Uit-1 Kolokvijum-2 Deo

57 Questions | Total Attempts: 1247

SettingsSettingsSettings
Uit-1 Kolokvijum-2 Deo - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Prvi i najniži sloj OSI modela je:
  • A. 

   Nijedno od navedenog

  • B. 

   Sloj Prezentacije

  • C. 

   Fizički sloj

  • D. 

   Sloj Aplikacije

  • E. 

   Mrežni sloj

 • 2. 
  Ukoliko u HTML dokumentu napišemo više razmaka
  • A. 

   Svi oni će se svesti samo na jedan

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Svaki razmak će biti prikazan

 • 3. 
  Dat je deo HTML koda:   <i>Glavni meni <i>Da li postoje greske u navedenom delu koda? 
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 4. 
  Označiti tačnu CSS sintaksu:
  • A. 

   {body;color:black;}

  • B. 

   Body:color=black;

  • C. 

   Body:color=black:

  • D. 

   Body{color:black;}

 • 5. 
  OSI referentni model se sastoji od koliko slojeva?
  • A. 

   8

  • B. 

   7

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 6. 
  <tag>t     e         ks      t  </tag>   Koji tag treba koristiti da bi smo dobili prikaz  t   e       ks     t    (a ne  teskt)
  • A. 

   U scakom slučaju će se dobiti traženi ispis

  • B. 

   Pre

  • C. 

   Space

  • D. 

   Br

 • 7. 
  Šta od navedenog jeste atribut taga <body>?
  • A. 

   Head

  • B. 

   Bgcolor

  • C. 

   H2

  • D. 

   Title

 • 8. 
  Označiti sve atribute koje može imati <font> tag.
  • A. 

   Face

  • B. 

   Width

  • C. 

   Size

  • D. 

   Border

  • E. 

   Color

  • F. 

   Bgcolor

 • 9. 
  Koji atribut definiše tekst koji će biti prikazan umesto slike ukoliko ona ne može biti prikazana?
  • A. 

   A

  • B. 

   Alt

  • C. 

   Target

  • D. 

   Noimg

 • 10. 
  Dimenzije slike se zadaju uz pomoć atributa width i height i one se zadaju
  • A. 

   Isključivo u procentima

  • B. 

   Isključivo u pikselima

  • C. 

   U pikselima i procentima

 • 11. 
  CSS je skraćenica od
  • A. 

   Cascading Style Sheets

  • B. 

   Colorful Style Sheets

  • C. 

   Creative Style Sheets

  • D. 

   Computer Style Sheets

 • 12. 
   Koja boja će se primeniti na paragraf           <style type="text/CSS">   p {color: purple; }  p {color: green; }      p {color:gray; } 
  • A. 

   Purple

  • B. 

   Green

  • C. 

   Gray

  • D. 

   Ni jedno od ponudjenih

 • 13. 
  Označiti tačan HTML za postavljanje pozadinske slike:
  • A. 

   < b o d y b a c k g r o u n d = " b a c k g r o u n d .g i f ">

  • B. 

   < b a c k g r o u n d i m g = " b a c k g r o u n d . g i f " >

  • C. 

   < i m g s r c = " b a c k g r o u n d . g i f " b a c k g r o u n d >

 • 14. 
  Tag zamenjuje koji tag u HTML dokumentu?
  • A. 

   < b o d y >

  • B. 

   < h e a d >

  • C. 

   < h t m l >

 • 15. 
  Označiti tačan način za dodavanje slike unutar stranice:
  • A. 

   < i m g s r c = " i m a g e . g i f " >

  • B. 

   < i m g a g e s r c = " i m a g e . g i f " >

  • C. 

   < i m g > i m a g e . g i f < / i m g >

 • 16. 
  Označiti pravilan način povezivanja HTML stranice saspoljnim CSS fajlom
  • A. 

   < s t y l e s h e e t > m y s t y l e . c s s < s t y l e s h e e t >

  • B. 

   < s t y l e s r c = " m y s t y l e . c s s " >

  • C. 

   < l i n k r e l = " s t y l e s h e e t " t y p e = " t e x t / c s s " h r e f = " / p a t h / m y s t y l e . c s s " >

 • 17. 
  Koji HTML tag se koristi za definisanje internog CSS stila ?
  • A. 

   < c s s >

  • B. 

   < s t y l e >

  • C. 

   < s c r i p t >

 • 18. 
  Ukoliko zelimo da se link otvori u posebnom tabu, vrednost atributa  ____  treba da bude  ____ .
  • A. 

   A,_self

  • B. 

   Target, _tab

  • C. 

   Target, _blank

  • D. 

   A, _blank

 • 19. 
  Koji selektor se koristi za označavanje stila za jedan specifičan jedinstveni element?
  • A. 

   Select

  • B. 

   Class

  • C. 

   Bit

  • D. 

   Id

 • 20. 
  Koje se svojstvo u CSS-u koristi za menjanje boje pozadine ?
  • A. 

   Background

  • B. 

   Backgrounf-color

  • C. 

   Bgcolor

  • D. 

   Color

 • 21. 
  Kako se unosi komentar u CSS fajl ?
  • A. 

   %komentar

  • B. 

   // kometar

  • C. 

   // komentar //

  • D. 

   /*komentar*/

 • 22. 
  Označiti tačan način za kreiranje linkova u HTMLU
  • A. 

   < a n a m e = " h t t p : / / w w w . v i s e r . e d u . r s " > V I S E R < / a >

  • B. 

   < a u r l = " h t t p : / / w w w . v i s e r . e d u . r s " > V I S E R < / a >

  • C. 

   < a > h t t p : / / w w w . v i s e r . e d u . r s " > < / a >

  • D. 

   < a h r e f = " h t t p : / / w w w . v i s e r . e d u . r s " > V I S E R < / a >

 • 23. 
  Dat je deo HTML koda:    <a>teskt link <a/ href="file.html">     Da li postoje greške u navedenom delu koda ? 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 24. 
  Po tehnologiji prenosa računarske mreže se dele na difuzijske (broadcast) mreže i mreže od tačke do tačke (point to point)
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Gde u HTML dokumentu treba uključiti spoljni CSS fajl?
  • A. 

   Unutar < b o d y > taga

  • B. 

   Unutar < h e a d > taga

  • C. 

   Na vrhu dokumenta

  • D. 

   Na kraju dokumenta

Back to Top Back to top