Matematikk-test

25 Spørsmål | Total Attempts: 79

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Matematikk-test

Questions and Answers
 • 1. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 

   82

  • B. 

   91

  • C. 

   10

  • D. 

   11

  • E. 

   9

 • 2. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 

   -36

  • B. 

   24

  • C. 

   18

  • D. 

   36

  • E. 

   20

 • 3. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 4. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Kan ikke forenkles mer

 • 5. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 6. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 7. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 8. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 9. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

    

  • E. 
 • 10. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 11. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 12. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 13. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 14. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 15. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 16. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
  • F. 
 • 17. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 18. 
  (bør ikke bruke kalkulator)
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 19. 
   
  • A. 
  • B. 
  • C. 

   Ingen løsning

  • D. 
  • E. 
 • 20. 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 21. 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Ingen løsning

 • 22. 
  Du plasserte kr. 60.000 i banken i fjor, og i år er beløpet vokst til kr. 63.000. Hvor stor er den prosentvise økningen? Velg riktig svaralternativ
  • A. 

   2%

  • B. 

   4%

  • C. 

   4,8%

  • D. 

   3%

  • E. 

   5%

 • 23. 
  Sykefraværet i Norge økte fra 7 % til 7,7 % i løpet av en gitt periode. Hvor stor var økningen i prosent? Velg riktig svaralternativ
  • A. 

   0,7%

  • B. 

   10%

  • C. 

   9%

  • D. 

   70%

  • E. 

   1%

 • 24. 
  Du setter kr. 5.000 inn på sparekonto 1. januar 2010. Banken garanterer 4 % rente i 2010 og 5 % i 2011. Hva blir saldo 1.1.2012? Velg riktig svaralternativ
  • A. 

   Kr 5045

  • B. 

   Kr 5450

  • C. 

   Kr 5460

  • D. 

   Kr 5046

  • E. 

   Kr 5490

 • 25. 
  Vil du få samme saldo 1.1.2012 (jf. forrige spørsmål) dersom banken endrer tilbudet og garanterer 5 % rente i 2010 og 4 % i 2011? Velg riktig svaralternativ
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei, saldo blir høyere

  • C. 

   Nei, saldo blir lavere

  • D. 

   Ja, men det er tilfeldig

  • E. 

   Har for lite informasjon til å svare presist