Mreze 3 Jk

22 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mreze 3 Jk

Questions and Answers
 • 1. 
  1. IP adresa 128.12.37.2 pripada po inicijalnoj IP specifikaciji u mrežu klase: 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 2. 
  Ako prema slici računalo s adrese 10.1.1.5 šalje paket prema standardnom WEB poslužitelju na adresi 10.1.100.5, koji su mogući brojevi izvorišnih (S) i odredišnih (D) priključaka (portova) mogući: 
  • A. 

   S=80 i D=56000

  • B. 

   S=5600 i D=80;

  • C. 

   S=2554 i D=800

  • D. 

   S=23000 i D=21

 • 3. 
  Ispravan redoslijed okvira prilikom slanja podataka putem 802.11:
  • A. 

   Podaci, CTS, ACK

  • B. 

   RTS, CTS, Podaci, ACK

  • C. 

   RTS, Podaci, ACK

  • D. 

   RTS, ACK, CTS, ACK, Podaci, ACK

  • E. 

   RTS, Podaci, CTS, ACK

 • 4. 
  Na koji način protokol podatkovne razine određuje kojem protokolu mrežne razine treba proslijediti primljenu informaciju? 
  • A. 

   Prema informaciji unutar same enkapsulacije mrežne razine

  • B. 

   Prema ID protokola mrežne razine koji je jedinstveno definiran za dotičan protokol podatkovne razine (npr. ethernet);

  • C. 

   Svaki protokol mrežne razine uspostavlja virtualnu vezu prema podatkovnoj razini s kojom izmjenjuje potrebne informacije;

  • D. 

   Prosljeđuje se svim protokolima mrežne razine, a informaciju obradi samo onaj koji prepozna svoju enkapsulaciju

 • 5. 
  Prema slici, DSAP, SSAP i ostala polja:
  • A. 

   Dio su mrežne razine;

  • B. 

   Pripadaju djelu MAC zaglavlja;

  • C. 

   Dio su podatkovne razine;

  • D. 

   Dio su transportne razine;

  • E. 

   Pripadaju LLC dijelu zaglavlja.

 • 6. 
  AKO ZELIMO OMOGUCITI DA ODREDENI PROMET IMA VECI PRIORITET U MREZI˙(npr.VOIP), KOJE CEMO POLJE KORISTITI?
  • A. 

   Protokol

  • B. 

   VER

  • C. 

   IHL

  • D. 

   TTL

  • E. 

   Indikatori

  • F. 

   Vrsta usluge

 • 7. 
  Što je točno s obzirom na polja u paketu prema slici:
  • A. 

   PAD se ne korist kada imamo LLC

  • B. 

   PAD polje predstavlja nadopunu na minimalnu veličinu paketa;

  • C. 

   LLC + PAD moraju uvijek ima 1500 okteta;

  • D. 

   SY polje se odbacuje i nije vidljivo u snimkama prometa na mreži

  • E. 

   PAD polje sadržava podatke korisnika.

 • 8. 
   Kod TCP veze, bitovi status (Flags) imaju značenje/ponašanje: (preporucam preskociti xD
  • A. 

   SYN počinje s uspostavom veze i pojavljuje se u svakom paketu osim pri raskidu veze

  • B. 

   Dva uzastopna paketa sa FIN flag-om znači neregularni prekid veze

  • C. 

   ?URG znači da ti paketi imaju veći prioritet na mreži;(pogledati e)

  • D. 

   SYN se pojavljuje samo pri uspostavi veze (dva paketa) i nikad više u istoj vezi;

  • E. 

   PSH znači da ti paketi imaju veći prioritet na mreži; (pogledati b) )

  • F. 

   Zadnji paket pri regularnom prekidu logičkog kanala ima postavljen RST

 • 9. 
  Privatne mreže Intranet: 
  • A. 

   Da bi se spojila na Internet, mora koristiti neki od mehanizama kao što su NAT translacija i proxy uslužne veze

  • B. 

   Ne mogu biti spojene na Internet ako ne koriste javne adrese;

  • C. 

   Mogu koristiti bilo koji adresni prostor;

  • D. 

   Koriste adrese 172.16.0.0/12;

  • E. 

   Koriste adrese 172.0.0.0/16

 • 10. 
  Odaberi ispravna značenja TCP stanja veza
  • A. 

   LISTEN – čeka se na potvrdu SYN paketa;(

  • B. 

   TIME WAIT – čeka se da udaljena strana pošalje zahtjev za prekidom veze

  • C. 

   FIN WAIT2 – čeka se kako bi smo se uvjerili da su svi zaostali segmenti (paketi) izašli iz mreže;

  • D. 

   CLOSE-WAIT – čekanje na zahtjev za raskidom od strane lokalnog korisnika;

  • E. 

   LAST ACK – čeka se kako bi smo se uvjerili da su svi zaostali segmenti (paketi) izašli iz mreže.

 • 11. 
  • A. 

   src IP A src port 3000 dst port 80

  • B. 

   src IP D src port 3000 dst port 80

  • C. 

   src IP A src port 80 dst port 80;

  • D. 

   src IP D src port 4000 dst port 80;(ako uzmemo u obzir da je gore naglaseno src 3000 tesko moze biti onda 4000, ali ako bude 4000 tisuce onda je to to :D)

 • 12. 
  Dolaskom paketa u čvor, vrše se sljedeće operacije
  • A. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, radi proračun optimalnog puta, te na temelju izračuna prosljeđuje paket;

  • B. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, uspoređuje je s tablicom usmjeravanja, te ako je ne nađe u tablici usmjeravanja, gleda postoji li default route (0.0.0.0);

  • C. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, zatim pita susjedne usmjernike za informaciju o odredišnoj mreži, te po povratu odgovora šalje paket na najpovoljnije sučelje;

  • D. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, uspoređuje je s tablicom usmjeravanja, te ako nađe poklapanje adrese sa mrežom u tablici, prosljeđuje paket na izlazno sučelje prema podatku iz tablice;

  • E. 

   Usmjernik gleda izvorišnu adresu, uspoređuje je s tablicom usmjeravanja, te ako nađe poklapanje adrese sa mrežom u tablici, prosljeđuje paket na izlazno sučelje prema podatku iz tablice.

 • 13. 
  U fazi izbjegavanja zagušenja TCP protokola (aktualna specifikacija)Lludo i veselo
  • A. 

   Početne postavke su: SSTHRESH = CWND/2; CWND = SSTHRESH+3;

  • B. 

   Početne postavke su: SSTHRESH = max(2*MSS; CWND/2), CWND = 1*MSS;

  • C. 

   Početne postavke su: SSTHRESH = CWND/2; CWND = SSTHRESH;

  • D. 

   CWND se povećava za 1*MSS svakih RTT vremena;

  • E. 

   CWND se povećava za 2*MSS za svaku primljenu potvrdu.

 • 14. 
  . Što je istinito za UDP protokol:
  • A. 

   Protokol je mrežne razine;

  • B. 

   Gubitak paketa neće izazvati nikakvu reakciju;

  • C. 

   Kontrolna suma koristi i zaglavlje i podatke isključivo prijenosne razine;

  • D. 

   Nema standardnih portova, izvorišni i odredišni se koristi kao dinamički;

  • E. 

   Koristi mehanizam prozora za kontrolu toka;

  • F. 

   Koristi kontrolu toka.

 • 15. 
  CLOSE – WAIT stanje kod TCP protokola znači: 
  • A. 

   da je udaljeni korisnik zatvorio vezu i da lokalni korisnik još mora zatvoriti vezu;

  • B. 

   veza je zatvorena, ali se priključnica ne može koristiti dok ne isteknu dva vremena života segmenta;

  • C. 

   veza je zatvorena i čeka se na SYN da bi se uspostavila veza;

  • D. 

   čeka se na samo zadnju potvrdu da bi veza bila u potpunosti zatvorena;

  • E. 

   da je lokalni korisnik zatvorio vezu i da udaljeni korisnik još mora zatvoriti vezu.

 • 16. 
  TCP protokol:
  • A. 

   TCP ne koristi potvrde, na „session“ razini se brine o kompletnosti pristigle poruke;

  • B. 

   Može koristiti selektivne negativne potvrde, ako oba korisnika komunikacije dogovore kroz TCP opcije;

  • C. 

   Može koristiti selektivne pozitivne potvrde, ako oba korisnika komunikacije dogovore kroz TCP opcije;

  • D. 

   Koristi kumulativne pozitivne potvrde;

  • E. 

   TCP šalje potvrde samo za izgubljene pakete;

  • F. 

   Koristi negativne potvrde.

 • 17. 
  • A. 

   ARP upit za MAC za IP 172.19.7.186;

  • B. 

   ARP odgovor na ARP upit za MAC adresu za IP 172.19.7.186;

  • C. 

   ARP upit za MAC za IP 172.19.7.185;

  • D. 

   ARP odgovor na ARP upit za MAC adresu za IP 172.19.7.185;

  • E. 

   Ovo je PROXY ARP paket.

 • 18. 
   Izlazak iz faze usporenog starta TCP protokola nastupa kada: 
  • A. 

   se ili dostigne vrijednosti prozora SSTHRESH ili kada se dođe do gubitka paketa;

  • B. 

   dođe do gubitka paketa kao jedini uvjet;

  • C. 

   se isključivo dostigne vrijednosti prozora SSTHRESH;

  • D. 

   vrijednost prozora dođe na dvostruku vrijednost od prozora na samom početku veze;

  • E. 

   se postigne brzina na kojoj više nema gubitaka paketa;

  • F. 

   se poveća vrijeme obilaska za 2x od početnog.

 • 19. 
    Ako za pristup iz Intraneta prema Internetu koristimo PROXY uslužne veze, što je točno? 
  • A. 

   Sve aplikacije s kojima želimo pristupiti na Internetu moraju imati mogućnost korištenja proxy poslužitelja te im moramo konfigurirati parametre proxy poslužitelja;

  • B. 

   Iz Intraneta sva komunikacija prema Internetu se vidi kao komunikacija prema jednoj IP adresi unutar Intraneta

  • C. 

   PROXY poslužitelj može imati i mogućnost privremenog spremanja sadržaja (cache);

  • D. 

   U Intranet mreži mora postojati default route (0.0.0.0) kako bi promet mogao ići prema adresama koje nisu u lokalnoj mreži, a globalna tablica svih routa je prevelika za manje usmjernike;

  • E. 

   Ovakav način komuniciranja je transparentan za aplikaciju i aplikacija nije svjesna da nema direktan pristup Internetu.

 • 20. 
   Što nije točno kod 802.11 mreže
  • A. 

   Stanica koja traži prijenos najprije osluškuje medij te čeka dok ne kanal postane slobodan;

  • B. 

   Ukoliko je za vrijeme CTS došlo do kolizije neće biti odziva te će obje stanice u koliziji preći na ponovno osluškivanje;

  • C. 

   Kad je medij slobodan stanica započinje sa slanjem informacijskog (podatkovnog) okvira;

  • D. 

   Kad nema kolizije prozvana stanice odaziva se sa CTS (Clear To Send) okvirom.

 • 21. 
  Ako želimo omogućiti da bez obzira na količinu prometa sa računala nemamo gubitaka paketa s telefona (VOIP) koristeći dva reda čekanja na sučelju prema slici. Što je točno.
  • A. 

   Paketi iz reda visokog prioriteta će se uvijek prije prebacivati na sučelje bez obzira da li je red niskog prioriteta prepunjen;

  • B. 

   Ako red visokog prioriteta nikad nije prazan nijedan paket iz reda niskog prioriteta neće proći kroz sučelje;

  • C. 

   Usmjernik informaciju o prioritetu pojedinog prometa ima u tablici usmjeravanja;

  • D. 

   Paketi iz reda visokog prioriteta će se prije prebacivati na sučelje nego iz reda niskog prioriteta osim ako je red niskog prioriteta prepunjen;

  • E. 

   Ovaj mehanizam ima smisla samo kada je ukupan promet manji od kapaciteta izlaznog sučelja.

 • 22. 
  • A. 

   Ukupna duljina uključuje zaglavlje i korisnikove podatke;

  • B. 

   Prema vrijednosti polja Vrsta usluge znamo da li se koriste Opcije;? Ne znam bas za ovo, nisam nasao ali Domnjak je zazutio kao tocno

  • C. 

   Indikatori predstavljaju status veze – SYN, ACK, FIN,…..;

  • D. 

   Opcije su dio standardnog zaglavlja i ne mogu biti dulje od 32 bita;

  • E. 

   Izvorišna i odredišna adresa su MAC adrese podatkovne razine.