Sharing the Road Quiz (Vietnamese - tiếng Việt)
Sharing the Road Quiz (Vietnamese - tiếng Việt)
16 câu hỏi

Điều quan trọng là người lái xe (bao gồm người lái xe gắn máy), người đi bộ và người đi xe đạp phải nhìn rõ xung quanh mình.  Bài kiểm tra ngắn này sẽ kiểm tra kiến thức của quý vị về các luật lệ đi đường liên quan đến đi chung đường với xe khác, bao gồm xe điện.

Please wait...