ფიზიკის ტესტები

10 Questions | Total Attempts: 137

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ფიზიკის ტესტები

Made By ParaxioM


Questions and Answers
 • 1. 
  Centriskenuli achkareba gamoitvleba formulit
  • A. 

   MV2/2

  • B. 

   VT

  • C. 

   V2/R

  • D. 

   At

 • 2. 
  Dgomisas adamianma cali fexi aswia ris shedegadac tsneva zedapirze
  • A. 

   არ შეიცვალა

  • B. 

   გაიზარდა 2 ჯერ

  • C. 

   გაიზარდა 4 ჯერ

  • D. 

   შემცირდა 2 ჯერ

 • 3. 
  Gatbobisas Spilendzis Mavtulis Masa
  • A. 

   იზრდება

  • B. 

   მცირდება

  • C. 

   ზოგჯერ იზრდება ზოგჯერ მცირდება

  • D. 

   არ იცვლება

 • 4. 
  Erti garemodan meore garemoshi gadasvlisas gardatexis kutxe
  • A. 

   არ არის დამოკიდებული დაცემის კუთხეზე

  • B. 

   მცირდება დაცემის კუთხის გადიდებით

  • C. 

   იზრდება დაცემის კუთხის გადიდებით

  • D. 

   ზოგჯერ მცირდება ზოგჯერ იზრდება დაცემის კუთხის გადიდებით

 • 5. 
  Linzis fokusuri mandzilis shebrunebul sidides etsodeba
  • A. 

   გარდატეხის კუთხე

  • B. 

   ოპტიკური ძალა

  • C. 

   არეკლის კუთხე

  • D. 

   ლინზის სიმრუდის კოეფიციენტი

 • 6. 
  Tsinagoba
  • A. 

   პირდაპირპროპორციულია სიგრძის და უკუპროპორციულია ფართობის

  • B. 

   პირდაპირპროპორციულია როგორც სიგრძის ისევე ფართობის

  • C. 

   პირდაპირპროპორციულია ფართობის და უკუპროპორციულია სიგრძის

  • D. 

   არ არის დამოკიდებული არც სიგრძეზე და არც ფართობზე

 • 7. 
  25000 sm =
  • A. 

   0,025 კმ

  • B. 

   0,0025 კმ

  • C. 

   2,5 კმ

  • D. 

   0,25 კმ

 • 8. 
  Mimdevrobiti sheertebisas denis dzala gamtarebshi
  • A. 

   იკლებს

  • B. 

   ყველგან ტოლია

  • C. 

   იზრდება

  • D. 

   ხან იკლებს ხან იზრდება

 • 9. 
  Tsrfifi tanabarachkarebuli modzraobisas drois 2 jer gazrdit
  • A. 

   გავლილი მანძილი იზრდება 2 ჯერ

  • B. 

   გავლილი მანძილი მცირდება 2 ჯერ

  • C. 

   გავლილი მანძილი არ იცვლება

  • D. 

   გავლილი მანძილი იცვლება 4 ჯერ

 • 10. 
  Dzalis 2 jer gadidebit wneba
  • A. 

   2 ჯერ იზრდება

  • B. 

   2 ჯერ მცირდება

  • C. 

   არ იცვლება

  • D. 

   4 ჯერ იზრდება