra je:
  • A. 

   Golub

  • B. 

   Ključ

  • C. 

   Mač

 • 3. 
  Petar je rođen u:
  • A. 

   Betsaidi

  • B. 

   Kafarnaumu

  • C. 

   Damasku

  • D. 

   Rimu

 • 4. 
  Petar je umro 64. u vrijeme cara:
  • A. 

   Hadrijana

  • B. 

   Nerona

  • C. 

   Kaligule

  • D. 

   Domicijana

 • 5. 
  Na papinskoj stolici sv. Petra je naslijedio:
  • A. 

   Pavao

  • B. 

   Lino

  • C. 

   Marko

 • 6. 
  Prije nego li mu je Isus promijenio ime, Petar se zvao:
  • A. 

   Šimun

  • B. 

   Jona

  • C. 

   Filip

 • 7. 
  Pavao je pogubljen u:
  • A. 

   Rimu

  • B. 

   Damasku

  • C. 

   Jeruzalemu

  • D. 

   Tarzu

 • 8. 
  Pavao je pisao:
  • A. 

   Poslanice

  • B. 

   Psalme

  • C. 

   Postanak

 • 9. 
  O životu sv. Petra i Pavla piše u:
  • A. 

   Djelima apostolskim

  • B. 

   Otkrivenju

  • C. 

   Knjizi mudrosti

 • 10. 
  "Zašto me progoniš", Isus je pitao:
  • A. 

   Pavla

  • B. 

   Petra

  • C. 

   Stjepana

  • D. 

   Andriju

 • 11. 
  Brat Petra apostola bio je:
  • A. 

   Andrija

  • B. 

   Filip

  • C. 

   Bartolomej

  • D. 

   Pavao

 • 12. 
  Pavao je pogubljen:
  • A. 

   Mačem

  • B. 

   Toljagom

  • C. 

   Bačen lavovima

  • D. 

   Na križu

Back to Top Back to top